fbpx
logo
Vedecké poznanie

Prečo sa NASA nikdy nepodarí nájsť mimozemšťanov?

🕐 12 min

Včera som si na SME.sk prečítal článok s titulkom:

Zverejnili výsledky najväčšieho hľadania mimozemského života

(Článok na SME)

 

V stručnosti hovorí o tom, že vedci z projektu Breakthrough listen (V SME majú samozrejme chybu v názve, ale to by neboli oni) zverejnili prvé údaje (článok tu) z dlhoročného hľadania mimozemského života. Ten vraví v podstate to, čo všetky doterajšie výskumy – že nič nenašli.

Podľa článku sa vedci snažia v tomto experimente hľadať mimozemšťanov na základe vytypovaných faktorov, o ktorých si teraz povieme, prečo sú chybné.

Z článku:

„Pomocou rádiových teleskopov v Austrálii a Spojených štátoch detailne preskúmali 1327 hviezd v okruhu 160 svetelných rokov od slnečnej sústavy. Výsledkom je jeden petabajt údajov, čiže vyše milióna gigabajtov. Projekt má niekoľko spôsobov, ako prejsť nazbieranými údajmi a hľadať stopy, ktoré by naznačovali mimozemské technológie. Ide napríklad o hľadanie silných signálov v určitom rozsahu frekvencií, laserov určených na komunikáciu či pohon, či výkonné algoritmy, ktoré analyzujú nevysvetliteľné úkazy. Všetky tieto signály mali byť odlíšiteľné od prírodných javov. Napriek všetkej snahe doterajší prieskum nenašiel mimozemšťanov. „Je tam ticho,“ hovorí pre Guardian astronóm Danny Price z Kalifornskej univerzity v Berkeley. Keď odstránili všetky ruchy spôsobené pozemskou technikou či satelitmi okolo našej planéty, ostalo len niekoľko kandidátov. No detailnejšia analýza nakoniec vylúčila aj tieto…“

Celá táto „snaha“ je síce pochopiteľná, ale je vopred odsúdená na neúspech kvôli tomu, že samotná definícia života je podľa materialisticko-ateistickej dogmy postavená na fanatickej viere, že život vzniká z hmoty. O tom, že napriek silnej materialistickej propagande skrytej za rôzne kvázi racionálne hypotézy, teórie a poučky ide stále len o vieru, sme si písali už vo včerajšom článku Vytvorili vedci v laboratóriu život? a v obsiahlejšom článku, kde sú bod za bodom ich „argumenty“ vyvrátené – Všetko, čo nás učili, je inak. Z Védskeho pohľadu dávam zas do pozornosti úryvok z knihy Śrílu Prabhupádu Život pochádza zo života.

Keď je totiž raz na začiatku mylný predpoklad, že život je iba „správna“ kombinácia chemikálií, je pochopiteľné, že budú život hľadať v chemikáliách. Väčšina hmotných strojov, ktoré nazývame telo a slúžia ako „obleky“ pre samotný život, t.j. vedomie (dušu), sú na Zemi zložené prevažne z vody a uhlíka, t.j. organických zlúčenín. Rovnako sa podarilo nedávno nájsť aj iné kategórie, a to na báze síry či dokonca arzénu – https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/02dec_monolake. Aj tento článok od NASA začína tvrdením, že „Definícia života sa opäť rozšírila“, čo znova pripomína viac bulvárny plátok než serióznu vedu. Je trúfalé hovoriť o definícii života, keď nikto z vedcov netuší, ako život vlastne vzniká, či vzniká a na akej báze (pozrite si tento náš článok).

Máme tu teda rôzne tzv. vedecké tvrdenia, štúdie, články od NASA, články na SME, ktoré sa tvária ako seriózna žurnalistika, ale v princípe ide o propagandu. Férové by bolo konečne si priznať, že nič o tomto fenoméne nevieme a jednostranne sme sa rozhodli míňať miliardy dolárov na tvrdohlavé výskumy založené na nevedeckej viere, len aby sme nemuseli pripustiť fakt, že vesmír bol vytvorený inteligentne a má svoj účel a design. Pri tejto predstave sa materialisticko-ateistická mašinéria celá roztrasie, lebo to akosi nehrá do karát slepému fanatickému konzumu, trvalo udržateľnému rastu HDP a v prvom rade ovládaniu ľudí, ktorých držia v nevedomosti o vlastnej duchovnej identite. Predsa, keď systematicky indoktrinujete muklov, t.j. bežných občanov, presvedčením, že sú tento hmotný stroj, nič vyššie neexistuje a jediný zmysel je uspokojovať svoje zmysly a myseľ, máte ideálneho konzumenta, závislého a kontrolovateľného najnižšími pudmi skrz prepracovaný systém tzv. politiky, zábavného priemyslu a pod. Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri.

