fbpx
logo
Filozofia Pretvárky v duchovne

Kali-yuga, materialistický vek hádok a pokrytectva, v ktorom žijeme

🕐 7 min

Situácia v Kali-yuge

Podľa védskych písiem, náš súčasný vek, známy ako Kali-yuga, je jednou z duchovných temnôt násilia a pokrytectva. Śrímad-Bhagavatam (12.2.31) zaznamenáva počiatok Kali-yugy, keď konštelácia siedmich mudrcov (saptarišiovia) prechádzala lunárnym domom Maghy. Hinduistickí astrológovia vypočítali tento čas na 02:27, 18. februára 3102 pred Kr. Stalo sa to približne 36 rokov po tom, ako Najvyššia Božská Osoba – Śrí Krišna – rozpovedal Bhagavad-gítu Arjunovi.

Písma ako Śrímad Bhagavatam (12.2) nás učia, že počas 432 000 rokov veku Kali sa ľudstvo skazí a padne do barbarstva a hrubého materializmu. Ľudia začnú zabíjať zvieratá pre potravu, budú očarovaní intoxikáciou a stratia všetky sexuálne zábrany. Rodiny sa rozpadnú. Ženy a deti budú zneužité a opustené.

Postupne sa generácie zvrhnú, deti počaté náhodne v opojení žiadostivosti a vyrastajúce bez patričnej dharmickej výchovy budú rozšírené po celom svete. Politická moc padne do rúk bezcharakterných darebákov, kriminálnikov a teroristov, ktorí ich moc zneužijú na vykorisťovanie ľudí. Celé národy sú zotročené. Svet sa hemží fanatikmi, extrémistami a duchovnými podvodníkmi, ktorí si získajú široké masy nasledovníkov zaslepeným pôžitkárstvom, takisto ako aj kultúrnou a morálnou nestálosťou.

Náboženstvo, pravdovravnosť, čistota, tolerancia, milosrdenstvo, fyzická sila a pamäť sa budú strácať s každým novým dňom. Śrimad-Bhagavatam 12.2.1

Svätí mudrci starovekej Indie opisujú ľudí tohto veku ako chamtivých, nevychovaných a krutých. V tomto veku, hovorí sa v Śrimad-Bhagavatame, jedine byť bohatý je považované za znak dobrého pôvodu, slušného správania a výborného charakteru. Právo a poriadok sú určené spoločenským statusom a mocou človeka. Manželstvo prestane existovať ako sväté spojenie – muži a ženy budú jednoducho spolu žiť na základe fyzickej príťažlivosti a slovného súhlasu čisto pre sexuálne potešenie.

Ženy putujú od jedného muža k druhému. Muži sa už viac nestarajú o svojich rodičov, keď sú starší, a ďalej nie sú schopní si zabezpečiť vlastné potomstvo. Ich krása závisí od ich účesu. Zasýtiť sa je považované za jediný zmysel ich života. Kravy sú zabíjané, keď ich produkcia mlieka klesne. Ateizmus rozkvetá. Náboženské rituály sú vykonávané formálne, čisto pre zachovanie dobrého mena.

Linga Purana (od. 40) opisuje ľudstvo v Kali-yuge ako márnivých a hlúpych ľudí „motivovaných najnižšími inštinktmi“. Uprednostňujú nepravdivé myšlienky a neváhajú prenasledovať mudrcov. Sú mučení telesnými túžbami.

Ničivé suchá a choroby sú postupne všade. Povrchnosť, choroby, hlad a strach sa šíria. Národy sú sústavne vo vojne. Počet vládcov a farmárov sa zníži. Hrdinovia sú povraždení. Pracujúce vrstvy si chcú privlastniť kráľovskú moc a užívať si kráľovské bohatstvo.

Králi sa stanú zlodejmi. Radšej zveľaďujú ich bohatstvo ako by mali ochraňovať obyvateľstvo. Noví vodcovia vzídu z pracujúcej vrstvy a začnú prenasledovať nábožensky založených ľudí, svätých, učiteľov, intelektuálov a filozofov (komunizmus – pozn. admina).

