Dhíra

Dhíra znamená doslova nerozrušený—nerozrušený hmotnou ilúziou. Nerozrušený môže byť iba ten, kto je duchovne dokonale realizovaný. Dokonale duchovne realizovaný človek po ničom netúži a pre nič sa nestrachuje. Dhíra chápe, že hmotné telo a myseľ, ktoré dostal karmicky následkom styku s hmotou, sú iba cudzie prvky a nič iné, a preto sa jednoducho snaží vyťažiť zo špatnej situácie to najlepšie.

Hmotné telo a mysľ sú pre duchovnú živú bytosť bremenom. Pravé pole pôsobnosti živej bytosti leží v živom svetě, zatiaľ čo tento hmotný svet je mŕtvy. Dokým živé duchovné iskry manipulujú s mŕtvymi kusmi hmoty, javí sa mŕtvy svet ako živý. V skutočnosti hýbu svetom živé duše, nedielne čiastočky Najvyššej Živej Bytosti. Dhíra je ten, kto spoznal všetky tieto fakty načúvaním od vyšších autorít a realizoval ich nasledovaním usmerňujúcich zásad.

Ak chce človek nasledovať usmerňujúce zásady, musí vyhľadať pravého duchovného majstra. Transcendentálne posolstvo prichádza od duchovného majstra k žiakovi spolu s usmerňujúcimi zásadami. Nie je to hazardný spôsob nevedomej výuky. Dhírom se človek môže stať iba vtedy, keď bude pokorne načúvať Osobnosti Božskej.

Adhīra (ten, kto neprešiel výcvikom dhíru) nemôže byť smerodajným učiteľom. Moderný politici vydávajúci sa za dhírov sú v skutočnosti adhírové a nedá sa od nich očakávať dokonalé poznanie. Ich jediným záujmom sú peniaze a odmena. Ako by tedy mohli viesť zástupy ľudí správnou cestou k sebarealizácií? Pokiaľ chce človek dosiahnuť pravého vzdelania, musí pokorne načúvať dhírovi.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96882