Nemyslím si, že všetci vedci takto rozmýšľajú, skôr väčšina ani netuší akej propagandy sú súčasťou, lebo sa nad tým nikdy ani nezamysleli. Tieto vedecké mozgy sú väčšinou jednostranne zamerané a aj keď mávajú nadpriemernú inteligenciu, je zdeformovaná celým tým akademickým prostredím, sú namyslení vlastnou dôležitosťou a pod. Paradoxne, skutočne najvýznamnejší vedci boli naozaj pokorní a vonkoncom sa otázke duchovna (metafyziky) nevyhýbali.

„Hinduizmus je jediné z náboženských systémov a vier, ktoré vyhlasuje, že vesmír neustále prechádza mnohými zrodeniami a smrťami, teda je cyklický. Je to zároveň jediné náboženstvo, v ktorom časové obdobia udané vo Védach sú v súlade s modernou vedeckou kozmológiou.“

Carl Sagan (1934-1996), najznámejší moderný astrofyzik, autor mnohých vedeckých publikácií a kníh.

Viac sa dočítate v článku – Svetoví myslitelia o Védach

 

Poďme ale späť k téme článku na SME.

„Pátranie po mimozemskom živote, aj keď obsiahle, je zároveň obmedzené. Astronómovia pátrajú po rádiovom vysielaní, signáloch v infračervenom, viditeľnom či ultrafialovom spektre, obrovských stavbách, alebo aj stopách v atmosfére planét, kotré by naznačovalo priemyselné znečistenie. Vychádzajú z toho, čo ľudstvo považuje za technológiu.“

Áno, ale ani netušia ako veľmi obmedzené. Poďme sa teda na to pozrieť z pohľadu starobylých Véd. Aj keď sú v písomnej podobe staré vyše 5200 rokov a v ústnej tradícii omnoho staršie, tým, že toto poznanie podávajú deduktívnou nešpekulatívnou formou, majú oveľa lepší prístup k informáciám. Viac v článku Metódy poznávania. Okrem toho, čo potvrdil asi najprominentnejší astronóm 20. storočia Carl Sagan o presnosti Véd, spomínajú aj atómy, dilatáciu času (rôzne plynutie času na rôznych planétach v závislosti na gravitácii), multidimenzionálnosť vesmíru, cyklickosť a mnoho ďalšieho. Ako toto mohli vedieť „primitívni“ ľudia pred 15 000+ rokmi (najstaršie archeologické dôkazy Véd sú z tohto obdobia, aj keď Védy sa datujú ešte rádovo ďalej) vedieť, keď podľa pseudovedeckej propagandy mali ledva vedieť používať kladivo? Často sa ľudia divia aj presnosti a poznatkom, ktoré mali starovekí Sumeri, Egypťania či Mayovia, ale tieto všetky kultúry tieto informácie mali práve od pôvodnej védskej civilizácie.

 

Ako teda Védy vidia vesmír a mimozemšťanov

Do tejto témy nebudem príliš zachádzať, lebo by si to zaslúžilo samostatný článok a aj keď na tomto blogu sa už niektoré články okrajovo touto témou zaoberajú, jeden poriadny článok stále chýba. Popíšem teda zatiaľ aspoň stručne niektoré védske poznatky, ktoré zabraňujú dnešným tzv. vedcom odkryť tajomstvá vesmíru.

