fbpx
logo
Vedecké poznanie

Zničenie indického systému vzdelávania Britmi

🕐 7 min

Počas obdobia Britskej východoindickej spoločnosti a neskôr, počas britskej vlády, sa zdá, že v mysliach vládcov pôsobili dva motívy: drancovanie bohatstva tejto krajiny a „bremeno bielych mužov“ civilizovať domorodcov (pojem, ktorý používali na označenie všetkých Indov). Uvidíme, ako na dosiahnutie týchto cieľov tak chytro rozohrali Briti svoju hru, že aj po 60 a viac rokoch nezávislosti Indovia stále existujú v strnulom stave, neschopní (a dokonca aj neochotní) vyslobodiť sa z jednej z najväčších hypnóz ušitej na celý národ.

Možno mnohí z vás nevedia, že India bola najbohatšou krajinou, kým tam neprišli Briti. Zatiaľ čo podiel Británie na svetovom exporte bol v minulosti iba 9% oproti 19% podielu Indie, dnes je indický podiel iba 0,5%. Väčšina cudzincov prišla do Indie hľadať jej rozprávkové bohatstvo. Ernest Wood v knihe Cudzinec obhajuje matku Indiu uvádza: „V polovici osemnásteho storočia Phillimore napísal, že „výkaly jej pôdy živili vzdialené oblasti“. Až do devätnásteho storočia nevidel žiadny cestovateľ Indiu chudobnú, ale zahraniční obchodníci a dobrodruhovia ju vyhľadávali pre takmer báječné bohatstvo, ktoré tam mohli získať. „Triasť stromom Sofora [eng. Pagoda Tree]“ sa stalo výrazom, ktorý sa trochu podobá nášmu modernému výrazu „naraziť ropu“.

V Indii bolo 35% až 50% vidieckych pozemkov bez povinnosti odvádzať daň, a tak sa tieto príjmy používali na prevádzkovanie škôl, vedenie chrámov, festivalov, výrobu liekov, kŕmenie pútnikov, zlepšovanie zavlažovania atď. Briti vo svojej chamtivosti obmedzili množstvo nespoplatnenej pôdy bez daní na 5%. Keď sa uskutočnil protest, ubezpečili Indov, že vláda vytvorí zavlažovacie oddelenie, ktoré sa bude starať o zavlažovanie a vzdelávaciu radu, ktorá sa bude starať o vzdelanosť. Iniciatíva ľudí bola zničená.

Noví „vládcovia“ avšak sklamane zistili, že hoci tento národ dobyli, stále bol silne zakorenený vo svojej vlastnej kultúre. Zistili, že pokiaľ si bol národ vedomý a dokonca hrdý na svoje tradície, ich „bremeno bieleho muža“ zostalo rovnako „veľké a ťažkopádne ako vždy“!

India mala v tom čase veľmi dobre rozšírený systém vzdelávania. Aby sa teda naplnili ich ciele, musel sa tento systém znefunkčniť. Dodnes sa všeobecne šíri viera, že vzdelávanie bolo v rukách Bráhmanov v sanskritskom jazyku a že ostatné kasty nemali vzdelanie. Ale tu sú fakty o tom, ako Briti zničili indický vzdelávací systém a urobili jeden z najgramotnejších národov takmer negramotným.“

 

Systematické ničenie škôl

Na konferencii za okrúhlym stolom v roku 1931 Mahátma Gándhí v jednom zo svojich prejavov povedal: „Krásny strom vzdelania bol zoťatý vami – Britmi. Preto je dnes India oveľa negramotnejšia ako bola pred 100 rokmi.“ Filip Hartog, ktorý bol poslancom parlamentu, sa hneď postavil a povedal: „Pán Gándhí, to my sme vychovávali masy Indie. Preto musíte svoje vyhlásenie vziať späť a ospravedlniť sa alebo ho dokázať.“ Gándhí povedal, že to dokáže. Debata však pre nedostatok času nepokračovala.

Neskôr jeden z jeho nasledovníkov, Šrí Dharampal, šiel do britského múzea a preskúmal správy a archívy. Vydal knihu „Krásny strom“, kde bola táto záležitosť podrobne prediskutovaná. Do roku 1820 zničili Briti finančné zdroje, ktoré podporovali indický vzdelávací systém – ničenie, ktoré vykonávali takmer dvadsať rokov.

