Líla

Líla (sanskrit: लीला, ïastí líla), alebo Leela je poňatie v hinduizme a doslovne znamená „zábava„, „šport„, alebo „hra„. To je spoločná charakteristika pre obe, ne-dualistickú a dualistickú filozofickú školu, ale má výrazne odlišný význam.V ne-dualistickom ponímaní, Líla, je spôsob, ako popisovať všetky skutočnosti, vrátane vesmíru, ako výsledok tvorivej hry božského, absolútneho (Brahmana). V dualistických školách – Vaišnavizme, Líla odkazuje na činnosť Boha a jeho čistých oddaných, na rozdiel od bežných plodonosných činností – karmy.

Líla je teda v konečnom dôsledku každý Božský čin. Líla, ktorá sa vzťahuje na Krišnu ako Najvyššiu Božskú Osobu je označovaná aj ako rasa-líla.

Rasa znamená – nektár, sladkastá chuť, a líla v tomto význame znamená – čin, činnosť. Rasa-líla teda znamená sladký čin, plný nektáru, niekedy označovaný aj ako „tanec božskej lásky“.

Krišna v duchovnom svete manifestuje svoje rôzne „líly“ večne, a tiež ich prejavuje pomocou svojej vnútornej energie yoga-maye aj v hmotnom svete, keď do neho zostupuje ako jeden z avatárov. Za jeho líly sa dajú považovať všetky činnosti, ktoré pripomínajú navonok hmotné činnosti, ale sú plne duchovné, ako aj rôzne nadprirodzené prejavy Jeho Božskosti.

Každý avatar Krišnu má svoje špecifické líly a „rasy“ – nálady. Krišna v svojej Osobnej inkarnácii Rámu, Krišnu, Parašuramu, Nrsimhadévu aťď. prejavoval bojovnejšie nálady, pričom v poslednej inkarnácii ako Šrí Krišna Čaitanja prejavoval sankírtan lílu – zábavu spievania svätých mien Pána pre prospech pokleslých podmienených duší.

 

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97980