Trivikrama

Pán Vāmana, inkarácia Najvyššej Božskej Osobnosti. Troma krokmi prekročil celý vesmír.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

96882