Extáza

Extáza je (zdanlivé) prekročenie poznávacích schopností, ktoré umožňuje priame, vyššie poznanie zmazaním hranice medzi subjektom a objektom poznania.Podľa Plotína je extáza vzácna vytrženosť mysle človeka, jedine ktorou je poznateľný vyšší, metafyzický svet.V mystike je extáza duchovná korunovácia na ceste zbožnosti a oddanosti Bohu.

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

91124