fbpx
logo
Vedecké poznanie Filozofia

Život pochádza zo života

🕐 18 min

Život pochádza zo života (úryvok z knihy Šrílu Prabhupádu)

 

Šríla Prabhupáda: Celý vedecký a technologický svet funguje na falošnom predpoklade, že život pochádza z hmoty. Nemôžeme preto dovoliť, aby táto nezmyselná teória ostala neprekonaná. Život nepochádza z hmoty. Toto nie je teória, to je fakt. Veda je založená na nesprávnej teórii, a preto všetky kalkulácie a závery sú nesprávne a ľudia kvôli tomu trpia. Keď budú všetky tieto mylné teórie moderných vedcov poopravené, ľudia budú šťastní. Takže musíme voči týmto vedcom vzniesť námietky a poraziť ich. Ináč hrozí, že pomýlia celú spoločnosť.

Hmota sa mení v šiestich štádiách : zrodenie, rast, udržovanie, produkcia vedľajších produktov a smrť. Ale život vo vnútri hmoty – duša, je večná, tá neprechádza cez žiadnu z týchto zmien. Život sa javí ako rozvíjajúci sa a zanikajúci, ale v skutočnosti prechádza cez každú z týchto šiestich fáz až pokiaľ údržba hmotného tela už nie je naďalej možná. Staré telo potom zomiera a duša vchádza do nového tela. Keď sú naše šaty obnosené a staré, vymeníme ich. Podobne, raz sa naše telá premenia na staré a nepotrebné a my sa premiestnime do nového tela.

Ako Krišna hovorí v Bhagavad-Gíte (2.13):

 

dehino ‚smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara. tatha dehantara-praptih:

“Tak ako vtelená duša prechádza v tomto tele od detstva, cez mladosť až po starobu, podobne duša putuje do ďalšieho tela v okamihu smrti.”

 

To znamená, že iba hmotné telo nezničiteľnej a večnej duše je podmienené deštrukcii. Toto hmotné telo sa kazí, ale život vnútri tela je nitya, večný.

 

Podľa Véd, mierka duše vo vnútri tela je jedna desaťtisícina končeka vlasu. To je strašne málo, v podstate je atomická. A napriek tomu, vďaka tejto atomickej duchovnej energii, telo funguje. Je to tak ťažké pochopiť? Povedzme, že nejaký muž sa cíti smelý a silný. Prečo je smelý a silný? Iba preto, že vnútri tela sa nachádza malá duchovna iskra. Ale akonáhle je táto duchovná iskra preč, jeho telo zomiera a jeho moc a sila sa stávajú ničotou. Ak vedci hovoria, že hmota je pôvod života, nech teda oživia mŕtveho muža injekciou s chemikáliami. Ale to oni nevedia.

 

Dr. Singh: Vzhľadom na to, že vedci nemôžu dušu vidieť, hovoria, že jej existencia je veľmi pochybná.

Šríla Prabhupáda: Akoby ju aj mohli vidieť? Nie je hmotná.

 

Dr. Singh: Napriek tomu ju chcú akýmsi spôsobom vnímať.

Šríla Prabhupáda: Ak vpichnete niekomu len jedno vlákno jedu, okamžite zomiera. Nikto nevidí ako ten jed účinkuje. Ale jed aj tak účinkuje. Podobným spôsobom Védy hovoria, že telo pracuje vďaka tejto miniatúrnej zložke menom duša. Ak sa uštipnem, okamžite to cítim, pretože som vedomý na celej mojej koži. Ale akonáhle chýba duša, čo nastáva akonáhle moje telo zomrie, môžete zobrať tú istú kožu a rezať do nej, sekať, nikto nebude namietať. Prečo je to tak ťažké pochopiť? Nie je toto detekovanie duše?

 

Dr. Singh: To je duša, ale čo Boh?

Šríla Prabhupáda: Najskôr skúsme porozumieť duši. Duša je malý Boh. Ak rozumiete vzorke, potom rozumiete aj celku. Tu je hmota (Šríla Prabhupáda ukazuje na mŕtvy strom so svojou palicou). Predtým z tohto stromu rástli listy a vetvy. Prečo už teraz nerastú? Vedia vedci zodpovedať túto otázku?

Karandhara dasa: Povedali by, že sa zmenilo chemické zloženie.

Šríla Prabhupáda: V poriadku, ak sú teda tak pokročilí v chémii, nech dodajú príslušné chemikálie a nech urobia, aby listy a vetvy opäť rástli.

Brahmananda Swámi: Poznanie znamená, že človek musí byť schopný demonštrovať svoju teóriu. Mali by byť schopní ukázať vo svojich laboratóriách, že život pochádza z kombinácie chemikálií.

Šríla Prabhupáda: Áno, vedecká metóda znamená najskôr pozorovanie, potom hypotéza a potom demonštrácia. Ale títo vedci nedokážu demonštrovať ich hypotézu. Oni len pozorujú a potom hovoria nezmysly. Vedci hovoria, že chemikálie sú príčinou života. Ale všetky chemikálie, ktoré tam boli, keď strom ešte žil, sú stále prítomné.

Dr. Singh: Ale čo životná energia stromu samotného?

Šríla Prabhupáda: Áno, to je rozdiel. Životná sila je individuálna a táto konkrétna individuálna živá bytosť, ktorá bola stromom, odišla. O toto musí ísť, keďže chemikálie, ktoré sú nevyhnutné na podporu života, sú ešte stále tam, a predsa je strom mŕtvy.

