fbpx
logo
Filozofia

Tri kvality hmotnej prírody

🕐 5 min

Existujú rôzne druhy živých bytostí podmienené hmotnou prírodou. Jedny sú šťastné, iné nadmieru aktívne, zatiaľ čo ďalšie sú bezmocné. Všetky tieto psychologické príznaky sú príčinou rôznych podmienení živých bytostí hmotnou prírodou…

 

293384_10150276761377334_5576114_n

 

 

” Z kvality dobra sa rodí pravé poznanie, z kvality vášne žiadostivosť a z kvality nevedomosti vzniká hlúposť, šialenstvo a klam.” 

(Bhagavad-gíta 14.17)

 

Kvalita dobra – Sattva guna

 

„Ó, bezúhonný, kvalita dobra, žiarivá a v čistote prevyšujúca ostatné, zbavuje človeka všetkých hriešnych reakcií. Tí, ktorí sú umiestnení v tejto kvalite, podliehajú pocitu šťastia a poznania.“

(Bhagavad-Gíta 14.6)

 

VÝZNAM: Existujú rôzne druhy živých bytostí podmienené hmotnou prírodou. Jedny sú šťastné, iné nadmieru aktívne, zatiaľ čo ďalšie sú bezmocné. Všetky tieto psychologické príznaky sú príčinou rôznych podmienení živých bytostí hmotnou prírodou. V tejto časti Bhagavad-gíty Krišna vysvetľuje spôsob, akým sú podmienené. Najprv opisuje kvalitu dobra.

Výsledok kultivácie tejto kvality v hmotnom svete je, že človek sa stane múdrejší než ostatné podmienené osoby. Človeka v kvalite dobra natoľko neovplyvňujú hmotné útrapy a má pocit, že robí pokroky v hmotnom poznaní. Typickým príkladom je bráhmana, o ktorom sa predpokladá, že sa nachádza v kvalite dobra. Pocit šťastia človeka umiestneného v kvalite dobra pramení z vedomia, že je viac-menej oslobodený od následkov hriešnych činností. Vo védskej literatúre sa hovorí, že kvalita dobra prináša väčšie poznanie a väčší pocit šťastia.

Problém je však v tom, že akonáhle sa živá bytosť nachádza v kvalite dobra, ihneď si myslí, že je učenejšia a lepšia než ostatné, a tak sa stáva podmienenou. Najlepším príkladom sú vedci a filozofi, ktorí sú obyčajne pyšní na svoje vedomosti a keďže si spravidla zlepšia svoje životné postavenie, prežívajú určitý druh hmotného šťastia, ktoré ich púta k hmotnému svetu v kvalite dobra. Radi konajú v kvalite dobra a ak sa tohto puta nezbavia, budú musieť prijať telo v tejto kvalite. Preto je nepravdepodobné, že sa oslobodia alebo premiestnia do duchovného sveta. Znovu a znovu sa budú musieť stávať filozofmi, vedcami alebo básnikmi a znovu budú donútení podstupovať utrpenia vo forme rodenia a smrti. Pri dostatočne nahromadenej dobrej karme budú dočasne povýšení na vyššie planéty, kde si budú môcť užívať až do bodu, keď si ju vyčerpajú. Ilúzia hmotnej energie je však taká silná, že človek napriek tomu považuje takýto život za príjemný.

 

Kvalita vášne – Rajo guna (rajas)

 

„Kvalita vášne sa rodí z nekonečných žiadostí a túžob, ó, syn Kuntí, a preto je vtelená živá bytosť pútaná k hmotným plodonosným činnostiam.“

(Bhgavad-Gíta 14.7 )

 