Indovia však stále pokračovali vo svojom vzdelávaní. Briti sa preto rozhodli zistiť zložitosť tohto systému. Preto bol v roku 1822 nariadený prieskum, ktorý vykonali britskí okresní výbercovia. V prieskume sa zistilo, že bengálske predsedníctvo malo 1 lakh (100 000) dedinských škôl, v Madrase neexistovala jediná dedina bez školy, v Bombaji, ak bola populácia dediny blízko 100, dedina mala školu. Na týchto školách boli učitelia, ako aj študenti všetkých kást. Bráhmani tvorili 7% až 48% učiteľov a zvyšok učiteľov v akomkoľvek okrese pochádzal z ostatných kást. Ďalej všetky deti boli vzdelané vo svojom materinskom jazyku.

Ekvivalent súčasného základného vzdelávania trval 4 až 5 rokov. Všetci vieme, že je to univerzálne základné vzdelanie, ktoré je dôležité na to, aby sa národ posunul vpred nielen na to, aby niekoľko jedincov získa vysokoškolské vzdelanie. Britskí administrátori obdivovali odhodlanie a kapacitu indických učiteľov. V čase, keď študenti vyšli zo škôl, nadobudli schopnosť byť konkurencieschopní, porozumieť svojej vlastnej kultúre a mali v nej primeraný prehľad. Jeden kresťanský misionár pán Bell v Madrase zobral so sebou indický systém vzdelávania späť do Anglicka a predstavil ho tam. Dovtedy sa tam vzdelávali iba šľachtické deti, no on započal vzdelávanie pre masy v Anglicku. Z toho nám teda vychádza, že Briti si osvojili systém vzdelávania más, ktorý prebrali od Indov.

 

Príčina degradácie: Metóda zostupnej filtrácie

Čo sa však stalo v Indii? Zahraniční kresťanskí misionári dokonca neznášali aj nominálne množstvo jedného lakhu rúpií, ktorý bol vyčlenený pre vzdelávanie Indov. Briti obmedzili finančné zdroje a postupne zaviedli niekoľko ďalších obmedzujúcich nariadení.

To však zďaleka nebol koniec. Pozvali T.B. Macaulaya, aby rozhodol, ako rozdeliť peniaze, aký by mal byť prostriedok výučby a spôsob výchovy Indov. Z angličtiny urobil prostriedok výučby a presmeroval peniaze na výučbu angličtiny. G.D.Trevelyan píše v „Život pána Macaulaya“ (zv. 1 str. 164), že:  „Nová India sa narodila v roku 1835.“

To, čo Alexander Veľký, Ašóka a západní misionári neboli schopní dosiahnuť v minulosti, bolo dokonané v Macualayových zápisniciach o vzdelávaní, v ktorých sa vyhlasovalo, že India si má osvojiť prostredníctvom anglického vzdelávania jazyk Západu. „Samotné základy jej starej civilizácie sa začali otriasať a drviť a stĺp za stĺpom padal v tomto prístreší.“

Ale Macaulay vykonal oveľa škodlivejšie veci, ktoré avšak nie sú všeobecne známe. Na vzdelávanie Indov prijal „metódu zostupnej filtrácie“. Čo je zač táto metóda? Problém, ktorému Macaulay čelil, bol v tom, že Indovia boli početní a Briti iba hŕstkou. Ako sa chystali ich „vychovať“? Ako by mohol byť tento národ oslabený do takej miery, že by v sebazabudnutí podporil Britské kráľovstvo ?

Jedna z udalostí hovorí, že raz, keď bol vo svojej rezidencii v Ooty, videl prichádzať indického dôstojníka, ktorý sa dotkol nôh chudáka, ktorý sedel pred jeho kanceláriou (ktorá bola v blízkosti jeho bydliska). Bol očividne prekvapený. Prečo sa dôstojník dotkol chodidiel chudáka? Povedali mu: „Nevieš, že táto indická spoločnosť je zvláštna? Bráhmani sú tu rešpektovaní a tento chudák patrí do tej kasty.“ Zmeny, ktoré Macaulay priniesol, sú v knihách dobre zdokumentované a overené. Metóda zostupnej filtrácie bola navrhnutá tak, aby sa v školách uprednostňovala najvyššia kasta (dokonca aj to prišlo oveľa neskôr). Povedané jeho vlastnými slovami: „Je však nemožné, aby sme s našimi obmedzenými prostriedkami vzdelali všetkých v angličtine. V súčasnosti musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili triedu ľudí, indických krvou aj farbou, ale anglických v chutiach, názoroch, morálke a intelekte.“

