māyāvādī

[májávádí]

Impersonalista; stúpenec neosobnej filozofie, ktorá zastáva názor, že Boh je bez tvaru a je neosobný, a teda v podstate aj rovný si s ostatnými živými bytosťami.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96891