Realizácia

Realizácia je termín ktorý sa často vyskytuje pri predávaní duchovného poznania. Znamená to mimo-zmyslové pochopenie bezprostrednej skutočnosti. Realizácia vysvetľuje pochopenie hlbších tém, ktoré nám odkrýva Paramátma.

Bhavagad Gíta 10.11 – Prebývam v ich srdciach a zo súcitu k nim rozptyľujem temnotu zrodenú z nevedomosti žiarivou pochodňou poznania.“

Okrem toho sa vo védskej terminológií rozlišuje medzi teoretickým poznaním – gjánou a realizovaním poznaním – vigjánou.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

91054