 

Život neznamená chemikálie

Védy popisujú, že život je na báze vyššej energie, t.j. para-brahman, ktorú na Západe nazývame „duchovno“. Nedá sa zmerať žiadnymi hmotnými prostriedkami, keďže zo svojej vlastnej povahy nie je hmotná. Môžeme ju ale vnímať prostredníctvom toho, že táto vyššia energia privádza „k životu“ hmotu. Bez nej sú hmota a hmotné telá len mŕtvou substanciou, ktorá nie je schopná rastu či akejkoľvek aktivity. Môžeme to prakticky vidieť na tom, že keď niekto umrie, aktívna životná sila opustí jeho telo a to sa začne správať ako bežná hmota, rozkladať sa až nakoniec splynie s ostatnými hmotnými prvkami Zeme (Z pohľadu elementárnych častíc to je zem, voda, oheň, vzduch a éter). Samotná duša (para-brahman) prechádza v jemnohmotnom tele (myseľ, inteligencia, falošné ego) do ďalšieho hmotného tela. Z tohto pohľadu je teda zrejmé, že samotné hmotné prvky nie sú život a hľadať ho v nich je od začiatku zlý predpoklad. Odporúčam na túto tému aj článok Nie som toto hmotné telo.

Hmotné telo je len obal duše (vedomia)

Keďže život ako taký nemôžeme nikdy vidieť priamo (aspoň nie v hmotnom svete, iba v duchovnom, ale to je úplne iná téma), vnímame ho iba prostredníctvom hmoty – nepriamo. Vedci hľadajú životné formy na báze uhlíka, síry a pod., ako sme si spomenuli vyššie, ale aj keby sa chceli zameriavať iba na prejavy života, t.j. rôzne telá a nie na život samotný, stále sledujú iba jeden hrubý prvok – zem, kam spadajú hrubé hmotné prvky, t.j. uhlík, fosfor a pod. Hmotných elementov však máme 5 typov a ďalej máme ešte 3 jemnohmotné elementy (Druhy tiel). Tu sa dostávame k druhej zásadnej védskej informácii:

 

Telá nie sú len z prvkov voda a zem.

Duša môže prijímať v hmotnom svete rôzne obaly z rôznych prvkov. Aby ste prakticky chápali, čo tým védske verše myslia, znamená to, že duša a teda život nemusí mať telo zložené len zo zemských prvkov, ale aj z prvku vody, ohňa, vzduchu, éteru či dokonca mysle a inteligencie. Vo Védach sú doslova desaťtisíce starobylých veršov, ktoré popisujú rôzne úrovne vo vesmíre s ich obyvateľmi a druhmi tiel, ktoré majú. Výnimkou nie sú telá zložené zo vzduchu či ohňa. Takto popisujú napr. aj obyvateľov Slnka, ktorých telo je zložené prevažne z materiálneho prvku oheň a obsahuje jemnohmotné telo z mysle a inteligencie, v ktorých je napokon znova usadená duša. Toto nám samozrejme môže prísť ako pritiahnuté za vlasy alebo čudné, ale je to viac-menej preto, lebo sami si neuvedomujeme vlastnú „čudnosť“ a to, že naše telá sú zo zlúčenín uhlia.

Je potom prirodzené, že keď vedci obmedzili svoj periskop toho, čo hľadajú iba na takéto hrubé chemikálie, nenájdu to, čo hľadajú. Védy popisujú, že úrovne, ktoré sú vyššie od planéty Zem (bhu-mandala), fungujú na jemnejších prvkoch a väčšina z nich dokonca na jemnohmotných (subtílnych prvkoch). To znamená, že obyvatelia týchto planét nemajú vôbec hrubohmotné telá, ale „iba“ jemnohmotné. Ich duše sú umiestnené na úrovni mysle a inteligencie. Hierarchicky najvyššia planéta Brahmaloka s jej obyvateľmi je čisto z jemnohmotného prvku buddhi – t.j. z inteligencie. Toto je pre nás už naozaj veľmi ťažko predstaviteľné. Védy popisujú, že miesta a paláce, ktoré sú tam, vyzerajú stále inak ako ste ich navštívili naposledy. Ich obyvatelia vedia totiž svojimi vlastnými predstavami pretvárať celú planétu. Ťažko nájsť nejaké prirovnanie k našim skúsenostiam, ale skúste si to prirovnať k snu. Keď sa vám sníva, ste na nejakom mieste, ale to sa vie instantne zmeniť na základe toho, čo chcete, aj keď, pokiaľ nejde o lucídny sen, nemáte to celkom tak pod kontrolou.