Civilizácii chýba akékoľvek božie vedenie. Posvätné knihy už nie sú ctené. Nepravdivé doktríny a zavádzajúce náboženstvá sú šírené po celej zemeguli. Deti sú zabíjané v lone ich matiek. Ženy majúce vzťah s viacerými mužmi sú početné. Zvieratá (predátory) sú divokejšie. Počet kráv sa zmenší.

Linga Purana hovorí, že v Kali-yuge sa mladé ženy dobrovoľne vzdajú panenstva. Ženy, deti a kravy – vždy chránené v osvietenej spoločnosti – sú počas železného veku zneužívané a zabíjané. Zlodeji sú početní a znásilnenia sú časté. Je tu veľa žobrákov a obrovská nezamestnanosť. Obchodníci riadia korumpované podniky. Choroby, nemoci a falošné substancie (farmaceutické loby – pozn. admina) zamoria populáciu. Bude chýbať voda a ovocie je vzácne. Všetci používajú nadávky.

Človek z veku Kali-yugy hľadá len peňažný zisk. Len bohatí majú moc. Ľudia bez peňazí sú ich otrokmi. Hlavy štátu už neochraňujú ľudí, ale vykorisťujú obyvateľstvo prostredníctvom vysokých daní. Farmári opúšťajú život spätý s prírodou. Stanú sa z nich nekvalifikovaní robotníci v preľudnených mestách. Mnohí sa obliekajú do handier alebo sú nezamestnaní a spia na ulici. Chybou vlády je úmrtnosť detí vysoká. Falošní bohovia sú uctievaní vo falošných chrámoch, v ktorých pútnictvo, pokánie, charita a prostota sú zmiešané v jedno.

Ľudia tohto veku jedia svoje jedlo bez toho, aby sa predtým umyli. Mnísi porušujú svoju prísahu celibátu. Kravy sú udržiavané nažive len pre ich mlieko. Voda je vzácna. Veľa ľudí vzhliada k nebesám modliac sa za dážď. Ale dážď neprichádza. Polia sa stávajú neúrodnými. Prevláda hlad a chudoba, mnohí skúšajú odísť do krajín, kde je jedlo dostupnejšie. Ľudia sú bez života. Veľa z nich spácha samovraždu. Ľudia nízkej inteligencie budú ovplyvnení ateistickými doktrínami. Rodina, rod a kasta nemajú akúkoľvek hodnotu. Ľudia nie sú poctiví, čistí alebo mravní. (Višnu Purana 6.1).

kali

 

Ďalšie popisy Kali-yugy

Práve teraz je tu hriešny vek Kali. Keď je dharma zničená, je tu vek plný zlých zlozvykov a klamstiev. Ľudia sa snažia o zlo. Védy stratili svoju silu, písma ako Smriti sú v zabudnutí a väčšina Purán, ktoré obsahujú príbehy minulosti a ukazujú viaceré spôsoby vedúce k oslobodeniu, budú, Ó, Najvyšší zničené.

Ľudia sa odklonia od náboženských obradov, bez zábran, zaslepení pýchou, vydaní napospas hriešnym činom, žiadostivosti, pažravosti, krutosti, bezcitnosti, hašterivosti, zrade, krátkemu životu, postihnutí chudobou, vyčerpaní chorobami a žiaľom, škaredí, slabí, prízemní, hlúpi, zlomyseľní a závislí na zlých návykoch. Členovia podsvetia, zlodeji, ohovárajúci, zákerní, škriepiaci sa, skazení, zbabelí a večne chorľaví, zbavení pocitu viny a hriechu a strachu budú zvádzať ženy druhých.

Bráhmani budú žiť ako šúdrovia a zatiaľ čo budú zanedbávaní ich vlastnými, sandhya bude stále pôsobiť len vďaka obetovaniu nižších vrstiev. Budú chamtiví, vystavení napospas zvráteným a hriešnym činom, klamári, drzí, nevzdelaní, nepoctiví, čisto závislí na druhých, predajcovia vlastných dcér, ponížení, odvrátení všetkým tapas a vrata (odriekaniu a sľubom zbožnosti, pozn. admina). Budú kacírmi, podvodníkmi a pritom si budú myslieť, že sú múdri. Budú bez viery a bezbožní a budú robiť obrady len s tým, aby sa tvárili ako pokročilí.

