avatar

Avatára ( avatar) je v hinduistickej filozofii inkarnácia vyššej bytosti ( poloboha – dévu ) alebo najvyššej bytosti  ( Boha ) na Zemi. Sankritské slovo avatāra- doslova znamená zostúpenie ( avatarati ) a myslí sa ním zvyčajne vedomý zostup do nižších sfér existencie.

Dosl. ten, kto zostúpi; úplne alebo čiastočne splnomocnená inkarnácia alebo vtelenie Boha, zostupujúca z duchovného neba do hmotného vesmíru s určitým poslaním, opísaným v písmach.


V hinduizme sa používa najčastejšie na označenie inkarnácií Boha Višnu.

Daśāvatāra

10 najznámejších inkarnácií Višnua :

Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vamana, Parashurama, Rama, Krišna, Buddha, Kalki

 

97493