Tantra

Tantra (sanskrit) je hinduistická ezoterická tradícia, ktorá vznikala postupne, viac priblížená v literatúre od konca 8. stor. Tantier je na stovky a ich obsah sa veľmi rôzni: mnohé sa zaoberajú magickými vzťahmi vo vesmíre, vyjadrujú napríklad predstavu o tajomnej a úplnej súvislosti všetkých vecí v makrokozme a mikrokozme. Tantry sa zaoberajú magickými rituálmi, náboženskými obradmi, mantrami, jogou a i. Učenie vyjadrené v tantrách sa označuje ako tantrizmus.

Z pohľadu sexuálneho spojenia veriaci chápu, že pri milovaní sa muža so ženou a so silným utvrdením sa, že pristupujú k Šivovi a k Šakti, teda naplňujú pravidlá pre pohyb vesmíru a tak pristupujú k týmto bohom. Spojením dvoch článkov totiž vzniká svetlo, energia a zrod.

Tantrizmus je predovšetkým súčasť hinduizmu (a aj budhizmu, ale podobné praktiky uplatňujú aj iné náboženstva, aj Islam), inými slovami – „viera v Boha“ uplatňovaná spôsobom orientovaným na zážitok – zažité poznávanie totiž oveľa viac pomáha chápať mnohé veci hlbšie a neporovnateľne oproti poznávaniu iba čítaním.

Tantra predstavuje magické/okultné ezoterické praktiky, napr. myšlienky či slová/mantry spojené s charakteristickými rituálmi, kde však nemusí byť vôbec sex – slovo „tantra“ je v západnej kultúre nesprávne chápané. Jej učenia sú v mnohých prípadoch tajné. Reklamy na tantry, ktoré šíri dnešný komercionalizmus, treba brať iba s veľkou rezervou. Kto nehľadá pravdu a odpovede na otázky zmyslu života, pre neho sa tantra stane iba reklamnou „viagrou“ bez poznania podstaty tejto ezoterickej skúsenosti.

Tantra vyšla z náboženstva a iba v ňom plní svoj pravý účel.

Tantrizmus v hinduizme používa najmä šivaizmus a šaktizmus, ale neobchádza ho ani budhizmus. Známe tantrické školy založili stúpenci indického boha Ganeša a existuje aj veľa literatúry. Kašmírsky šivaizmus má tiež svoju literatúru, kde patrí napr. tantrasara, čo je súbor myšlienok o tantrizme, ktoré majú aj iné denominácie. Tantru môžeme rozdeliť na dve vetvy – ľavotočivá a pravotočivá. Ľavotočivú tantru praktikoval napr. Ramprasad Sen, bengálsky básnik, ktorý realizoval brutálne formy tantrickej sadhany (na cintoríne atď.). Pravotočivá tantra je oveľa jemnejšia forma ezoterického prežívania. Veľkým tantrikom bol Krishnananda Agamavagisa, ktorý je aj autorom textov o tantre – tiež tantrasara, ktorá slúži ako jeden z dôležitých hinduistických tantrických textov.

 

 

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97453