Ľudia sú teda v roku 2019 stále vo veľkej nevedomosti o tom, ako funguje vesmír, nehovoriac o nejakom duchovne, duši či Bohu.

Životná energia (duša) nie je odkázaná žiť iba v tele na báze prvku vody a zeme

Síce sa tvárime ako keby sme všetko poznali, ale je to len domýšľavosť a pýcha. Ešte pred +- sto rokmi sme žili v kráľovstvách s princeznami (čoho pozostatky máme dodnes), jazdilo sa na koňoch a ľudia sa pichali bajonetmi, vraždiac sa pre malichernosti (dnes sa vraždia pre ropu). Nebola elektrina, svietilo sa petrolejom atď. Moja praprababka, ktorú som zažil a poznal do svojich 9 rokov, sa narodila v roku 1898 v Rakúsko-Uhorsku…Dnes si však myslíme, že sme bohvieako pokročilí, ale sme stále len na začiatku. Plus, pokiaľ dnešní tzv. racionalisti nezmenia svoj prístup k metafyzike, nepohnú sa ani o krok bližšie k pravde, akurát sa budú stále viac zamotávať vo svojich nedokonalých teóriách.

Ok, nech sa tu ale príliš neopúšťam, poďme na ďalší bod 😀 . Aj keby dokázali vedci vnímať nejaké hmotné štruktúry, povedzme na báze zeme, pri „primitívnych materialistických mimozemšťanoch“ (keďže tí pokročilejší majú jemnejšie druhy tiel), je tu ešte iný problém a to:

 

Viacrozmerný vesmír a multiverzum.

Védy popisujú multidimenzionálnosť vesmíru. Inými slovami, rôzne úrovne sa navzájom prekrývajú a nie je možné ich v tejto dimenzii priamo vnímať. Toto je koniec-koncov v súlade aj s niektorými čoraz viac odvážnymi vedeckými teóriami o multipriestorovosti, m-bránach a pod (napr. Hawking). Čo z toho plynie ale pre pozorovanie vesmíru? Viac ako by sa na prvý pohľad zdalo. Jednoducho môžete sa teleskopom pozerať na planétu Mesiac a vidieť iba šutre a tvrdiť, že tam nie je život. Védy ale popisujú, že Mesiac už sám o sebe patrí pod vyššiu úroveň, nehovoriac ešte o vyšších úrovniach bhuvar, svarga atď. Celkovo je nad „zemskou“ úrovňou ďalších 7 vyšších úrovní (rovnako ako existuje 7 nižších) až po spomínanú najvyššiu úroveň Brahmaloka. Keďže Mesiac patrí do vyššej úrovne, jeho obyvatelia candra-jana, alebo inak soma-jana, žijú vo vyššej dimenzii. My ich vidieť nedokážeme, ale oni nás áno.

Týmto spôsobom je to vymyslené naozaj dokonale, keďže pre nás v našej momentálnej materialistickej situácii, obzvlášť vo veku Kali-yuga, ani nie je vhodné, aby sme v nejakom kontakte s vyššími úrovňami boli, lebo by nám to kazilo našu vieru v materializmus a ateizmus, ktorú si musíme prežiť. V predošlých vekoch, ktoré Védy popisujú ako dvapara-yuga, treta-yuga a satya-yuga, bolo úplne bežné, že kontakty s obyvateľmi vyšších úrovní boli časté. Momentálne, z viacerých zásadných dôvodov, nemajú záujem a ani to nie je vhodné. Pre zaujímavosť, tieto cesty na vyššie úrovne mohli absolvovať aj obyvatelia Zeme v lietajúcich strojoch, tzv. Vimánach. Vimány sa spomínajú vo Védach už tisíce rokov dozadu. Viac v článku Znovuobjavenie pokročilých védskych technológií.

