fbpx

vanaprastha

tretie duchovné štádium vo varṇāśramskom spoločenskom systéme, spadá do obdobia od päťdesiateho do sedemdesiateho-piateho roku života.

Termín pochádza zo sanskritských slov “vana” (les) a “pras” (obývať). Vanaprastha teda tradične žil v lese, kde sa učil odpútanosti od hmotného sveta a pripravoval sa na prijatie sannjásu. Spočiatku ešte žije so svojou manželkou. Cestujú, navštevujú pútnické miesta, ale nemajú spolu žiadny sexuálny vzťah. Neskôr sa žena vracia domov, aby sa o ňu postarali jej dospelí synovia, alebo vstúpi do ášramu pre vdovy, kde žije podobným životom v ústraní ako jej manžel.