Aby sme zistili, ako veľmi uspel vo svojej misii, potrebujeme sa pozrieť na históriu indických vzdelaných tried od tej doby. Faktom je, že Indovia sa nezaoberali Macaulayanským problémom ani po získaní nezávislosti, a čo je ešte vážnejšie, len málokto z nich si uvedomuje, že problém vôbec existuje. Systém uprednostňovania Bráhmanov vo vláde a misionárskych školách pokračoval takmer sto rokov. Medzitým členovia ostatných kást prevádzkujúci akýkoľvek obchod prišli o podstatnú časť svojho biznisu kvôli zaplaveniu indických trhov britským tovarom a tiež kvôli zámernému obmedzeniu ich podnikania Britmi. Vďaka pozemkovej politike Britov, ktorá sa zrodila z ich chamtivosti, sa poľnohospodári stali robotníkmi bez vlastnej zeme vo svojich vlastných krajinách a zemepánmi sa stali krutí poskokovia Britov. Systematická deštrukcia indického vzdelávacieho systému pripravila určité kasty o vzdelanie. A tak po stovke rokov ostali tieto kasty zbedačené a nevedomé a Bráhmani, ktorí mali viesť spoločnosť, sa pod vplyvom zahraničného vzdelania deformovali v chápaní vecí.

„Precestoval som celú dĺžku a šírku Indie a nevidel som ani jedného človeka, ktorý je žobrákom, ktorý je zlodejom. Také bohatstvo som videl v tejto krajine, tak vysoké morálne hodnoty, ľudí takého kalibru, že si nemyslím, že by sme túto krajinu niekedy dobyli, pokiaľ nezlomíme samotnú chrbticu tohto národa, ktorou je jej duchovné a kultúrne dedičstvo, a preto navrhujem, aby sme nahradili jej starý a staroveký vzdelávací systém, jej kultúru, pretože keď si Indovia pomyslia, že všetko, čo je cudzie a anglické, je dobré a väčšie ako to ich, stratia svoju sebaúctu, svoje rodné sebavedomie a stanú sa tým, čo chceme aby boli, skutočne podmaneným národom. “

 

Plány frustrovaného Macaulaya

V Macaulayovom liste z 12. októbra 1836 písal otcovi:

„Naše anglické školy prosperujú úžasne; je pre nás ťažké poskytnúť inštrukcie všetkým. Vplyv tohto vzdelania na hindov je obrovský. Žiadny hind, ktorý získal anglické vzdelanie, neostáva nikdy úprimne spriaznený so svojím náboženstvom. Pevne verím, že ak sa budú dodržiavať naše plány vzdelávania, po 30 rokoch nebude medzi uznávanými triedami existovať ani len jeden modlár. A to sa stane bez nášho úsilia o konverziu; veľmi sa teším na túto vyhliadku.“

 

To bolo sebavedomie, s ktorým do toho išli. Misionári si však po rokoch driny uvedomili, že ich úsilie o konverziu nebolo úspešné. Preto sa po niekoľkých rokoch v Indii v roku 1882 konala konferencia misionárov. Posadili sa spolu a diskutovali o vplyve ich vzdelávania na Bráhmanov. Zistili, že hoci boli značne úspešní v odstraňovaní Bráhmanských ideálov, k ich obráteniu nedošlo. Vo svojich vzdelávacích inštitúciách teda prijali rozhodnutie pomaly zacieľovať pozornosť na ostatné kasty a kmene.

Kým Briti začali vládnuť Indii, väčšina kást boli vzdelané a prosperujúce, ale chúlostivé politiky Britov sa pričinili za ich neskorší stav. Zamerali sa na Bráhmanov, ktorí mali stanoviť štandardy správania sa v spoločnosti, a keď sa odvrátili z ich cesty, obviňovali ich zo stavu ostatných kást. Tu je potrebné poznamenať, že sú zodpovední nie preto, že si udržiavali všetko vzdelanie pre seba, ako sa všeobecne verí, ale preto, že sa nechali Britmi intelektuálne poškodiť a že vstúpili do všetkých povolaní vykonávaných inými kastami. Prijali tiež vládne práce, čím vydláždili cestu hospodárskej súťaži a nenávisti medzi kastami v spoločnosti. Dnes sú všeobecne diskreditovaní a už sa nepovažujú za príklady, ktoré sa majú nasledovať. Ale hoci sa Bráhmani zopsuli, je na chválu všetkých ostatných kást, že aj keď boli zacielené, ostali pevné, a tak narušili britské plány.