Védy popisujú predošlé civilizácie, pre ktoré boli cesty na iné planéty bežné

Kým prejdem na ďalší bod, spomeniem ešte jednu zaujímavosť. Védy okrem multidimenzionálnosti popisujú aj multiverzum, teda, že existuje obrovské množstvo paralelných vesmírov. Toto by bolo na samostatný článok, lebo z toho plynú neuveriteľné dôsledky aj pre nás. V skratke len naznačím jeden bod a to, že množstvo týchto vesmírov je tak obrovské, že medzi dvomi „susediacimi“ vesmírmi existuje len minimálny rozdiel.

Prakticky existuje obrovské množstvo kópií „mňa“, ktoré sa líšia len v malých detailoch. Napr. bývame v takmer identickom dome, krajine, máme takmer rovnakých rodičov, dokonca prežívame takmer identické situácie. Je to tým (a to vás nechcem ešte viac zamotávať, lebo je to naozaj komplexná téma), že v skutočnosti to, čo nazývame „ja“ a iluzórne sa stotožňujeme s týmto hmotným telom a jemnohmotným telom (ktorý jedná ako jeho software), je len istá zložitá konfigurácia. Ako keby ste mali konfiguráciu počítača, jeho hardware a software, typ bedne, typ grafiky a pod. Štatisticky potom aj na maličkej Zemi existujú ľudia, ktorí tie konfigurácie majú takmer rovnaké. Určite sa nájdu aj takí, ktorí majú rozdiel len v podložke na myš. A potom aj takí, ktorí majú rovnakú podložku na myš a ich otec sa volá John, atď., atď. Predstavte si veľkosť vesmíru, vynásobte triliónmi a prídete na to, že vaša momentálna životná situácia, druh tela, farba očí, šírka nosa, povaha, situácie atď. sa opakujú X-krát. Vy teda naozaj nie ste TO, ale ste duša, divák, ktorý hrá túto konkrétnu postavu, ktorá je už vopred zadefinovaná. Je to tým, že karmy sa opakujú, keďže počet variácií prvkov, vrátane mysle a inteligencie, je v istom bode obmedzený a to množstvo vesmírov je nepredstaviteľne veľké.

Védy dávajú informáciu, že množstvo paralelných vesmírov je „nespočítateľné“

Ale ok, už som naozaj odbočil ďaleko… Ok. Všímavý a inteligentný čitateľ si ale mohol všimnúť jednu nezrovnalosť a to, že vyššie úrovne sú jemnejšie, nevieme ich vnímať, ale čo tie nižšie?

 

Nižšie oblasti vesmíru

Védy popisujú nižšie planetárne sústavy (aj keď vyššie a nižšie z troška iného pohľadu) ako ešte materialistickejšie ako naša zemská úroveň. Tak, ako na vyšších majú ich obyvatelia lepšiu karmu, ušľachtilejšie a jemnejšie telá, na nižších je to práve naopak. Mali by sme ich teda vedieť vnímať? Áno, mali. A nevnímame… Prečo?

Je to z dôvodu, že keďže sú omnoho materialistickejší, aj ich materiálne technológie sú dávno pred nami. Títo mytologicky nazývaní démoni (vo Védach označovaní ako asurovia – na rozdiel od ľudovo mytologicky označovaných polobohov alebo anjelov – védsky, dévovia, t.j. jemnejší obyvatelia vyšších úrovní) majú rôzne materialistické technológie ako ostať skrytí. Popisujú to Védy vo svojich pradávnych spisoch nazývaných Purány.

Bežná je neviditeľnosť, ktorú vedia zapnúť v prípade potreby, obrovská rýchlosť pohybu, menenie podôb, rôzne druhy ilúzií a pod. Oni tiež nemajú záujem sa nami zaoberať, keďže z ich pohľadu sme ako mravce. Nie je to teda tak, že by nás potrebovali nejak špeciálne zotročovať alebo niečo od nás ťažiť, ako popisujú rôzne konšpiračné „alien“ teórie. Zem zďaleka nie je tak dôležitá. Pre ilustráciu technologickej vyspelosti týchto asurov uvediem jeden príklad. V ich úrovni neprijímajú slnečné lúče (vysvetliť prečo by bolo naozaj na dlho a museli by ste poznať kopu teórie okolo), ale napriek tomu dokážu pomocou obrovských kryštálov generovať vlastné svetlo a dokážu vytvoriť aj celé umelé Slnká, ktoré im imitujú slnečnú energiu.