Tu je ďalší príklad: Predpokladajme, že som živá bytosť v byte a potom ho opustím. Som preč, ale veľa živých bytostí tam ostalo – pavúky, mravce a tak ďalej. Neznamená to, že keď som odišiel ja, tak ten byt nemôže ubytovať iný život. Iné živé bytosti sú stále tam. Je to jednoducho tak, že ja, živá bytosť, som odišiel. Chemikálie stromu sú ako ten byt, sú iba prostredím pre individuálnu živú silu – dušu – aby cez ne konala. Preto vedci nikdy nebudú schopní vyprodukovať život v chemickom laboratóriu. Tito takzvaní vedci hovoria, že život začína od chemikálií. Ale ozajstná otázka znie: „Odkiaľ prišli tieto chemikálie?” Chemikálie pochádzajú zo života a to znamená, že život má mystickú silu. Napríklad pomarančový strom má veľa pomarančov a každý pomaranč obsahuje chemikálie – kyselinu citrónovú a iné. Takže odkiaľ prišli tieto chemikálie? Očividne prišli zo života samotného stromu. Vedcom chýba pôvod chemikálií. Svoje výskumy začali od chemikálií, ale v podstate nevedia identifikovať pôvod týchto chemikálií. Chemikálie pochádzajú od najvyššieho života – od Boha. Tak, ako živé telo človeka produkuje množstvo chemikálií, najvyšší život (Najvyšší Pán) produkuje chemikálie, ktoré môžeme nájsť v atmosfére, vo vode, v ľuďoch, vo zvieratách a v zemi. A to sa volá mystická sila. Pokiaľ sa neakceptuje mystická sila Najvyššieho Pána, problém pôvodu života sa nedá vyriešiť.

 

Dr. Singh: Vedci by povedali, že neveria v mystickú silu.

Šríla Prabhupáda: Ale musia predsa vysvetliť pôvod chemikálií. Každý môže vidieť, že bežný strom produkuje množstvo chemikálií, to nemôžu poprieť. Ale ako sa tvoria ony samotné? Vzhľadom na to, že toto nemôžu zodpovedať, musia akceptovať, že životná sila má mystickú silu. Ja nie som schopný vysvetliť prečo môj necht vyrastá z môjho prstu, je to mimo schopnosti môjho mozgu. Inými slovami, rastie nepochopiteľnou energiou acintya-sakti. Takže ak acintya-sakti existuje v bežnej ľudskej bytosti, predstavte si, aké množstvo acintya-sakti vlastní Boh. Rozdiel medzi mnou a Bohom je ten, že napriek tomu, že mám tie isté schopnosti ako Boh, môžem vyprodukovať iba malú kvantitu chemikálií, zatiaľ čo On je schopný enormných kvantít. Ja môžem vyprodukovať trochu vody vo forme perspirácie, ale Boh môže vyprodukovať moria. Analýza morskej kvapky nám môže dať kvalitatívnu analýzu mora bez akejkoľvek chyby. Podobne živá bytosť je časť a častica Boha, takže analyzovaním živých bytostí môžeme začať chápať Boha. V Bohu je veľká mystická potencia. Božia mystická potencia pracuje okamžite, presne ako elektrický prístroj. Prístroje fungujú na základe určitej energie a sú tak dobre zostavené, že jednoduchým stlačením gombíka urobia celú prácu. Podobne Boh povedal: „Buď stvorenie,” a bolo stvorenie. Ak uvažujeme týmto spôsobom, práca prírody nie je ťažká na pochopenie. Boh má také ohromné schopnosti, že stvorenie sa udeje na príkaz Jeho samotného.

 

Brahmananda Swámi: Vedci neakceptujú Boha alebo acintya-sakti.

Šríla Prabhupáda. To je ich darebáctvo. Boh existuje a Jeho acintya-sakti taktiež.

 

Karandhara dasa: Vedci hovoria, že život bol vytvorený biochemicky.

Šríla Prabhupáda: A ja im odkazujem: „Prečo nevytvoríte život? Vaša biológia a chémia sú veľmi pokročilé, tak prečo nevytvoríte život?

 

Karandhara dasa: Hovoria, že vytvoria život v budúcnosti.

Šríla Prabhupáda: Kedy v budúcnosti? Ak vedci poznajú tvorivý proces, prečo nemôžu vytvoriť život hneď teraz? Ak má život biochemický pôvod a ak sú biochemici a chemici takí vyspelí, prečo nemôžu vytvoriť život v laboratóriách? Keď sa tento kriticky bod načrtne, hovoria: „Urobíme v budúcnosti.” Prečo v budúcnosti? To je nezmysel. Nedôverujte budúcnosti, akokoľvek milo to znie. Aký je význam ich pokročilosti? Hovoria nezmysly.

 

Karandhara dasa: Hovoria, že sú práve na zlome vytvoriť život.

Šríla Prabhupáda: Ale to je všetko o budúcnosti, len ináč povedané. Musia predsa priznať, že stále nevedia pravdu o pôvode života. Keďže predpokladajú, že budú schopní vytvoriť život v budúcnosti, v súčasnosti ich poznanie musí byť nedokonalé. Ich návrh je ako dávať niekomu neplatný šek. Povedzme, že vám dlhujem tisíc dolárov a poviem: „Áno, zaplatím vám celú sumu neplatným šekom. Je to v poriadku?” Ak ste inteligentný, odpoviete: „Zatiaľ mi dajte aspoň päťsto v hotovosti, nech vidím niečo hmatateľné.” Podobne, vedci nedokážu vytvoriť ani steblo trávy za pomoci biochémie, napriek tomu tvrdia, že život bol stvorený z hmoty. Čo je to za nezmysel? Nie je tu nikto, kto by to spochybňoval? My vieme dokázať, že život pochádza zo života. Tu je dôkaz: keď otec splodí dieťa, otec žije a dieťa žije tiež. Ale kde je vedecký dôkaz, že život pochádza z hmoty? Môžeme dokázať, že život pochádza zo života a takisto môžeme dokázať, že pôvodný život je Krišna. Ale kde je dôkaz, že dieťa sa rodí z mŕtveho kameňa? Vedci nevedia dokázať, že život pochádza z hmoty. Nechávajú to bokom pre budúcnosť.

