Rohiṇī

jedna z manželiek Vásudeva, ktorá neskôr žila pod ochranou Nandu Mahārāja. Je matkou Balarāmu.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96891