Technológie materialistických mimozemšťanov sú pre nás sci-fi

Predstavovať si ich ako malých zelených mužíkov, ktorí naivne a hlúpunko prídu na Zem pozdraviť Američanov a nechať sa zostreliť F16-kami je asi naozaj dosť pritiahnuté za vlasy. Samozrejme, sú popisované rôzne incidenty videnia UFO, ale neviem, čo si mám o tom myslieť, keďže jednoducho nemám dosť informácií. Sám som videl UFO párkrát, ale pod UFO označujem všetko, čo neviem identifikovať. Či to boli asurovia alebo nejaké tajné stíhačky z USA, neviem. Rovnako na 100% nevylučujem ani to, že niektorí z asurov sa sem dostali a nejaký kontakt tu môže byť, ale snažím sa nedávať príliš veľkú váhu špekuláciám, ktoré si neviem overiť. Moje zameranie sú Védy a tie nič také nepopisujú.

Myslím, v dnešnej dobe. Pred 5200 rokmi a pred začiatkom Kali-yugy je už iná story. Celé príbehy Mahábharata a Ramayana, ktoré sú najstaršie eposy na Zemi, priamo či nepriamo popisujú tieto mimozemské strety. Aj keď nejde zrovna o védsku filozofiu, tieto eposy sú s ňou v súlade, lebo sú z rovnakého zdroja a doby.

 

Ako sa dostať na iné planéty?

Mnohých táto téma prirodzene zaujíma, keďže sú zvedaví a naskytne sa teda otázka, ako sa teda na iné planéty dá dostať?

Védy popisujú, že v tomto momentálnom hmotnom type tela to nie je možné. Jednak by sme na inej planéte neprežili, len naozaj v nejakom umelo vytvorenom prostredí a skafandri, a za druhé, aj keď, povedzme, pristane niekto na Mesiaci či Marse, stále tu ostáva otázka, na čom to reálne pristál a čo dokáže vlastne týmito obmedzenými zmyslami a telom z uhlíka vnímať. Napr., ako som spomínal, Mesiac sa nám javí ako opustený šuter, z védskeho pohľadu multidimenzionálnosti a jemnejších typov tiel obyvateľov či rastlín je to už úplne iná story. O Mesiaci mám na blogu tento starší článok, kde je veľa védskych veršov, ktoré opisujú čo to vlastne Mesiac je.

Každopádne, Védy tým, ktorí chcú navštíviť iné planéty jednoznačne odporúčajú, aby sa nesnažili robiť to mechanicky, nasilu a umelo, ale aby sa prirodzene kvalifikovali na úroveň danej planéty a môžu sa tam inkarnovať. O tom, ako tento prirodzený fenomén funguje som popísal už relatívne dosť a v tomto článku na to nie je príliš priestor (=nechce sa mi).

Čo ale poviem je, že rôzne úrovne vesmíru dávajú rôzne možnosti realizácie, či už hmotnej alebo duchovnej. Koniec-koncov každé hmotné telo, ktorých je podľa Véd základných typov 8 400 000, dáva jedinečnú kombináciu toho, aký typ zmyslového a mentálneho pôžitku si chce poklesnutá duša užívať. K tomuto číslu sa ešte vrátim, pretože z týchto typov tiel je 400 000 humanoidných. Aby ste teda mali aspoň akú-takú predstavu o tom, koľko rôznych humanoidov, t.j. ľuďom podobných modelov „biologických strojov“ zvaných telá, vo vesmíre existuje. Obyvatelia Zeme, aspoň v dnešnej dobe, majú ale obrovskú tendenciu si veci zjednodušovať a predstavovať ako veľmi ľahké a jednoduché, aby nemuseli priznať, že o realite okolo nás toho ešte väčšinu nevieme.

