Kategória: Zmysly

Srimad Bhagavatam 11.7.21,23

“Ti, kdo se v lidském tĕle umĕjí ovládat a jsou znalí duchovní vĕdy, Mĕ mohou přímo vidĕt se všemi Mými energiemi I když Mĕ, Nejvyššího Pána, nelze nikdy postihnout obyčejným smyslovým vnímáním, ti, kdo se nacházejí v lidském tĕle, mohou použít svou inteligenci a další schopnosti vnímání k...

Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.31-32

„Vítr nese oblaka a prach, ale méně inteligentní lidé říkají, že nebe je oblačné a vzduch prašný. Podobně přisuzují své hmotné tělesné představy duchovnímu já. Nad tímto hrubým pojetím je ještě jiné, jemnější pojetí podoby, která je bez tvaru, je neviditelná, neslyšitelná a neprojevená. Živá bytost však má...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.22

„Ustáleným poznaním by mal mudrc jasne vidieť rozdiel medzi spútanou a slobodnou dušou. Spútanosť nastáva, keď sú zmysly pripútané k zmyslovému uspokojovaniu, a naopak, úplná kontrola nad zmyslami a mysľou zaručuje duši slobodu.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.22

Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.32

„Kým živá bytosť bdie, užíva si a trpí všetkými hmotnými zmyslami pomocou tela a mysle; počas spánku si užíva podobné zážitky v mysli; a v hlbokom bezsennom spánku všetky takéto zážitky splývajú v nevedomosť.   Pamätaním si rôznych stavov ako je bdenie, spánok a hlboký spánok, môže živá...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.27

Muž, který má mnoho manželek, s nimi zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále tahají na různé strany, neboť každá si chce prosadit svoje. Podobnĕ hmotné smysly souží podmínĕnou duši tím, že ji tahají do mnoha smĕrů zároveň. Na jednu...

Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.21

„I když si může človĕk podrobit všechny ostatní smysly, dokud si nepodrobil jazyk, nedá se říct, že své smysly ovládl. Pokud ale ovládá jazyk, rozumí se, že má plnĕ ovládnuté všechny smysly.“ Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.21

Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.38

„Stejně jako nemoc, která se zanedbá v jejím počátečním stádiu, přeroste později v akutní a neléčitelnou, tak i smysly neovládnuté na začátku se stanou později neovladatelnými, a zpočátku zanedbaný nepřítel bude později nepřemožitelný.“ Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.38

Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.10

„Zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně jsou předměty vnímání pěti poznávacích smyslů. Řeč, dotek, pohyb, vyměšování a pohlavní styk jsou funkce činných smyslů.   Kromě toho existuje ještě další pojetí, na základě kterého si živá bytost myslí: “Toto je mé tělo, má společnost, má rodina, můj národ,” a...

Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.9

„Existuje pět činných smyslů, pět poznávacích smyslů a dále je tu falešné ego.   To vše představuje jedenáct oblastí působení mysli.   Předměty smyslového vnímání (jako je zvuk a dotek), činnosti orgánů (jako je vyměšování) a různé druhy těl, společnosti, přátelství a osobnosti považují učenci za pole činností...

Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.5

„Jelikož je mysl pohroužená v touhách po zbožném a bezbožném jednání, přirozeně podléhá proměnám chtíče a hněvu, a proto ji přitahuje hmotný smyslový požitek. Je tedy řízena kvalitami dobra, vášně a nevědomosti.   Existuje jedenáct smyslů a pět hmotných prvků, a z těchto šestnácti složek je mysl tou...