 

Karandhara dasa: Základom toho, čo vedci nazývajú “vedecká integrita”, je, že hovoria iba o tom, čo môžu vnímať zmyslami.

Šríla Prabhupáda: Potom ale trpia tým, čo my nazývame “Filozofia doktora žabiaka”. Bola raz jedna žaba, ktorá bývala celý život v studni. Raz ju navštívil priateľ a informoval ju o existencii Atlantického oceánu.

– Oh, aký je ten Atlantický oceán?

– Je to rozsiahla plocha s vodou – odpovedal priateľ.

– Ako rozsiahla? Je dvakrát tak veľká ako studňa?

– Oh, nie, nie, oveľa väčšia – odpovedal priateľ.

– Ako veľká? Desaťkrát väčšia ako studňa?

A takto žaba počítala ďalej. Ale akú mala vôbec šancu niekedy pochopiť hĺbku a rozsiahlosť veľkého oceánu? Naše schopnosti, skúsenosti a sily špekulovať sú veľmi obmedzené. Žaba vždy rozmýšľala len vzhľadom k svojej studni. Nemala žiadnu silu rozmýšľať inak. Podobne vedci odhadujú Absolútnu Pravdu, príčinu všetkých príčin, svojimi nedokonalými zmyslami a mysľami, a tak sú odsúdení na to byť zmätení. Podstatná chyba tzv. vedcov je, že prijali indukčný proces na to, aby prišli k svojim záverom. Napríklad ak chce vedec rozhodnúť, či je človek smrteľný indukčným spôsobom, musí študovať každého človeka na svete, aby objavil, že niektorí z nich, alebo len jeden z nich, sú nesmrteľní. Vedec hovorí: „Nemôžem prijať výrok, že všetci ľudia sú smrteľní. Môžu existovať aj nesmrteľní ľudia. Ešte som nevidel všetkých ľudí, ako môžem teda povedať, že sú všetci smrteľní?” Toto sa nazýva indukčný proces. A dedukčný proces znamená, že váš otec, váš učiteľ, alebo váš guru vám povie, že muž je smrteľný.

 

Dr. Singh: Takže existuje proces nadobudnutia poznania a proces predávania poznania?

Šríla Prabhupáda: Áno. Nadobúdajúci proces nikdy nebude úspešný, pretože sa spolieha na informácie získané cez zmysly a zmysly sú nedokonalé. Takže my akceptujeme predávajúci proces.

Boh sa nedá poznať cez indukčný proces. Preto sa vola adhoksaja, čo znamená “nepoznateľný priamym vnímaním”. Vedci hovoria, že Boh neexistuje, pretože sa ho snažia pochopiť priamym vnímaním. Ale On je adhoksaja, to znamená, že vedci sú nevedomí čo sa týka Boha, pretože im chýba metóda, ako Ho poznať. Ak chce niekto porozumieť transcendentálnej vede, musí ísť za duchovným majstrom, načúvať od neho pokorne a preukazovať mu službu. Pán Krišna vysvetľuje toto v Bhagavad-Gíte (4.34): tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya.

 

Dr. Singh: Existuje vedecký magazín Nature (Príroda). Obsahuje články o prírodných produktoch ako sú rastliny a zvieratá, ale nehovorí o Bohu – iba o prírode.

Šríla Prabhupáda: Môžeme pozorovať, že rastliny sú produkované prírodou, ale musíme sa spýtať: „Čo vyprodukovalo prírodu?“ Inteligencia znamená opýtať sa túto otázku.

 

Dr. Singh: Vedci o tom nerozmýšľajú.

Šríla Prabhupáda: Tak sú hlúpi. Ak hovorím o prírode, hneď ďalšia otázka by mala znieť: „Čia príroda?” Napríklad ja môžem hovoriť o mojej prírode a vy môžete hovoriť o svojej prírode. To znamená, že akonáhle je spomenutá príroda, treba sa spýtať: „Koho príroda?“ Príroda znamená energia a ak hovoríme o energii, musíme akceptovať, že existuje zdroj tejto energie. Napríklad zdrojom elektrickej energie je elektráreň. Elektrina sa neprodukuje automaticky. Musíme inštalovať elektráreň a generátor. Podobne vo Védach sa hovorí, že materiálna príroda pracuje pod Krišnovým vedením.

 

Dr. Singh: Takže chcete povedať, že veda začala od stredu a nie od začiatku?

Šríla Prabhupáda: Áno, presne. Nemajú poňatia o pôvode. Vedci začínajú z jedného bodu, ale odkiaľ pochádza ten bod? To nevedia napriek širokému výskumu zodpovedať. Človek musí akceptovať, že pôvodným zdrojom je Boh, ktorý je plný všetkých mystických síl a z ktorého všetko pramení. On sám hovorí v Bhagavad-Gíte (10.8): aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate. „Ja som zdrojom všetkých duchovných a hmotných svetov. Všetko sa odvíja odo mňa.“ Naše závery nie sú založené na slepej viere, sú vysoko vedecké. Hmota pochádza zo života. V živote, v počiatku, existuje neobmedzené množstvo hmotných zdrojov, to je veľká záhada stvorenia. Moderný vedecký výskum je presne ako Sankhyova filozofia, ktorá analyzuje hmotné elementy. Sankhya znamená „počítať“. My sme tiež do určitej miery filozofi sankhye, pretože počítame a analyzujeme hmotné elementy – toto je krajina, toto je voda, toto je vzduch, toto je slnečná žiara, toto je oheň. Naviac môžem spočítať svoju myseľ, svoju inteligenciu a moje ego. Za egom však nemôžem počítať. Ale Krišna hovorí, že je existencia za egom a tou existenciou je životná sila – duša. To je to, čo vedci nevedia. Myslia si, že život je len kombináciou materiálnych elementov, ale Krišna to popiera v Bhagavad-Gíte (7.5).  Apareyam itas tv anyam prakrtim viddhi me param: „Mimo túto druhoradú prírodu existuje Moja prvoradá energia. Druhoradá energia sú hmotné elementy a prvoradá energia je živá bytosť.“

