Osvietenie

Osvietenie (tiež označované pojmami budhovstvo, stav budhovstva, veľká nirvána) v budhizme znamená plné rozvinutie potenciálu mysle a to na základe zbavenia sa všetkých zmätených pocitov a stuhnutých predstáv, ktoré zahaľujú jej jasnú a žiarivú podstatu. Je to trvalý stav, v ktorom sa so zánikom oddelenosti medzi „tu“ a „tam“, medzi minulosťou, budúcnosťou a prítomnosťou naplno prejavia inherentné vlastnosti neohrozenosti, radosti a aktívneho súcitu. Iným spôsobom vyjadrenia je, že osvietenie je rozpoznanie prirodzenosti mysle ako stavu najvyššieho fungovania a neustáleho šťastia

Keď človek dosiahne stav prítomnosti, stane sa jeho mozog dosť citlivý na to, aby bol schopný nezaujato pozorovať koncepty. Pokiaľ však takýto stav bytia nedosiahne, môže sa ku konceptom dostať len náhodou alebo pomocou kompetentného vedenia či drogy. Občas sa to stáva aj v bežnom živote, a to zvyčajne pri šokujúcich situáciách. Stáva sa to v stave bezprostredného nebezpečenstva alebo po vrcholnom výkone (výstup na vysokú horu, zostup do veľkých hĺbok, alebo – pre bežného človeka najčastejšie, pri dosiahnutí orgazmu). Čo to znamená pozorovať koncepty?
Nejde o žiadne kúzlo alebo čosi mimoriadne, aj keď ľuďom, ktorí nevedia, o čo ide, sa to zdá mimoriadne. Je to však len preto, že naša kultúra tento fenomén zanedbala, nevšíma si ho a nevedie nás k nemu.Pozorovať koncepty znamená pozorovať vnemy, pocity, spôsob práce rozlišujúceho mozgu a pohybujúceho sa vedomia bez toho, aby sme boli rušení fantáziou a verbalizáciou. Vyšším štádiom takéhoto pozorovania je nehodnotenie v ktorom neexistuje žiadna dualita, žiadne vzdorovanie, a preto ani žiadny konflikt protikladov. V takomto stave bytia neexistuje čas ani priestor, zato v ňom existuje absolútna sloboda a nekonečná tvorivosť. Je to stav „aha!“, ktorý však trvá, nie je to iba okamihový stav „aha“ – pochopil som, došiel som na to, už viem, ale je večný. Večný nie v časovom zmysle, lebo čas plynie od niečoho k niečomu, ale večný skôr ako stav večnej prítomnosti.
Všetci, ktorí poznajú takýto stav bytia, vysvetľujú ho ako inú krajinu, inú dimenziu existencie, ako druhý breh. Pokiaľ na ňom nie sme, nemôžeme vedieť, ako to tam vyzerá, keď tam prídeme, jednoducho sme v tom, preto to vieme.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96863