apána

Pránu delíme podľa jej desiatich hlavných funkcií na:

päť prán: prána, apána, vjána, udána , samána ;
päť upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja.

Apána prána ovplyvňuje spodnú časť tela od pupku po chodidlá. Riadi vylučovanie. Choroby zasahujúce brucho, žalúdok, črevá, ľadviny, močové cesty, dolné končatiny atď. sú výsledkom porúch apána prány.

K posilneniu a prečisteniu apána prány slúži naulí, agnisára krija, ašvini mudra a múla bandha.

97500