 

bhumir apo ‚nalo vayuh

kham mano buddhir eva ca

ahankara itiyam me

bhinna prakrtir astadha

 

 

„Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego – všetkých osem spolu zahŕňa Moje oddelené hmotné energie.“ (Bg. 7.4)

 

Krišna vysvetľuje tu v Bhagavad-Gíte, že vayu (vzduch) pochádza od Neho a že jemnejší ako vzduch je kham (éter). Jemnejšia ako éter je myseľ, jemnejšia ako myseľ je inteligencia a jemnejšia ako inteligencia je duša. Ale vedci to nevedia. Vedia vnímať iba pevné veci. Spomínajú vayu, ale odkiaľ prišiel vayu? Odkiaľ je vzduch?

Dr. Singh: Na to nevedia odpovedať.

Šríla Prabhupáda: Ale my vieme odpoveď. My vieme, že vzduch pochádza z éteru a éter pochádza z mysle, myseľ pochádza z inteligencie a inteligencia pochádza z Krišnovej prvoradej energie – z duše.

Dr. Singh: Sú obe vyššia a nižšia energia študované Sankhyovou filozofiou?

Šríla Prabhupáda: Nie. Sankhyovi filozofi nevedia o vyššej nadradenej energii. Oni len jednoducho analyzujú hmotné elementy, tak ako aj vedci. Ani vedci, ani sankhyovi filozofi nevedia nič o duši. Oni len analyzujú Krišnovu hmotnú prírodu.

Dr. Singh: Analyzujú tvorivé hmotné elementy?

Šríla Prabhupáda: Hmotné elementy nie sú tvorivé! Duša je tvorivá. Nikto nemôže vytvoriť život len z hmoty a hmota nemôže vytvoriť samu seba. Vy, živá bytosť, môžete zmiešať vodík a kyslík a vytvoríte vodu, ale hmota samotná nemá žiadnu tvorivú energiu. Ak položíte fľašku s vodíkom vedľa fľašky s kyslíkom, zmiešajú sa automaticky? Bez vašej pomoci?

Dr. Singh: Nie, musí ich niekto zmiešať.

Šríla Prabhupáda: Áno, nadradená energia – živá bytosť – je potrebná. Kyslík a vodík sú druhoradou energiou, ale keď ich nadradená energia zmieša, môžu sa premeniť na vodu.

Nižšia energia nemá žiadnu silu, pokiaľ nie je zapojená vyššia energia. Toto more je pokojné a tiché. Ale keď naň nadradená sila – vzduch – tlačí, vznikajú vysoké vlny. More nemá žiadnu silu bez nadradenej energie. Podobne existuje ďalšia sila, nadradená vzduchu a ďalšia a ďalšia, až prídete ku Krišnovi, najvyššej sile. Toto je skutočný výskum. Predpokladajme, že sa vlak začína hýbať. A celý pohyb je spustený rušňovodičom, živou bytosťou. Podobne vo vesmírnom stvorení Krišna dáva prvý pohyb a potom účinkom ďalších postupných pohybov sa rodí celý kozmický prejav. To je vysvetlené v Bhagavad-Gíte (9.10): mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram. „Táto materiálna príroda pracuje pod mojím dozorom, ó syn kráľovnej Kuntí a vytvára všetky hýbajúce sa aj nehybné bytosti.” A potom:

 

sarva-yonisu kaunteya

murtayah sambhavanti yah

tasam brahma mahad yonir

aham bija-pradah pita

 

„Človek by mal vedieť, že všetky životné druhy majú možnosť narodiť sa v tejto hmotnej prírode a Ja som otcom dávajúcim semeno.” (Bg. 14.4)

 

Napríklad, ak zasadíme banánové semiačko, vyrastie z neho veľký strom a vytvorí tisíce nových semien. Každé z týchto semien na oplátku vytvorí ďalší strom s tisíckami ďalších a tak ďalej. Takže Krišna je pôvodným otcom a darcom semena. Nanešťastie, vedci pozorujú iba okamžitú príčinu, nevnímajú vzdialenú príčinu. Existujú dve príčiny – okamžitá a vzdialená. Krišna je opísaný vo Védach ako sarva-karana-karanam, príčina všetkých príčin. Ak rozumiete príčine všetkých príčin, potom rozumiete všetkému. Yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati. „Ak porozumiete pôvodnej príčine, všetky vedľajšie príčiny sa vám neskôr automaticky odhalia.“ Napriek tomu, že vedci hľadajú príčiny, neakceptujú Védy, ktoré obsahujú dokonalé poznanie a ponúkajú originálnu príčinu. Radšej sa držia svojho čiastočného, nedokonalého poznania.

 

Dr. Singh: Vedci sa boja o energetické zdroje a pracujú na tom, aby mohli používať solárnu energiu na varenie, osvetlenie a množstvo iných vecí. Dúfajú, že keď sa minú všetky zdroje energie, tak budú schopní používať solárnu energiu.

