mahat - tattva

Základnou zložkou hmotnej prírody je mahat-tattva, z ktorej vzniká všetka rôznorodosť. Táto časť hmotnej prírody, ktorá sa nazýva pradhāna a tiež Brahman, je oplodnená Najvyššou Osobnosťou Božstva a rodí rôzne druhy živých bytostí. Hmotná príroda sa v tomto kontexte nazýva Brahman preto, že je obráteným odrazom duchovnej prírody.
………………………………………………………………………………….VIAC…………………………………………………………………………….
Vo Viṣṇu Purāṇe stojí, že živé bytosti patria k duchovnej prírode. Energiou Najvyššieho Pána sú duchovné a živé bytosti, aj keď sú nazývané okrajovou energiou, sú duchovné. Ak by niekto nebol duchovný, nebolo by to možné použiť tento popis oplodnenia Pánom. Najvyšší Pán nevkladá Svoje semeno do ničoho, čo nie je duchovné, ale tu sa hovorí, že Najvyššia Osoba vkladá svoje semeno do hmotnej prírody. To znamená, že živé bytosti sú svojou povahou duchovné. Po oplodnení hmotná príroda porodí všetky druhy živých bytostí v rôznych životných formách, počínajúc najväčším živým tvarom, pánom Brahmou, končiac nepatrným mravcom. V Bhagavad-gītā (14.4) je jasne povedané, že hmotná príroda je sarva-yoniṣu, to znamená, že je matkou všetkých životných druhov – polobohov, ľudských bytostí, zvierat, (všetkého, čo je prejavené) – Najvyššia Božská Osobnosť je otcom dávajúcim semeno. Obyčajne otec dáva dieťaťu život a matka mu dáva telo; i keď semeno života pochádza od otca, telo sa vyvíja v lone matky. Rovnako tak sú duchovné živé bytosti vložené do lona hmotnej prírody a získané telá majú podobu mnohých životných druhov. Nič tu nehovorí o tom, že príznaky života sa prejavujú vzájomným pôsobením dvadsiatich štyroch hmotných prvkov. Životná sila pochádza priamo od Najvyššej Osobnosti Božstva a je úplne duchovná. Žiadny hmotný vedecký pokrok teda nemôže vytvoriť život. Životná sila pochádza z duchovného sveta a má spoločné pôsobenie s hmotnými prvkami.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96852