Ale kým jed vyvolaný Macaulayom naďalej oslabuje tento národ, sotva sa starajú o „indické myslenie“, indické problémy a indické modely a riešenia týchto problémov. Najlepšie mozgy a najlepšie energie sa sústreďujú na vývoj a aplikáciu západných modelov a riešení. Zdá sa, že o indickom národe vieme stále menej. Koniec koncov, ako zomiera národ? Jedným zo spôsobov je fyzické zničenie, ako Európania, ktorí sa usadili v Amerike a vyhubili celé civilizácie. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že ľudia strácajú vieru vo svoj vlastný spôsob života, svoje filozofie, svoje zásady, svoje myšlienkové prúdy atď. a národ je zničený. Zoberme si napríklad grécke a rímske civilizácie. Aké veľké civilizácie boli! Nastal čas, keď inteligencia stratila vieru vo svoj vlastný spôsob života, vo svoju vlastnú múdrosť. Prijali úplne inú filozofiu do svojich životov a kde sú tieto národy a ich civilizácie teraz? V určitom zmysle, v múzeách a pamiatkach!

Porovnajte to s Indiou! Krajina s najstaršou kultúrnou kontinuitou v Európe – Grécko – fyzicky neumrela. Ľudia nezomreli. Ľudia v Grécku, Taliansku a Perzii sú v súčasnosti potomkami tých, ktorí boli pôvodcami týchto veľkých civilizácií. Ale dnes, keď sa ich opýtame, aké ideály udržiavali ich národy, povedali by: „Nevieme, je to v knihách; je to v múzeu; viac o tom zistíte tam.“

Takto je národ zničený alebo skôr mumifikovaný. V súčasnosti tieto krajiny nie sú ničím iným ako geografickými alebo politickými subjektmi, ktoré sa snažia vyvinúť národ zo svojej štátnosti. Ako sa národ oslabí? Národ sa oslabí, keď sa zvyšuje neznalosť ľudí o svojich vlastných koreňoch alebo keď sa hanbia za seba alebo svojich predkov. V skutočnosti tu začína skutočná regresia národa. Národ, ktorý chce zabudnúť na seba a napodobňovať iné národy, sa sám nevykúpi, ale naopak, je na ceste sebazničenia. V súčasnosti je v indickom národe regresia. A ak sa naozaj nechcú oslabovať ako národ, potrebujú vytrhnúť ich vzdelávací systém z pod Macaulayovho vplyvu a získať nové a neúnavné pochopenie ich ideálov; pretože tie ich držali pohromade ako národ takmer desaťtisíc rokov. Mali by zobrať svoj osud späť do vlastných rúk, navrátiť sa k pôvodnému védskemu mysleniu, duchovnu a spôsobu života a nenechať sa ďalej manipulovať hrubým a nevedomým svetom západných krajín a ich materialistickými démonskými konceptmi.

 

Védsky systém vzdelávania

Védsky systém vzdelávania bol sofistikovaný spôsob učenia založený na hlbokých vedomostiach a tradíciách pochádzajúcich z prastarých Véd. Vďaka dômyselnému a úprimnému prístupu učiteľov – guruov si tento spôsob výučby udržiaval svoju autenticitu a úroveň po tisícky rokov svojej existencie. Až v rozkvete tohto materialistického veku Kali-yuga bol zdegradovaný, k čomu poslúžil práve vplyv Britov, moslimských invázií a západnej „démonkracie„.

Učenie prebiehalo v gurukulách, v domovoch samotných guruov a ich rodín. Gurukuly sa nachádzali na tichých miestach ďaleko od rušných miest. Žiaci dostávali duchovné a praktické vzdelanie, ktoré bolo prostriedkom na spirituálne aj telesné vzdelávanie jednotlivca a spoločnosti.

V starovekej Indii bolo vyučovanie svätou povinnosťou brahmanov, zatiaľ čo povinnosťou študentov – brahmačárínov bolo zasvätiť svoj život získaniu vedomostí a vedeniu osvieteného života. Cieľom védskeho vzdelávania bolo vytvoriť racionálneho a duchovne založeného jedinca držiaceho sa védskych zásad a písiem. Takto vysoko vzdelaná populácia Indie dokázala držať tradície a múdrosť Véd a dokázali tak zostať odpútaní od pút materializmu.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

17.apríl 2017 Védy a ich pradávna história - Ako a prečo sa zjavili na Zemi?

Ako sa zjavili Védy? Aký je ich pôvod a história? Ako boli rozdelené a prečo nám védska literatúra dáva na...

ČÍTAŤ VIAC
9.jún 2015 Čomu verí ateista?

Ateizmus sa bežne chápe ako bezbožnosť. Teda konkrétne je to neviera v Boha, dušu a nič čo by bolo...

ČÍTAŤ VIAC
13.máj 2013 Kali-yuga, materialistický vek hádok a pokrytectva, v ktorom žijeme

Situácia v Kali-yuge Podľa védskych písiem, náš súčasný vek, známy ako Kali-yuga, je jednou z duchovných...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom