Dhanaňdžaja

Pránu delíme podľa jej desiatich hlavných funkcií na:

päť prán: prána, apána, vjána, udána , samána ;
päť upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja.

Dhanaňdžaja

Ovláda otváranie a zatváranie srdcových chlopní, jej sídlo je v blízkosti srdca. Pôsobí v celom tele, ale hlavný vplyv má práve na srdečnú svalovinu. Závažným narušením dhanaňdžaje môžu vznikať poruchy v srdečnom rytme a dokonca aj infarkt.

Na štyroch miestach tela prúdi prána zvlášť intenzívne: v chodidlách a dlaniach. Chodidlá sú v tesnom spojení s prvkom zeme a predstavujú negatívnu polaritu. Preto by sme sa behom meditácie nemali sústrediť na oblasť nôh. Energie dlaní pochádza zo srdca. Je spojená s prvkom vzduchu a predstavuje kladnú polaritu.

Príkladom pre prenos prány zo srdca je žehnanie. Žehnanie je transcendentálny proces, pri ktorom sa predáva energia z anáhata čakry príjemcovi tak, že sa na neho položí nebo nasmerujú ruky.

Existuje jedno cvičenie, ktoré nám umožní celkom zreteľne pocítiť pránu v dlaniach:

Upažte a vytočte dlane dopredu. Poloblúkom veďte natiahnuté paže do predpaženia a pomaly k sebe približujte obe dlane. Zostaňte celkom uvoľnení a pomaly, ale plynule zmenšujte vzdialenosť medzi dlaňami. Jak sa budú dlane približovať, ucítite stále silnejší tlak nebo začnete mať pocit, akoby dlaňami prenikalo tisíc malých ihličiek. Zmenšite vzdialenosť medzi dlaňami asi na 1 cm. Teraz sa zdá, že sú obe dlane k sebe vzájomne priťahované energiou, ktorá z nich prúdi. To je spôsobené pránou. Pokiaľ budete dlane opäť odďalovať, ucítite na chrbte rúk tiež silu, ale tá pôsobí opačne. Aj to je prána, keďže prána prúdi celým telom.

Prána je do celého tela šírená pomocou siete „nádí“ (nervov). Existuje 72000 nádí; trom z nich je prisudzovaný zvláštni význam. Tri hlavné nádí sú:

IDA, „mesačný systém“, je spojený s ľavou nosnou dierkou a parasympatikom;

PINGALA, „slnečný systém“, je spojený s pravou nosní dierkou a sympatikom;

SUŠUMNA, „centrálna nádí“, prebieha stredom chrbtice a je spojená s ústredným nervovým systémom.

Cvičením ásan a pránajámy sa harmonizuje ida a pingala a prečisťuje, posilňuje a vyvažuje sa prúd energie vo všetkých nádí. Pránajáma a meditácia posilňuje prúdenie energie v sušumne. Pokiaľ začína sušumnou pretekať spirituálna energia, aktivizujú sa určité mozgová centrá a čakry, a tým sa vedomie rozpína a rozširuje do vyšších duchovných úrovní.

Prána sama je naprosto čistá a neutrálna, tak ako je číry prameň rieky. Na svojej ceste však rieka príma najrôznejšie látky, a tým sa kvalita jej vody mení. Rovnaké je to aj s pránou. Do tela vteká čistá prána, jaká však z neho vychádza, závisí na danej osobe, na jej citoch a vlastnostiach, ale tiež na strave, ktorú príma, na miestach a na spoločnosti, kde sa pohybuje. Kvalita prány, ktorá z človeka vyžaruje, pôsobí na jeho okolie aj na neho samotného.

Vitalita určuje stav tela a má vplyv na každé krvné teleso, na každú jednotlivú telesnú bunku. Čím viac buniek odumiera, tým je človek slabší a tým rýchlejšie aj starne. S pránou je to obdobné – čím viac máme starostí, čím sme skľúčenejší a skleslejší, tým viac sa oslabuje tok prány a to následne znamená, že sme menej odolný proti chorobám a že rýchlejšie starneme.

Vitalita toho, kto žije šťastne a spokojne, rastie. Taký človek vyžaruje silu a prenáša ju aj na svojich blízkych. Preto by sme sa mali stále snažiť o to, aby sme vyžarovali pozitívnu pránu.

Pránu, ktorá nami prúdi – naše vyžarovanie alebo „auru“ – môžu ostatný zreteľne cítiť. Druh tohoto vyžarovania je ovplyvnený našim myslením a cítením a také naším biorytmom i telesným stavom. Preto je možné z aury vyčítať duševný nekľud, vnútorné napätie a rôzne choroby, alebo naopak harmonickou rovnováhu tela, mysle a duše.

Pre nás aj pre ostatných je najlepšie, keď v sebe pestujeme pozitívne myslenie plné dôvery a dobroty. Škodí nám naopak negatívne, seba-deštruktívne a nevraživé myšlienky. Tým sami seba otravujeme. Ašpirant sa teda neustále snaží udržovať svoje pocity a myšlienky čisté a pozitívne. Meditáciou a praxou mantry sa prána uchováva neskalená a pomocou pránájámy sa zvyšuje schopnosť pránu uchovať.

Keď duša opúšťa telo a prichádza smrť, odchádza z tela aj životná energia. Život každej živej bytosti končí nevyhnutne smrťou. Na to však stále zabúdame. Keď umierame, zanechávame tu všetko – svoje telo, majetok, priateľov i nepriateľov. V čom teda spočíva zmysel života? Zmysel života je v poznaní skutočnosti. Skuoečnost je Božské Ja (átma) v nás. To je to, čo hľadáme v meditácií, keď sa pýtame „Kto som ja?“ Ak spoznáme svoje pravé Já, uskutočníme sami seba.

K tomu, aby sme toho dosiahli, nestačí len telesné a dychové cvičenia. Celý svoj život musíme orientovať na dobro. Keď sa oslobodíme od nenávisti, žiadostivosti, hnevu, závisti, žiarlivosti, náruživosti a pripútanosti a žijeme v láske, harmónii a v porozumení so sebou samým aj s okolím, potom sa problémy vyriešia samé. Naše cvičenia budú úspešné a účinné, pokiaľ sa spoja s pozitívnym spôsobom života.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97494