 

Zhrnutie

Prejdime si teda rýchlo ešte záver článku na SME v reflexii toho, čo sme si doteraz objasnili:

„Mimozemské civilizácie nakoniec môžu komunikovať či vysielať celkom iným spôsobom, ktorému nerozumieme, alebo nedokážeme ani zachytiť. Avšak práve podobné snahy umožňujú prehodnotiť naše prístupy k hľadaniu mimozemského života a pridávať ďalšie signály, po ktorých je možné pátrať. „Tieto výsledky nás navedú k ešte prísnejšiemu určeniu toho, kde by sa mohol nachádzať život schopný technologického vývoja, a teda ho aj nájsť,“ ozrejmil pre web Gizmodo spoluautor štúdie Andrew Siemion.“

Áno, toto je pravda a je tu náznak istej pokory a sebareflexie. Kým ale neprijmú skutočne vedecké poznatky z Véd, je len malá šanca, že na niečo natrafia. Museli by spraviť enormný technologický posun a potom by boli schopní možno detegovať asurov, t.j. materialistických mimozemšťanov na nižších úrovniach. Kým k tomu dôjde je viac pravdepodobné, že sa pozemšťania sami zničia alebo keď ich detegujeme my, zničia oni nás.

„Získali sme tisícky hodín pozorovaní neďalekých hviezd naprieč obrovskému množstvu frekvencií. Aj keď sme nenašli život mimo Zeme, neznamená to, že tam kdesi inteligentný život nie je. Možno sme sa len nepozreli na správne miesto, alebo dostatočne hlboko.“

To bohužiaľ nestačí. Inteligentný život je všade navôkol nás, len zdá sa, že v nás najmenej. Pokiaľ vedci neprehodnotia svoje dogmy toho, že život vzniká z hmoty, vesmír vznikol náhodným výbuchom, teóriu evolúcie a pod., nie je šanca, aby našli uspokojivý výsledok. Rovnako v makrokozme ako aj v mikrokozme. Môže častice deliť čoraz na menšie kúsky, ale k finálnej teórii sa nedopracujú.

Hľadať život iba v uhlíku, sledovať iba rádiové vlny a pod. znamená vlastne vyhlasovať, že toto je ten štandard a naše technológie a naše telá sú tým etalónom vesmíru a nad nás nič niet. Rozumiem im v tom, že keď viac nepoznajú, je prirodzené, že to ani nehľadajú. Namieste je ale otázka, prečo nič viac nepoznajú – či je to preto, že to nie je v ich silách alebo proste nechcú, pretože sa držia fanaticky materialistického redukcionizmu a odmietajú všetko, čo má čo dočinenia s duchovnom.

„Védy sú tou najimpozantnejšou metafyzikou, ktorú kedy ľudská myseľ mohla pojmúť.“

„Najrozsiahlejšie vedomosti dneška nedokážu prekonať intelekt a poznanie rišiov – mudrcov – v dávnovekej Indii. A veda, vo svojom najpokročilejšom štádiu, je bližšie k Védam, ako kedykoľvek predtým.“

Alfred North Whitehead (1861-1947), britský matematik, logik. Známy vďaka jeho princípom logiky a matematiky a dielu Principia Mathematica.

„Mám pocit, že myslitelia Východu to vedeli už od začiatku a keby sme len vedeli preložiť ich odpovede do nášho vedeckého jazyka, mali by sme odpovede na všetky otázky.“

„Je povšimnutiahodné, že najväčší vedci ako Schrödinger, Niels Bohr, Oppenheimer atď. sú učencami Véd a Upanišád.“

John Archibald Wheeler (1911-2008), eminentný americký fyzik, autor veľkého množstva vedeckých kníh. Prvý vedec, ktorý sa zaoberal teoretickým výskumom atómovej energie a výskumom čiernych dier – zaviedol pojmy ako čierna diera, červia diera, kvantové pole. Prebral výskumnú pozíciu po Alberovi Einstenovi.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

25. júna 2012 4. čakra (srdcová) – Anahata – Tipy na odblokovanie čakry

Popis a tipy na odblokovanie čakry Vyjadruje bezpodmienečnú lásku a schopnosť súcitu a odpustenia. Musíte mať...

ČÍTAŤ VIAC
1. júla 2018 Brožúrka – Reinkarnácia

Všetci chceme byť neustále šťastní. Ako to ale dosiahnuť? https://issuu.com/michalvasil/docs/brozura5

ČÍTAŤ VIAC
6. februára 2021 Ájurvédsky guru, ktorý rád píše ženám

Update 9.12.2021.   Po opakovanom zverejnení informácií o tom, čo Tribhanga robí, nastal u neho zlom,...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom