Reinkarnácia

Slovo reinkarnácia pochádza z latinčiny. Re znamená „opakovane“ a inkarnare „vytvorené z mäsa“ alebo „vteliť sa do mäsa“. Reinkarnácia predstavuje sťahovanie duše spolu so subtílnym (astrálnym) telom z jedného hrubohmotného (fyzického) tela do ďalšieho určeného individuálnou karmou (výsledky svojich činností).. Reinkarnácia je teda proces riadený zákonom karmy.

Reinkarnácia a Védy:

Výnimočné postavenie medzi alternatívnymi pohľadmi zastáva védska tradícia, ktorá sa vyznačuje pradávnym pôvodom a vierohodnosťou založenou na vôbec najstarších textoch na svete – Védach. Bez preháňania sa dá povedať, že védska („indická“) filozofia je neprekonateľná v presnosti aj farebnosti, s akou popisuje sťahovanie duše. Starodávne védske filozofické písma predkladajú neobyčajne podrobné informácie o priebehu reinkarnácie. Indické ľudové príbehy sú plné motívov, ktoré prijímajú sťahovanie duše ako prirodzený fakt a dokonca aj dnes Indovia považujú za samozrejmosť, že smrť je vlastne výmena tela a že duša v putovaní existenciou pokračuje v novom zrodení. Názory na reinkarnáciu, s ktorými sa dnes môžeme vo svete stretnúť, majú často svoj pôvod v indických védskych písmach, hlavne v Bhagavad-gíte a v Upanišádach.

V hmotnom svete prenáša živá bytosť svoje rôzne poňatia života z jedného tela do druhého, podobne ako vietor prenáša vône. Takto prijíma jeden druh tela a znovu ho opúšťa, aby prijala ďalší.(Bhagavad-gíta 15.8).

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96882