Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thákura Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda

(1874 — 1937) — duchovný učiteľ Jeho Božskej Milosti A.C. Bhaktivedantu Swamiho Prabhupādu tým pádom duchovní dedko súčasného hnutia pre vedomie Kṛṣṇu. Mocný kazateľ, v Indii založil 64 misií, vďaka jeho intezívnemu a nekompromisnému prístupu bol prezývaný Leví guru. Jeden z desiatich detí Bhaktivinódu Ṭhākuru.
Bhaktivinóda Ṭhākura (1834 — 1914), znovu obnovil dobrú povesť vaiṣṇavizmu a zoznámil anglicky hovoriacu verejnosť s učením Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Predpovedal, že Angličania, Francúzi, Rusi, Nemci a Američania a ľudia ostatných krajín sa jedného dňa spoločne zídu, aby mierumilovne s mṛdangami a kartālmi ospevovali Śrī Kṛṣṇu.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96866