Svastika

Svastika (zo sanskrtu: svástika) alebo hákový kríž je kríž s ohnutými (väčšinou v polovici) ramenami do (obvykle) pravého uhla a to buď v smere hodinových ručičiek (pravotočivá svastika) alebo proti nemu (ľavotočivá svastika). Svastika sa vyskytuje v mnohých kultúrach po celom svete, či už ako náboženský symbol, symbol rôznych organizácií a politických smerov alebo ako jednoduchý dekoratívny prvok. Dnes je v západnej kultúre (pravotočivá) svastika známa ako symbol nacizmu. Jej zobrazovanie môže byť v niektorých krajinách trestné, ako propagácia nacizmu.

Zvyčajne je orientovaný pravo-točivo, no možno sa stretnúť aj s obrátenou podobou. Je to znak používaný v mnohých kultúrach. Jeho pôvod siaha až do indoeurópskej doby bronzovej. Najskôr znázorňoval rotáciu okolo osi, neskôr sa stal symbolom Slnka. S týmto znakom sa možno stretnúť aj v Ázií, v Číne, v Severnej Amerike. Pravotočivá svastika je symbolom osvietenia, ľavotočivá čiernym znakom. Pre nacistov bola svastika symbolom strateného raja Thulé a jeho obyvateľov – nadľudí „čistej“ alebo árijskej rasy.

V Hinduisme je svastika považovaná za výnimočne svätý a pozitívny symbol, je preto veľmi často používaná pri všetkých možných príležitostiach. Je možné ju vidieť na stenách hinduistických chrámov, na oltároch, oblečení, šperkoch. Sbastik (bengálsky „svastika“) je tiež bežné bengálske meno.

Symbolický význam svastiky je v hinduismu mnohoznačný: obe formy svastiky (tj. levotočivá a pravotočivá) tu značia jednotlivé formy poloboha Brahmu (pravotočivá – vývin vesmíru, ľavotočivá – zánik vesmíru). Okrem toho se svastika používa ako slneční symbol boha Súrju alebo ako symbol stability (štyri svetové strany). Svastika je naviac jeden z 108 symbolov Boha Višnua a značí životodarné slnečné lúče. Svastika taktiež znamená nekonečnosť a nepominuteľnosť.

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96882