Myšlienka

Myšlienka je psychický obsah, akt alebo výsledok myslenia. Myšlienky sú obsahy vedomia (významové útvary), ako súdy alebo pojmy. Podľa Hegela je myšlienka to, čoho stelesnením je bytie. Podľa Wittgensteina je myšlienka logický obraz faktov. Zmyslovo vnímateľným spôsobom vyjadrenia myšlienky je veta.

Čo veľa ľudí nevie je, že každá myšlienka má frekvenciu. Myšlienku môžeme zmerať. Keď na niečo znovu a znovu myslíte alebo keď si to predstavujete v mysli, že máte nové auto, že máte peniaze, čo ste potrebovali, že budujete spoločnosť, nachádzate ideálneho partnera; keď si predstavujete, ako to vypadá, neustále vysielate súhlasnú frekvenciu. Myšlienky vysielajú príťažlivý signál, ktorý sa vráti naspäť k vám. Predstavujte si, jak žijete v dostatku a tým si ho pritiahnete. Funguje to vždy. Fungovalo vždy a so všetkým.
Problém je v tom, že väčšina ľudí myslí na to, čo nechcú a potom sa čudujú prečo sa im to deje stále znovu a znovu. Zákon Príťažlivosti nezaujíma či to vnímate ako dobré alebo zlé, či to nechcete alebo chcete, proste reaguje na vaše myšlienky. Takže ak sedíte a pozeráte na horu vašich dlhov a cítite sa pri tom zle, vytvárate signál, ktorý vysielate ďalej do vesmíru.

“Cítim sa fakt zle, kvôli všetkým tým dlhom, čo mám.”

Práve ste sa uistili, že to cítite celým svojím telom a preto toho dostanete ešte viac. Takže keď sa pozeráte na niečo, čo chcete a hovoríte si, áno to chcem, aktivujete myšlienkou Zákon Príťažlivosti, ktorý na ňu reaguje a pritiahne vám veci, ktoré sú s ňou zhodné. Ale keď pozeráte na niečo, čo nechcete a kričíte nie, to nechcem, naopak si to priťahujete. Aktivujete myšlienku toho, čo nechcete a Zákon Príťažlivosti funguje i v tomto prípade. Tento vesmír je založený na príťažlivosti. Všetko je o príťažlivosti. Zákon Príťažlivosti funguje neustále, veríte mu alebo neveríte, chápete ho alebo nechápete. Pracuje neustále. Môžete myslieť na minulosť alebo prítomnosť alebo budúcnosť, ale kedykoľvek keď v spomínate alebo pozorujete, alebo si predstavujete, aktivujete myšlienky a Zákon Príťažlivosti, čo je najmocnejší
zákon vesmíru na ňu reaguje.

Tvorenie sa deje neustále. Vždy keď ľudia na niečo myslia dlhší čas, chronickým spôsobom, sú v procesu tvorenia, niečo sa z ich myšlienok sa bude manifestovať.

Zákon Príťažlivosti hovorí:
“Dám vám všetko o čom hovoríte alebo na čo sa sústredíte.”

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

91124