Sanskrt

Sanskrt, v písmu dévanágarí संस्कृतम् a v slovenskej transkripcií samskrtam/sanskrtam, je jedným z najstarších známych jazykov. Približný slovenský preklad slova sanskrtam je „dokonale zložený“. Sanskrt je v súčasnosti považovaný za mŕtvu reč. Napriek tomu je stále jedným z 23 oficiálnych jazykov Indie a ako jedna z najlepších dochovaných rečí staroveku je používaný v porovnávacej lingvistike. V Indii a juhovýchodnej Ázii má sanskrt podobnú úlohu ako gréčtina a latinčina v Európe. Vplyv mal v historických dobách aj v zemiach Strednej Ázie a na ďalekom východe predovšetkým v súvislosti so šírením budhizmu. V sanskrtské reči sú vytvorené védske spisy (védsky sanskrt) a následne hinduistická literatúra staroveku a čiastočne aj stredoveku a ranného novoveku. Sanskrt je však aj jazykom mimo-náboženskej literatúry klasické kultúry južnej a juhovýchodnej Ázie: umelecké literatúry (kávjová poézia, próza i dráma), filozofia (daršana), astrológia, zákonodarstvo (dharmašástra) a všetkých vtedajších vedných odborov (napr. lekárstvo – áyurvéda, lingvistika aj technické vedy ako architektúra atď.). Rovnakú funkciu plnil sanskrt aj v budhizme – okrem jeho théravádového smeru, ktorý používal jazyka páli (každopádne aj v niektorých zemiach, kde časom prevládol théravádový budhizmus, pôvodne prevládal vplyv sanskrtu a zostal patrný v slovnej zásobe miestneho jazyka – tak je tomu napríklad v thajštine a khmérštine)

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97980