Zoznam: M

Matsya

Inkarnácia Kṛṣṇu ako obrovská zlatá ryba. Kṛṣṇa na Seba vzal túto podobu, aby zachránil Vedy v čase potopy.

Manu-saṁhitā

Manuov zákonník; kniha, ktorá sa dodnes používa po celej Indii ako súbor pravidiel a zákonov ľudskej spoločnosti.

māyāvādī

Impersonalista; stúpenec neosobnej filozofie, ktorá zastáva názor, že Boh je bez tvaru a je neosobný.

Māyāpur

Posvätné miesto v Západnom Bengálsku, kde zostúpil Śrī Caitanya Mahāprabhu.

mahātma

„Veľká duša“; človek, ktorý vie, že Kṛṣṇa je všetko, a odovzdal sa Mu.

mahā-mantra

„veľká mantra“, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare; Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Madhva

(1239 — 1319) — Dôležitá osobnosť v učeníckej postupnosti začínajúcej Brahmom (Brahma-madhva-gauḍīya-sampradāya).

Máya/mája

Máya je označenie pre ilúziu, teda pre to čo nie je a čoho existencia je len zdanlivá.

Mahat-tattva

Základní složkou hmotné přírody je mahat-tattva, ze které se rodí veškerá rozmanitost. Tato část hmotné přírody, která se nazývá pradhāna a také Brahman, je oplodněna Nejvyšší Osobností Božství a rodí různé druhy živých bytostí. Hmotná příroda se v této souvislosti nazývá Brahman proto, že je zvráceným odrazem duchovní...

Mukti

Mukthi zo starovekého Sanskritu znamená Oslobodenie. Deeksha znamená Požehnanie. Mukthi Deeksha je veľmi špecifická Deeksha zameraná na dosiahnutie trvalého stavu prebudenia.