fbpx

Brahmā

prvá stvorená živá bytosť, najvyšší poloboh – druhotný stvoriteľ hmotného vesmíru (tvorí pod vedením Viṣṇua).

Je vládnucim polobohom kvality vášne. Brahmova spoločníčka a ženský aspekt je Sarasvatí, polobohyňa učenosti.

Brahmā neznamená to isté ako brahman – vesmírne stvorenie, ani brāhmana – najvyššia varna (kasta) vo védskom spoločenskom zriadení.

Brahmā je živá bytosť (jíva), nejde teda o Boha v pravom slova zmysle. Brahmā je vlastne titul (druh tela) toho, kto je najvyššie postavený v hmotnom vesmíre. Je prvý z hľadiska hierarchie a pôvodu (v hmotnom svete, nie duchovnom).
V každom vesmíre je jeden Brahma. Brahmom sa možno stať. Pokiaľ nie je žiadna duša dostatočne kvalifikovaná na to, aby mohla byť Brahmom, tak sám Viṣṇu (Najvyššia Božská Osobnosť) preberá túto funkciu.

Na začiatku procesu tvorenia, Brahma vytvoril jedenásť Prajápatiov, ktorí sú vlastne praotcovia ľudskej rasy. V Manusmrti sú vymenovaní: Marici, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratuj, Vashishta, Pracetovia alebo Daksha, Bhrigu, a Naráda

Tak isto sa spomína, že vytvoril sedem veľkých mudrcov Saptarishi, aby mu pomohli v tvorbe vesmírneho stvorenia. Sú nazývaní aj Manas Putras, pretože všetci títo Jeho synovia vznikli z Jeho mysle, teda nie z tela.

Telo Brahmu je červené a nosí červené šaty. Tradične je zobrazovaný so štyrmi hlavami, štyrmi tvárami a štyrmi rukami. Každá Jeho časť neustále recituje jednu zo štyroch Véd. Často je zobrazovaný s bielou bradou (hlavne v severnej Indii), ktorá naznačuje Jeho „takmer“ večnú existenciu. V porovnaní s ostatnými božstvami, polobohmi, nemá Brahma pri sebe žiadnu zbraň. V jednej ruke drží žezlo vo forme lyžice, ktoré reprezentuje obetovanie svätého masla ghí alebo oleja do obetného ohňa. Brahma je pánom všetkých obetí. V ďalšej ruke drží kamandalu – nádobu vyrobenú z kovu, ktorá obsahuje vodu. Voda v nádobe znázorňuje pôvodný éter, z ktorého sa postupne vytvára celé hmotné stvorenie. Brahma tiež drží ruženec zvaný akshamala, ktorý používa na meranie plynutia vesmírneho času. Niekedy sa zvykne zobrazovať ako drží Védy, a niekedy lotosový kvet.

Related imageŠtyri ruky – Brahmove štyri ruky reprezentujú štyri hlavné smery: východ, juh, západ a sever.

Štyri tváre – znázorňujú štyri Védy (Rig, Sāma, Yajur a Atharva)

Ruženec – symbolizuje substancie použité v procese stvorenia

Kniha – symbolizuje poznanie

Zlato – zlato symbolizuje aktivitu. Keď má Brahma zlatú tvár, značí to, že je aktívne zapojený do vytvárania vesmíru

Labuť – je symbolom zhovievavosti a súdnosti. Labuť tiež používa ako Jeho vahanu, prepravný prostriedok

Koruna – koruna Pána Brahmu znázorňuje Jeho autoritu.

Lotos –  symbolizuje prírodu a živú esenciu všetkého živého a všetkých bytostí vo vesmíre

Brada – biela alebo čierna brada označuje poznanie a večný proces tvorenia

Po stvorení vesmíru sa Višnu prebúdza a berie vesmír do svojej starostlivosti. Vývoj prebieha v kozmických cykloch. Jedna kalpa predstavuje deň Brahmu, ktorý trvá 4 320 000 000 pozemských rokov, rovnako dlho trvá aj noc.

Kalpa sa ďalej skladá z tisícich cyklov, z ktorých každý obsahuje štyri yugy: sattya-yuga – 1 728 000 rokov (zlatý vek), treta-yuga – 1 296 000 rokov (strieborný vek), dvapara-yuga – 864 000 rokov (bronzový vek), kali-yuga – 432 000 rokov (železný vek). V každom z po sebe nasledujúcich vekov upadá náboženstvo a duchovné poznanie. Pokiaľ v sattya-yuge bola spoločnosť na vrchole a každý sa riadil podľa svojej dharmy, v kali-yuge je najväčší úpadok morálky a náboženstva. Tento posledný vek sa označuje aj ako vek hádok a pokrytectva. Na konci kali-yugy zostupuje inkarnácia Višnua v podobe Kalkiho, ktorý zničí všetky nepriaznivé vplyvy. V západnej kultúre sa to označuje ako Armagedon.

30 dní a nocí Brahmu tvorí mesiac Brahmu (259 200 000 000 pozemských rokov). 12 mesiacov je rok Brahmu (3 110 400 000 000 pozemských rokov). Doba trvania vesmíru je ohraničená, a je rovná dĺžke života Brahmu, zodpovedajúcej 100 rokom Brahmu, čo je 311 040 000 000 000 pozemských rokov. Na konci ho Šiva ničí. Odhaduje sa, že teraz prebieha 51. rok Brahmu.

Rezidenciou Brahmu je najvyššie postavená hmotná planéta Brahmaloka alebo inak Satyaloka (loka – planéta), jedna z tzv. nebeských planét.

 

 

 


Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Mohlo by vás zaujímať

8. júna 2016 4 ašrámy (životné štádiá)

ŠTYRI ŽIVOTNÉ ŠTÁDIÁ (ĀŚRAMY)   Ak využijeme čas rozumne v tomto živote, budeme ho rozumne...

ČÍTAŤ VIAC
19. októbra 2017 Jóga je podľa farára nástroj od diabla

Katolícky farár z Windischgarstenu Gerhard Maria Wagner (62) má jógu, ktorú ponúkajú aj vzdelávacie domy...

ČÍTAŤ VIAC
29. augusta 2012 Štyri druhy ľudí

My nie sme toto dočasné hmotné telo, sme večné duchovné duše. Podmienená duša, teda duša v hmotnom svete je...

ČÍTAŤ VIAC