astrálne cestovanie

Astrálne cestovanie je odloženie fyzického obalu spirituálnejšou časťou tela, vznesenie sa do iných dimenzií a na konci svojej striebornej šnúry navštívenie inej časti sveta.

 

Strieborná šnúra je zväzok vyžarujúcej energie, ktorá je schopná predlžovať sa do nekonečna. Nie je to hmotné vlákno, ako sval alebo tepna či kus povrázka, ale je to sám život, je to energia prepájajúca fyzické telo s telom astrálnym.

Človek má rad tiel. Predbežne nás zaujíma len telo fyzické a stupeň naň bezprostredne nadväzujúci – astrálne telo. Môžeme si predstaviť, že keď sme v inej dimenzii, môžeme prechádzať stenami alebo prepadávať podlahami, pričom však môžeme prechádzať stenami a prepadávať podlahami iba odlišnej hustoty. V astrálnom stave veci tohto každodenného sveta nie sú pre nás nijakou prekážkou. Domové dvere nezadržia človeka vnútri alebo vonku. Ale aj v astrálnom svete sa vyskytujú dvere a steny, ktoré sú pre nás, keď sa v astráli pohybujeme, pevné a tvoriace zábranu, rovnako tak, ako sú dvere a steny na tejto Zemi prekážkou pre fyzické telo.

96891