Šríla Prabhupáda: Toto nie je veľmi nová teória. Každý vie, že získať oheň zo stromu je možné len preto, lebo korene stromov si ukladajú energiu zo slnka. Títo vedci sú veľmi maličké tvory, ale napriek tomu sú veľmi pyšní. Nedávame im zásluhu, lebo hovoria len to, čo už každý vie. Hneď ako zotnete strom, nedá sa z neho urobiť oheň. Musí byt vysušený na slnku. Keď je nazhromaždená energia zo slnka, môžete strom použiť na výrobu ohňa. Vlastne všetko je udržiavané silou slnka, ale vedci nevedia, odkiaľ pochádza energia tohto slnka. V Bhagavad-Gíte Krišna hovorí:

 

yad aditya-gatam tejo

jagad bhasayate ‚khilam

yac candramasi yac cagnau

tat tejo viddhi mamakam

 

„Vedz, že odo Mňa pochádza jas Slnka, ktorý rozptyľuje temnotu celého hmotného sveta, a tiež jas ohňa a Mesiaca.” A znova Krišna hovorí: jyotisam ravir amsuman.Zo svetelných zdrojov som žiarivým Slnkom“ (Bg. 10.21). Toto poznanie je obsiahnuté v Bhagavad-Gíte, ale vedci nemôžu dospieť k tomuto poznaniu špekuláciou. Môžu?

Dr. Singh: Je to nemožné.

Šríla Prabhupáda: A čo je ich poznanie? Písmo hovorí, že aj keby ste spočítali všetky zrnká piesku na Zemi, nebudete schopní porozumieť Bohu. Všetko toto hmotné počítanie neznamená, že máte schopnosť rozumieť neobmedzenému. Ale oni nie sú schopní ani spočítať všetky hmotné veci. Prečo sú vedci tak pyšní na svoju energiu a svoje schopnosti? Nevedia ani o materiálnych veciach, nehovoriac o duchovných. Čo sa týka vedcov a iných živých bytostí, ich poznanie je obmedzené. Ale toto neplatí o Krišnovi. Ak získame poznanie od Krišnu, to poznanie je dokonalé. V písmach sa dozvedáme, že v oceáne existuje 900 000 druhov života. Informácia v písmach je presná, pretože pochádza od Krišnu a ako Krišna Sám hovorí: „Ako Najvyššia Božská Osobnosť viem všetko, čo sa stalo v minulosti, čo sa deje v prítomnosti a všetky veci, čo sa ešte len stanú.” (Bg. 7.26)

Dr. Singh: Musíme pochopiť poznanie od Najvyššieho znalca.

Šríla Prabhupáda: …aby sme získali dokonalé poznanie, musíme ísť za nadradenou osobou, guruom. Niekto sa môže učiť predmet čítaním kníh doma, ale naučí sa omnoho viac, keď chodí na univerzitu a obráti sa na profesora. Podobným spôsobom sa musíme obrátiť na gurua. Samozrejme, ak sa obrátime na falošného gurua, naše poznanie je falošné. Ale ak je náš guru dokonalý, naše poznanie je dokonalé tiež. My akceptujeme Krišnu ako nášho gurua. Ak je On dokonalý vo svojom poznaní, naše poznanie je takisto dokonalé. Keď hovoríme o sebe, my nemusíme byt vždy dokonalí, ale ak získame poznanie od dokonalého, naše poznanie je dokonalé. Nemôžeme povedať, že v oceáne je 900 000 druhov života, pretože sme nepreštudovali celý oceán. My radšej hovoríme, že sme tuto informáciu zobrali z písiem a tým pádom je dokonalá. Toto je Védsky proces. Vedci môžu vykonávať veľa výskumnej práce, ale akokoľvek úžasní títo vedci sú, ich zmysly sú nedokonalé. Tým pádom nemôžu mať dokonalé poznanie. Aká je hodnota našich očí? Nemôžeme vidieť bez slnka a nemôžeme vidieť malé veci bez mikroskopu. Naše oči sú nedokonalé a nástroje, ktoré naše oči vynašli, sú taktiež nedokonalé. Ako je potom možné získať dokonalé poznanie? Živá bytosť je obmedzená, preto aj jej poznanie je obmedzené. Dieťa môže vedieť, že dva plus dva je štyri, ale keď začne hovoriť o vyššej matematike, neberieme ho vážne. Zmysly, cez ktoré vedec nadobúda poznanie, sú nedokonalé a obmedzené, preto jeho poznanie je nedokonalé a obmedzené. Vo svojej nevedomosti môže vyhlasovať, že vie všetko, ale to je jednoducho nezmysel. Slepý muž môže viesť iného slepého muža, ale čo im je to platné, keď obaja padnú do priekopy? Zákony prírody nás spútavajú od hlavy k päte, a predsa si myslíme, že môžeme voľne špekulovať. Toto je ilúzia. Napriek tomu, že sú podmienení toľkými zákonmi prírody, si darebáci myslia, že sú slobodní. Napriek tomu ak je na oblohe oblak, nevidia slnko. Akú máme moc vidieť? Iba keď nám zákony prírody pridelia schopnosť, tak vidíme. V skutočnosti sa dá experimentovať za určitých podmienok, ale ak sú podmienky nevyhovujúce, náš experiment zlyháva. Prečo sme teda tak pyšní na experimentálne poznanie? Načo experimentovať? Všetko je tu. Slnečná energia je tu daná Bohom, aby sme ju použili. Čo iné potrebujete vedieť? Toľké množstvá jabĺk padajú zo stromov. Načo ďalej vysvetľovať gravitáciu? Vedcom chýba prirodzená inteligencia. Zaujímajú sa len o “vedecké” vysvetlenia. Vysvetľujú, že zákony gravitácie platia iba za určitých okolností. Ale kto vytvoril tieto okolnosti? Keď sa Krišna objavil ako Pán Rámačandra, hodil kamene do vody a kamene sa vznášali nad hladinou. Zákon gravitácie neplatil v tomto prípade. To znamená, že zákon gravitácie funguje iba pod vedením Najvyššieho Pána. Zákon sám o sebe nie je konečný. Kráľ môže ustanoviť nejaký zákon, ale môže ho taktiež hneď vzápätí zmeniť. Konečný zákonodarca je Krišna a zákon bude pracovať jedine Jeho vôľou. Vedci sa snažia vysvetliť Božiu vôľu rôznymi spôsobmi, ale pretože sú podmienení ilúziou, môžu hovoriť len ako osoba, ktorá je posadnutá duchmi. Povedzte mi, aké je vysvetlenie vedy na rozmanitosť stromov?

