advaita

Advaita (v sanskrite nedvojnosť, nedualita) alebo advaita -védánta védanta je filozofický smer védánty predstavujúci absolútny nedualizmus, ktorého najstarším predstaviteľom je Gaudapáda a azda najvýznamnejším Šankara.

Podľa Advaity nejestvuje vo svete nijaká iná realita okrom jedinej najvyššej duchovnej entity – ktorou je Brahman, ktorý je neurčiteľný, nepodmienený a bez vlastností. Predstava o mnohotvárnosti predmetov a javov vo vesmíre je dôsledkom prekrytia skutočnosti nevedomosťou (ávídja): v skutočnosti je všetko okrem Brahmanu čistá ilúzia (mája).

Cieľom snaženia jednotlivca je uvedomiť si svoju totožnosť s Brahmanom. Za základné metódy poznania pokladá advaita intuíciu a vnuknutie a tvrdí, že usudzovanie a cítenie majú druhoradý význam.

V Šankarovej védante zohralo významnú úlohu učenie o psychických stavoch človeka (avastha) ako o tom, čo podmieňuje vonkajšiu skutočnosť. Advaita bola prevažne spojená s kultom poloboha Šivu.

96882