Mukti

Oslobodenie.

Deeksha znamená Požehnanie. Mukthi Deeksha je veľmi špecifická Deeksha zameraná na dosiahnutie trvalého stavu prebudenia.

Nedá sa povedať, ako rýchlo sa dostanete do trvalého prebudeného stavu po
obdržaní Mukthi Deekshe. Mnohí majú okamžité výsledky. Samozrejme, že nie sme
všetci rovnakí. Je dôležité pochopiť, že skúsenosti ľudí počas Mukthi Deekshe sú
rôzne. Môžeme cítiť silný elektrický výboj, môžeme mať rozličné druhy vízií, prejavy
energie kundalíni… Iní preciťujú veľmi jemnú energiu pôsobiacu na subtílnej úrovni
po dobu niekoľkých hodín alebo dní. Prebudený stav nemusí byť nutne niečo
transcendentálne, výnimočné. Je to prirodzený stav charakterizovaný skúsenosťou
reality takej aká je, bez zasahovania mysle, bez vnútorných konfliktov. Je to stav
jasnosti, radosti bez pocitu oddelenia. Tento proces sa prehlbuje naším spojením
s Božskou prítomnosťou.
Mali by sme tiež pochopiť, čo znamená slovo „Blaženosť“. Často je zle interpretované v
tom zmysle, že ho chápeme ako vrcholný stav extázy, extrémnej radosti. Synonymom
pre „Blaženosť“ Je jednoducho „Vyzretosť“ alebo „Pokojné prijatie“. V prebudenom
stave je jednoduchá skúsenosť „toho, čo je“ bez konfliktu, odporu a rezistencie.
Energia, ktorá bola predtým spotrebovaná na zápasy mysle nás privádza k tichu.
Tento prebytok energie môže viesť do extázy najvyššej radosti, alebo môže mať za
následok stav mieru, jasnosti, súcitného srdca. To je Blaženosť.
Mnoho nedorozumení sa tiež spája so stavom „osvietenia a prebudenia“. Prebudenie
je iné ako osvietenie sprevádzané intenzívnym prúdom energie prechádzajúcim skrze
telo, mimo-zmyslovými stavmi, rozšírenými stavmi vedomia, prejavmi Kundalíni
energie, aktiváciou čakier (je to zvyčajne prechodný stav ). Prebudený stav na druhej
strane sa vyznačuje vyslobodením z rozdeľujúcich konfliktov mysle, prežívaním
reality takej aká je, a prežívaním Seba samého ako Existencia-Vedomie-Blaženosť
(Sat-Chit-Ananda).
Prebudený stav neznamená absenciu myšlienok. Myšlienky nechávame cez nás
plynúť ako jeden prúd. Myšlienky nie sú naše. V prebudenom stave myseľ
neporovnáva, neanalyzuje, nehodnotí. Nestotožňujeme sa s myšlienkami. Myšlienky
sú súčasťou kolektívneho vedomia, starobylej kolektívnej mysle. Ak sa im bránime,
pretrvajú a prenasledujú nás. Mukthi je Sloboda. Stav bez konfliktu a odporu. Bez
konfliktu, odporu a boja myšlienky nemajú nad nami kontrolu.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97980