Karandhara dasa: Hovoria, že príroda mutuje a robí všetky tieto rozmanitosti.

Šríla Prabhupáda: Potom to teda musí byť vôľa prírody. A čo je tou vôľou? Má krajina vôľu?

Karandhara dasa: No, sú veľmi neurčití, čo sa týka tejto témy…

Šríla Prabhupáda: To znamená, že nemajú dokonalé poznanie. Nevedia, že za vôľou prírody je Krišna.

Dr. Singh: Vysvetľujú, že chemické zloženie týchto rôznych rastlín je odlišné.

Šríla Prabhupáda: To je v poriadku, ale kto vytvoril chemické zloženia? Ak poviete “chemické zloženie”, okamžite potrebujete Boha.

Karandhara dasa: Hovoria, že Boh nie je potrebný, pretože akonáhle zmiešate dve chemikálie…

Šríla Prabhupáda: Boh-neBoh, musí tam byť nejaká vôľa. Musí tam byť vedomie. Dve chemikálie sa zmiešajú a vytvoria to a to. Kto ich mieša? Je tam vedomie a tým vedomím je Krišna. Vedomie je všade a akonáhle akceptujete vedomie, musíte akceptovať vedomie ako osobu. Preto hovoríme o Vedomí Krišnu. V Bhagavad-Gíte sa hovorí, že vedomie je vše-prenikajúce. Vy môžete mať vedomie, ja môžem mať vedomie, ale ono existuje ešte jedno vedomie, ktoré je vo vás, vo mne a v každom. To je Vedomie Krišnu.

 

Dr. Singh: Inteligencia je teda relatívna.

Šríla Prabhupáda: Všetko vo svete je relatívne. To je vedecký fakt. Naše telá, životy, inteligencia a všetko ostatné, všetko je relatívne. Nám sa môže zdať, že mravec má veľmi krátky život, ale pre mravca trvá jeho život sto rokov. Tých sto rokov je relatívnych voči telu. Podobne, Brahma, ktorý z nášho pohľadu žije neuveriteľne dlho, z jeho pohľadu žije iba sto rokov. To je relativita.

Karandhara dasa: To znamená, že relativita je založená na našej individuálnej situácii.

Šríla Prabhupáda: Áno, preto sa hovorí, že čo je jedlo pre jedného, je jed pre druhého. Ľudia si myslia, že keď oni nedokážu žiť na Mesiaci, žiadna živá bytosť nemôže. Každý rozmýšľa o veciach relatívnym spôsobom, v jeho vlastných pojmoch. Toto je význam “žabiakovej filozofie”. Žabiak rozmýšľa o veciach vždy vo vzťahu k svojej studni. Nemá možnosť si predstaviť Atlantický oceán, pretože má skúsenosť len so studňou. Boh je veľký, ale my rozmýšľame o Bohu v našich vlastných pojmoch, v pojmoch relatívnej veľkosti. Existuje hmyz, ktorý sa rodí v noci, rastie v noci, má deti v noci a zomiera v noci. Nikdy nevidí slnko, tým pádom dospeje k záveru, že neexistuje niečo ako deň. Ak by ste sa ho opýtali na deň, odpovedal by: „Nič také ako deň nie je.” Podobne, keď ľudia počujú o Brahmovom dlhom trvaní života z písiem, neveria tomu. Hovoria: „Ako môže niekto žiť tak dlho?” V Bhagavad-Gíte Krišna hovorí:

 

sahasra-yuga-paryantam

ahar yad brahmano viduh

ratrim yuga-sahasrantam

te ‚ho-ratra-vido janah

 

“Tisíc ľudských vekov trvá Brahmov deň a po tisícoch vekoch končí jeho noc.”

 

Takto Brahma podľa týchto kalkulácií žije niekoľko miliónov a triliónov rokov. Vedci tomu neveria, napriek tomu, že dôkazy sú dané v písmach. Inými slovami tvrdia, že Krišna hovorí nezmyselne, zatiaľ čo oni hovoria ako autority. Napriek tomu, že títo ľudia nie sú ničím iným ako darebákmi, tvária sa ako uznávaní učenci. Umiestňujú sa nad pozíciu Boha tým, že sa pokúšajú vyvrátiť alebo poprieť Božie výroky v zjavených písmach. Týmto spôsobom mnoho hlupákov v maske učencov, vedcov a filozofov privádza celý svet do omylu.

 

Dr. Singh: Samozrejme, veľa bolo napísané o Darwinovej teórii. V každej knižnici je aspoň sto kníh, ktoré sa týkajú jeho teórie.

Šríla Prabhupáda: Akceptujú ho alebo odmietajú?

Dr. Singh: Vo všeobecnosti ho akceptujú, ale niektorí sú k nemu veľmi kritickí.