VÝZNAM: Kvalita vášne je charakterizovaná príťažlivosťou medzi mužom a ženou. Žena je priťahovaná k mužovi a muž k žene. Tento vzťah patrí do kvality vášne. Keď sa táto kvalita zvýši, zvýši sa aj túžba po hmotnom pôžitku a uspokojovaní zmyslov. Človek v kvalite vášne nachádza uspokojenie v spoločenskom alebo národnom uznaní, v šťastnej rodine, dobrých deťoch, žene a domove. To všetko sú plody kvality vášne. Ten, kto túži po týchto veciach, musí ťažko pracovať. Preto tu Krišna jasne hovorí, že akonáhle sa človek dostane do styku s plodmi svojich skutkov, je týmito činmi pútaný. Aby uspokojil svoju ženu, deti a spoločnosť a aby si zachoval svoju dobrú povesť, musí pracovať. Preto sa celý hmotný svet nachádza viac-menej v kvalite vášne. Moderná civilizácia sa považuje za pokrokovú v medziach kvality vášne. Kedysi sa však miera pokroku pohybovala v medziach kvality dobra. Ak ani tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite dobra, nedosiahnu oslobodenie, čo potom povedať o ľuďoch v kvalite vášne?

 

Kvalita nevedomosti – Tamo guna (tamas)

 

„Vedz, ó, potomok Bharatov, že kvalita temnoty zrodená z nevedomosti je strojcom klamu všetkých vtelených živých bytostí. Jej výsledkami sú pomätenosť, lenivosť a spánok, pútajúce podmienenú dušu.“

(Bhagavad-Gíta 14.8)

 

VÝZNAM: Slovo tu má v tomto verši zvláštny význam. Naznačuje, že kvalita nevedomosti je veľmi zvláštnou kvalifikáciou vtelenej duše. Kvalita nevedomosti je pravým opakom kvality dobra. V kvalite dobra môže človek pestovaním poznania pochopiť pravú podstatu vecí, zatiaľ čo v kvalite nevedomosti je to úplne nemožné. Všetci, ktorí sú v zajatí nevedomosti, zošalejú, a šialenci nemôžu vidieť veci také, aké sú. Namiesto toho, aby robili pokroky, klesajú. Definíciu kvality nevedomosti môžeme nájsť vo Védach.

Vastu-yáthátmya-jńánávarakam viparyaya-jńana-janakam tamah:

V kvalite nevedomosti nemôžeme vidieť skutočnú podstatu vecí.

Každý môže napríklad vidieť, že jeho otec zomrel, že každý umiera a že aj on raz zomrie. Aj jeho deti zomrú. Smrť je istá. A napriek tomu ľudia ťažko pracujú ako šialenci a zhromažďujú peniaze vo dne v noci, bez najmenšieho záujmu o večnú dušu. To je šialenstvo. Vo svojom šialenstve sa odmietajú zaujímať o duchovné poznanie. Takí ľudia sú leniví a ak sa im naskytne príležitosť dozvedieť sa niečo o duchovnom poznaní, nejavia záujem. Nie sú tak činní ako ľudia spútaní kvalitou vášne. Iným znakom osoby situovanej v kvalite nevedomosti je, že spí viac než je nutné. Šesťhodinový spánok stačí, no človek v nevedomosti spí najmenej desať až dvanásť hodín denne. Taký človek prepadá omamným látkam a spánku a vždy je skľúčený. To sú príznaky osoby umiestnenej v kvalite nevedomosti.

 

Trancendentálna úroveň

 

Táto úroveň prevyšuje všetky hmotné kvality, lebo je čisto duchovná. Jedine kultiváciou tejto kvality je možné oslobodiť sa od karmických reakcií, a teda prijímania nových a nových hmotných tiel. Živé bytosti, ktoré sú v kvalite dobra, dostávajú jemnohmotné éterické telá na vyšších planétach, žijú neskutočne dlho, užívajú si pozitívne výsledky karmy, ale po ich vyčerpaní sú nútení klesnúť znova na nižšiu úroveň. Pre nich hmotné obmedzenia platia rovnako ako pre všetkých v tomto hmotnom vesmíre, len sú na jemnejšej úrovni a nevnímajú ich tak zreteľne. Je to ako keď je v dnešnej spoločnosti niekto miliardár, tak nevníma rovnaké problémy ako niekto, kto bojuje o to, aby mal čo jesť a kde spať. Ich vnímanie toho istého systému je rozdielne.

