rāsa-līlā

Čistá výmena duchovnej lásky medzi Pánom Kṛṣṇom a Jeho najpokročilejšími a najdôvernejšími služobníčkami v duchovnom svete, v Jeho zvrchovanom sídle

Goloka Vrindávan.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97419