Šríla Prabhupáda: Darwin hovorí o evolúcii živočíšnych druhov, ale nemá žiadnu skutočnú informáciu o duchovnej evolúcii. Nevie nič o pokroku duše z nižších foriem života do vyšších. Uvádza, že človek vznikol z opice, ale my vidíme, že opice nevyhynuli. Ak je opica okamžitým predkom človeka, prečo ešte stále opice existujú?

Dr. Singh: Darwin hovorí, že druhy nie sú tvorené nezávisle, ale že pochádzajú jeden z druhého.

Šríla Prabhupáda: Ak to nie je otázka nezávislosti, ako môže zbrklo začínať s nejakými druhmi? Musí vysvetliť, ako vznikli pôvodné druhy.

 

Karandhara dasa: Vedci prehlasujú, že Zem bola vytvorená biologickou chémiou a odmietajú učiť, že Boh stvoril Zem, pretože si myslia, že by ich mal každý za blázna.

Šríla Prabhupáda: Ak jej ich biológia a chémia taká pokročilá, prečo niečo nevytvoria? Hovoria, že možno budú schopní vytvoriť život v budúcnosti, ale prečo v budúcnosti? Život bol už stvorený. Je veda založená na budúcnosti? Nemali by sme veriť v žiadnu budúcnosť, akokoľvek potešujúco sa javí, že bude. Každý si myslí, že budúcnosť bude veľmi potešujúca, ale akú záruku o tom máme? Musia priznať, že nevedia, čo je vlastne pravda. Nevedia vytvoriť ani jedno steblo trávy akýmsi chemickým alebo biologickým spôsobom. Prečo niekto nespochybňuje tento nezmysel?

 

Dr. Singh: V konečnej analýze, keď uvažujú o pôvode života, hovoria, že všetko sa začalo hmotou. Inými slovami, živá hmota pochádza z neživej hmoty.

Šríla Prabhupáda: Odkiaľ tá živá bytosť prichádza teraz? Z neživej hmoty prišla v minulosti, ale teraz v prítomnosti už nie? Odkiaľ prichádza mravec? Materializuje sa z blata? Dokonca ani mravec nepochádza z nehybnej hmoty. Aký majú dôkaz tejto teórie? Darwin hovorí, že v minulosti neexistoval žiadny inteligentný človek, že ten človek sa jednoducho vyvinul z opice. Ak nebol na svete žiadny inteligentný mozog, ako to, že tisícky a tisícky rokov dozadu boli napísané tieto Védske písma? Ako vysvetľujú mudrca akým bol Vyasadeva?

Dr. Singh: Nemajú žiadne vysvetlenie. Hovoria, že toto sú len akýsi neznámi lesní mudrci.

Šríla Prabhupáda: Vyasadeva pre nich môže byť neznámy, ale napriek tomu tu bol. Ako to, že mal taký mozog? Môže byt neznámy pre vás alebo pre mňa, ale aj tak jeho práca mozgu je tu, jeho filozofia je tu, jeho jazyk, lingvistika, poetické usporiadanie a verbálna sila. Nemusíte poznať tú osobu, ale môžete porozumieť jeho mozgu.

 

Dr. Singh: Neexistovali náhodou všetky rozmanitosti u zvierat už od samého začiatku?

Šríla Prabhupáda: Áno. Simultánne stvorenie je potvrdené Bhagavad-Gítou. Všetky rôzne formy zvierat a ľudí, takisto ako polobohov, existovali od začiatku. Živá bytosť chce určitý typ tela a Krišna mu ho dáva. Pretože túži po veciach určitým spôsobom, stýka sa s určitým kvalitami prírody v hmote. Podľa jeho asociácie obdrží príslušný typ tela. Psychologické sily, myseľ, myslenie, cítenie a túžba určuje príslušný typ situácie a tela, ktoré živá bytosť obdrží. Nie je to tak, že jeden druh života sa vyvinie z druhého, pretože ako Krišna hovorí:

 

avyaktad vyaktayah sarvah

prabhavanty ahar-agame

ratry-agame praliyante

tatraivavyakta-samjnake

 

„Na začiatku Brahmovho dňa sa všetky živé bytosti prejavia z neprejaveného stavu a s príchodom noci opäť splynú s neprejaveným.“ (Bg. 8.18)

 

Evolúcia je duchovná evolúcia individuálnej živej bytosti cez rôzne druhy života. Ak niekto vstúpi do tela ryby, musí podstúpiť evolučný proces krok po kroku. Ak je niekto na vrchu schodiska a akýmsi spôsobom spadne, musí ísť evolučným schodiskom krok po kroku. Samozrejme, vedci sú zaneprázdnení toľkými výskumami, že tomu nemôžu rozumieť. Ak im poviete, že budú v budúcom živote stromy, myslia si, že hovoríte nezmysly. Koniec koncov, čo sa môžeme naučiť týmto výskumom? Ak je príčina príčin známa, potom všetko poznateľné sa stáva poznaným a nič neostáva nepoznané. Ako uvádzajú Védy: yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati. „Ak poznáme Absolútnu Pravdu, všetky ostatné pravdy sa stavajú jasnými, ale ak Absolútnu Pravdu nepoznáme, nachádzame sa v nevedomosti.“ Človek nemusí byť vedec alebo filozof, ale môže vyzývať a hovoriť smelo, ak pozná len jedinú vec – Krišnu. Táto súčasná civilizácia je veľmi pyšná na svoju nezávislosť, ale v skutočnosti je veľmi závislá na rope. Ak sa dodávka ropy skončí, čo budú títo darebácki vedci robiť? Nemôžu nič urobiť. Nech vyrobia ropu v tých svojich skúmavkách. Nech vyrobia toľko ropy, aby mohla fungovať celá ich spoločnosť. V súčasnosti je nedostatok vody v Indii. Čo s tým môžu vedci urobiť? Môžu vedieť, aké je chemické zloženie vody, ale nemôžu ju vyrobiť, keď je jej nedostatok. Potrebujú na pomoc mraky a to je už manipulácia Boha. Vlastne nemôžu urobiť nič. Išli na Mesiac a za všetku tú ťažkú prácu doniesli iba nejaký prach a kamene. Táto darebácka vláda iba vyberá dane a zbytočne mrhá peniazmi. Takúto majú oni inteligenciu. Je to len stádo somárov, to je všetko. Politici nemajú žiadne sympatie alebo súcit. Vôbec neuvažujú nad tým, že tie ťažko zarobené peniaze sú vyberané od verejnosti a oni ich míňajú na vystreľovanie rakiet na iné planéty. Všetko, čo sľubujú, je, že prinesú viac prachu. Najskôr môžu priniesť za hrsť prachu a potom sľubujú, že prinesú tony prachu. Načo to všetko je?