Živé bytosti v prevažujúcej kvalite vášne sa rodia späť na Zem (prípadne na planéty na strednej úrovni), kde majú zmiešanú karmu, raz trpia, raz si užívajú – podľa individuálnej karmy. Tu už môžu naplno vnímať pominuteľnosť, utrpenie, nevedomosť, ale na druhej strane aj vyvinúť vyššie kvality, pokiaľ majú dostatok inteligencie. Z tejto úrovne sa robí duchovný pokrok dokonca paradoxne ľahšie ako na vyšších hmotných úrovniach, lebo si majú možnosť viac bezprostredne zakúsiť limity tohto hmotného sveta a pochopiť, že akékoľvek šťastie v ňom je len odrazom duchovného večného šťastia.

V kvalite nevedomosti sa rodia živé bytosti do druhov ako sú zvieratá, rastliny a jednoduchšie formy života. Sú vyslovene obeťou pudov, nízkej inteligencie a ich vedomie nie je rozvinuté do úrovne, aby si mohli uplatňovať slobodnú vôľu. To je práve dôvod, prečo môžu postupne stúpať evolúciou vyššie a vyššie až do ľudskej podoby – do kvality vášne. Keďže nemajú slobodnú vôľu, netýkajú sa ich reakcie za ich hmotné činy, ktoré v podstate ani nemajú možnosť ovplyvňovať. Nevytvárajú si teda novú karmu, tá stará sa im postupne míňa a následkom toho pozvoľna stúpajú. Je preto skutočnou tragédiou, keď po miliónoch zrodeniach v nižších druhoch dostanú šancu mať ľudské telo, ktoré je určené na sebarealizáciu a oni ho premárnia činnosťami určenými pre zvieracie druhy, teda na telesnej hrubohmotnej úrovni, zvlášť sex, jedenie, spanie a obrana. Takto sa zas vracajú do toho cyklu. Takto duša v hmotnom vesmíre cyklicky strieda rôzne hmotné postavenia a kvality ako na sínusoide až do bodu, v ktorom pochopí, že sem nepatrí.

Ľudský život dáva jedinečnú možnosť dotazovať sa na Absolútnu Pravdu a svoju skutočnú duchovnú podstatu a realizovanie práve transcendentálnej kvality nás môže raz a navždy z tohto kolobehu zrodení v hmotnom svete dostať a povzniesť nad tri kvality hmotnej prírody a tým dosiahnuť skutočnú večnú dokonalosť existencie.

 

SB 2.9.33 — Brahmo, jsem to Já, Osobnost Božství, kdo existoval před stvořením, kdy neexistovalo nic než Já. Neexistovala ani hmotná příroda, příčina tohoto stvoření. To, co vidíš nyní, jsem také Já, Osobnost Božství, a co zůstane po zničení budu také Já, Osobnost Božství.

SB 2.9.34 — Ó Brahmo, vše, co vypadá, že má nějakou hodnotu, není reálné, pokud to nemá vztah ke Mně. Věz, že je to Moje iluzorní energie; odraz světla v temnotě.
SB 2.9.35 — Ó Brahmo, prosím věz, že vesmírné prvky vstupují do vesmíru a zároveň do něho nevstupují; stejně tak i Já existuji ve všem stvořeném a zároveň jsem vně všeho.
SB 2.9.36 — Každý, kdo hledá Nejvyšší Absolutní Pravdu, Osobnost Božství, musí pokračovat ve svém hledání, dokud nedosáhne tohoto cíle — za všech okolností, vždy a všude, přímo i nepřímo.“

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

1 komentár Zanechať komentár

Mohlo by vás zaujímať

21. júna 2012 Šťastie – čo robia šťastní ľudia inak ako tí nešťastní?

Aký je rozdiel medzi šťastnými a nešťastnými ľuďmi? Samozrejme, môže to byť celkom očividné. Šťastní...

ČÍTAŤ VIAC
8. júna 2016 Rovnováha

  Najlepšie je kráčať životom pokojne a vyrovnane – nebyť príliš ovplyvnený tým, čo sa nám stane....

ČÍTAŤ VIAC
25. decembra 2021 Vianoce a ich pohanský pôvod

Výňatok z knihy Stephena Knappa - Dôkazy globálnej existencie védskej kultúry   Nepoškvrnené...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom