Mantra

Každej forme a každému skutku predchádza nejaká myšlienka.Pomocou nich – či sú dobré a či zlé – vytvárame svoje postoje a svôj svet. Keďže vychádzame z teórie, že svet bol stvorený zo zvuku, dostaneme sa týmto smerom k mantre. Myšlienky sú taktiež zvuk, ktorý však nepočuje nik len ich majiteľ.

Výskumy zistili, že ľudia ešte aj pri tichom čítaní aktivujú svoje hlasivky – teda ešte i pri čítaní textu vzniká dvojaká vibrácia: jedna na hlasivkách, ktorú však tentokrát nepočuť, a druhá na mozgu v podobe mozgových vĺn – a tú tiež nepočuť, ale obe sa prenášajú do prostredia a ovplyvňujú ho.

Čo teda vlastne mantry sú? Pôvod nájdeme hlboko v sanskrte kde man značí duch a tra nástroj. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako nástroj pre spojenie s duchovnom.

Mantra môže byť slabika, slovo či veta. Dôležitý je jej zvuk, ktorý vibruje vesmírom.Večné ÓM, ktoré spieva vesmír, je stále a nemenné. Mantry taktiež nie je možné preložiť doslova. Delia sa na Mantry a takzvané Bídža mantry.

Maha mantra: 


Doplnil Nrayn:

V hinduizme existuje presvedčenie o totožnosti mena a toho, čo je tým menom označené, preto opakovanie mena niečoho sprítomňuje označované. Keďže je mantra zvuková vibrácia a tá je druhom energie, každá energia existuje aj v svojej zosobnenej podobe, ktorá je jej pôvodom. Najvyššia Božská Osobnosť je podľa Véd absolútna, tzn. nachádza sa v plnej miere aj v svojom mene. Opakovanie tejto vibrácie nás dostáva teda do priamej spoločnosti zosobnenej energie, záleží podľa mantry koho ňou vzývame.Napríklad mantrou – “om namah shivaya”, oslovujeme Pána Šivu, óm – je spravidla na začiatku mantier, namah-(námahá) znamená “meno” a shiva(ya), je samotné meno – cieľ uctievania. Opakovaním tejto mantry ( bez priestupkov ) je možné získať si priazeň Pána Šivu, a On nám poskytne to, čo je v Jeho moci nám dať podľa našich túžob. Môže ísť napríklad o materálny prospech, atď.

om namo bhagavate vasudevaya – oslavuje Vasudevu, ktorý je Najvyššia Božská Osobnosť ( jedna z Jeho expanzií ). Fakt, že sa jedná o zvrchovaného Boha označuje slovo “bhagavate”. Je vyššie ako Pán Šiva, polobohovia, Brahma, atď. Je to konečný prijímateľ všetkých obetí a uctievania. Zo zásady je vždy najlepšie uctievať Najvyššieho, lebo aj polobohovia, ktorí majú svoje mantry spadajú v konečnom dôsledku pod Jeho zvolenie. On teda udeľuje a schvaľuje všetky požehnania. V Kali-yuge, v ktorej sa práve nachádzame je doporučené Védami opakovať si Mahá-mantru, ktorá je obzvlášť účinná v tomto veku. O tom by ale mala byť asi samostatná záložka pod M.

Mantru je možné odriekavať štyrmi spôsobmi:
1. vaikhari – jasne nahlas
2. nadhjama – potichu (aby ju ostatní nepočuli)
3. pašjanti – v myšlienkach
4. para – mantra sa tu javí ako prazvuk, základ všetkých ostatních zvukov, ktorý je nevysloviteľný

Mantra funguje aj keď v ňu človek neverí, lebo vibrácia funguje na subatomárnej úrovni. Ideálne je ale veriť a posilňovať tým silu mantry. Bez viery tiež nevydržíme opakovať mantru dostatočne svedomito, pravideľne a dlhodobo. Ideálne je opakovať mantru stále keď sa dá, a neprestať, kým nie je cieľ splnený. V prípade odriekania mantry pre Najvyššiu Božskú Osobnosť teda až do momentu, kým nie sme oslobodený z materiálnej existencie.

Najpriaznivejší čas na odriekanie mantier je nazývaný Brahma muhurti a je hodinu a pol pred svitaním, teda priemerne v čase od 3.40 do 5.40 ráno.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

90531