Karandhara dasa: Veria, že na Marse je život.

Šríla Prabhupáda: Môžu veriť, nemusia – čo z toho získame? Čo vieme je, že život je tu. Oni to vedia a napriek tomu sa zamestnávajú v bojoch proti životu a zabíjajú. Život je tu. Tu je živá bytosť. Nepochybne je tu život. Ale oni sa ho snažia zničiť ich veľkými bombami. To je ich vedecká vyspelosť.

Dr. Singh: Sú veľmi zvedaví, čo sa deje na iných planétach.

Šríla Prabhupáda: To znamená, že kvôli ich detskej zvedavosti sa míňajú veľké množstvá peňazí. Dokážu minúť tak veľa, keď majú uspokojiť svoju zvedavosť, ale keď toľko krajín, ktoré trpia chudobou, prosia o pomoc, hovoria, že nemajú peniaze. Sú veľmi hrdí, že môžu ísť na Mesiac, ale prečo sa nezaujímajú, ako ísť za Krišnom? Ak tam pôjdu, všetka ich zvedavosť bude uspokojená. Naučia sa, že za touto nižšou energiou existuje nadradená, duchovná energia. Táto hmotná energia nemôže konať nezávisle. Duchovná energia sa musí pripojiť. Hmotné elementy sa netvoria sami od seba. Je to duša, ktorá tvorí. My môžeme vytvoriť niečo z hmoty, ale hmota sa sama nestvorí. Vodík a kyslík prídu do kontaktu len zásluhou vyššej energie. Iba hlupáci si môžu myslieť, že celý vesmírny prejav sa tvorí automaticky. Môžeme mať pekné auto, ale keď nemáme vodiča, načo nám je? Pokiaľ človek nevie, ako narábať s prístrojom, ak nestlačí gombík, prístroj nefunguje. Podobne bez nadradenej vyššej energie materiálna nemôže konať. Za týmto nádherným kozmickým prejavom je riadenie nadradenej energie. Všetky tieto informácie sú uvedené v písmach, ale ľudia tomu aj tak neveria. V podstate všetko je majetok Boha, ale ľudia vyhlasujú, že tento majetok je ich alebo ich krajiny. Teraz sa hovorí o probléme preľudnenia, ale faktom je, že Boh nám dodal všetko, čo potrebujeme. Vlastne existuje dosť jedla a pôdy, ak sa správne používa. Ľudia umelo vytvárajú problémy a vedci im v tom pomáhajú, keď im dávajú tak veľa deštrukčných zariadení. Jednoducho podporujú darebákov a podvodníkov, ktorí sa snažia používať majetok Boha. Ak pomôžete vrahovi alebo zlodejovi, stávate sa taktiež kriminálnikom. Nie je tak? Na svete je toľko problémov, pretože vedci pomáhajú všetkým zlodejom a podvodníkom. Takto sú všetci kriminálnici. Ten, čo neuznáva majetok Najvyššieho Pána, je zlodej. Naším poslaním je priviesť týchto darebákov k rozumu. Ale človek musí nájsť spôsob, ako to docieliť. Darebáci trpia, ale pretože sú Božími synmi, nemali by trpieť. Nevedia, že existuje Boh alebo šťastie. Nevedia nič o blahu alebo večnom živote. Robia toľké výskumy niekedy aj päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat rokov. Čo sa stane potom, to nevedia. Nevedia nič o večnosti života. Ich pozícia je vlastne ako u zvieraťa. Zviera nevie, čo je po smrti, ani o nej nerozmýšľa. Nevie, prečo tu je ani nepozná hodnotu života. Pod vplyvom mayi zviera pokračuje v jedení, spánku, v obrane, v párení sa a v zomieraní. To je všetko. Ľudia sa tak strašne snažia, ale načo? Hovoria, že sa snažili, aby zásobili ďalšiu generáciu, ale načo sú tieto zásoby? Na to nevedia odpovedať. Toto Hnutie za Vedomie Krišnu je tu, aby dalo životu skutočný význam ustanovením Krišnu, Boha, ako stred všetkého. Je preto pre dobro každého vedca porozumieť tomuto dôležitému hnutiu.

 

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

29. augusta 2012 Štyri druhy ľudí

My nie sme toto dočasné hmotné telo, sme večné duchovné duše. Podmienená duša, teda duša v hmotnom svete, je...

ČÍTAŤ VIAC
10. mája 2019 Čo určite nie je „duchovno“ (Teória všetkého, 3. časť)

Som duchovný? Čo si dnes ľudia predstavujú pod pojmom „som duchovný?“ Je to len akási nálepka, vďaka...

ČÍTAŤ VIAC
2. septembra 2012 Duch v dome? Duchovia a iné bytosti medzi nami

Tento článok vznikol ako reakcia na rastúci nepomer medzi dostupnými a serióznymi informáciami v slovenčine a...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom