Ajāmila

poklesnutí bráhmana, ktorého v okamihu smrti od pekla zachránilo bezpodmienečné (čisté) spievanie Pánovho svätého mena.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96863