Slovník pojmov

māyā

Májá/Maya je filozoficko-náboženský pojem hinduizmu, ale aj budhizmu. Māyā je akýsi závoj tmy, ktorý visí medzi nami a realitou takou, aká je.

éter

jeden z piatich prvkov, z ktorých sa všetko skladá (niekedy nazývaný aj akáša) „Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego — týchto osem prvkov tvorí Moje oddelené hmotné energie.“ (Bg. 7.4)      

veda

dosl. poznanie; vedy – staroveké texty spísané Vyāsadevom Viac tu.

Karma

Karma je dôsledok našich predošlých činov, ktoré sa zákonite musia prejaviť, lebo každá akcia vytvára reakciu. Kameň, ktorý hodíte, musí raz dopadnúť, a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiadny náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka.

cakra

disk alebo koleso; jedno zo siedmych základných energetických centier tela