Tulasí

Tulasí-déví je čistá oddaná Krišny a malo by s ňou byť zaobchádzané s rovnakou úctou, aká je preukazovaná všetkým čistým oddaným Krišnu. Jej verným uctievaním sa oddaný jednoducho môže oslobodiť od všetkých druhov hmotných utrpení. V Nektáre oddanosti sú uvedené dva verše zo Skanda Purány, z ktorých jeden znie: „Tulasí je priaznivá po všetkých stránkach. Pohľad na ňu či len jej dotyk, spomínanie na ňu, modlitby k nej, pokolnoy pred ňou, načúvanie o nej či zasadenie jej semienka je vždy priaznivé. Vraví sa, že každý, kto s kríčkom Tulasí príde do styku výššie uvedenými spôsobmi, žije večne na Vaikunthe.“ Aj keď slávu Tulasí-déví, večnej spoločníčky Pána Krišnu, nemôžeme nikdy plne popísať, písma nám naznačujú hodnotu jej uctievania.

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97493