Budú jesť nečisté jedlo a budú mať zlé zvyky, budú podávať a jesť jedlo šúdrov a budú žiadostiví po padlých ženách. Budú prešibaní a schopní vymeniť za peniaze ich vlastné ženy nižším vrstvám. V skratke, jediným znakom toho, že sú bráhmanmi, bude ich odev. Okrem toho, v ich činoch nebudú žiadne pravidlá v jedení alebo pití či iných spôsoboch správania (Mahanirvana tantra 1.37-50).

Ale zatiaľ čo človek veku Kali je plný chamtivosti, žiadostivosti a obžerstva, bude na oplátku zanedbávať sádhanu (pravidlá správania sa, pozn. admina), zníži sa k hriechu a budú piť veľa vína len pre potešenie zmyslov. Stanú sa šialenými opitosťou a zbavia sa akéhokoľvek zmyslu pre dobro alebo zlo (61). Niektorí znásilnia ženy druhých, iní sa zase stanú povaľačmi a niektorí v záchvate žiadostivosti pôjdu s ktoroukoľvek zo žien (62). Na prejedenie a opitosť zomrú viacerí a tieto neresti ich zbavia sily zmyslov. Budú postihnutí šialenstvom, budú zomierať v jazerách, jamách, v nepreniknuteľných lesoch alebo spadnú zo svahov či zo strechy domov (63-64).

Zatiaľ čo niektorí budú ticho ako mŕtvoly, iní by stále rozprávali a ďalší sa budú škriepiť s príbuznými a staršími. Ľudia budú konať zlo, budú krutí a budú ničiť dharmu (65-66). Obávam sa, Ó, Najvyšší, že aj to, čo bolo ustanovené pre dobro ľudstva, bude nimi obrátené v zlo. (67). Ó, Najvyšší sveta! Kto bude cvičiť yogu alebo nyasu, kto bude spievať spevy a kresliť yantry a robiť purashcharanu? (68). Pod vplyvom veku Kali sa človek prirodzene stane skutočne skazený a zviazaný hriechom všetkého druhu (69) (M.t. 1.61-69).

Ó, Varaha! Vedz, že keď védske a puránické obrady vymiznú, tak potom vek Kali sa stal silným (47). Ó, Šiva! Ó, Mierumilovný! Keď čistota a neresť už nebudú súdené védskym právom, tak vedz, že vek Kali sa stal silným (48). Ó, Zvrchovaná vládkyňa doktríny Kaula! Keď Nebeský prúd bude prerušený a bude odvrátený zo svojho toku, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (49). Ó, Najmúdrejší! Keď králi z rodu mlečha (západné krajiny) budú prehnane chtiví, tak vedz, že vek Kali sa stal silným (50). Keď sa ženy stanú neovládateľné, bezcitné, hašterivé a ohováračné k ich manželom, tak vedz, že vek Kali sa stal silným (51). Keď sa muži oddajú ženám a stanú sa z nich otroci žiadostivosti, utláčatelia ich priateľov a guruov, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (52). Keď sa úrodnosť zeme vyčerpá a polia budú dávať slabú úrodu, keď z oblakov už skoro vôbec nebude pršať a stromy budú rodiť pramálo ovocia, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (53). Keď bratia, príbuzní a druhovia, poháňaní túžbou za nejakou maličkosťou, sa budú vzájomne biť, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (54). Keď neskrývané požívanie mäsa a alkoholu im prejde bez odsúdenia a trestu, keď pitie v skrytu bude bežné, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (55) (M.t. 4.47-55).

 

Duchovný Proces pre tento vek

punsam ekaha vai sadhya hari bhaktih kalau yuge
yuga antarena dharma hi sevitavya narena hi

(Padma Purana, Svarga Khanda 61.5)

Počas Kali-yugy by mal človek akceptovať len jediný proces a to je bhakti-yoga (oddaná služba). Podľa toho, ktorý proces patrí príslušnej yuge, by mal byť nasledovaný každým bez rozdielu. V tomto veku je yuga-dharma, jediný védami autorizovaný proces – spievanie Mahá-mantry pod vedením pravého duchovného učiteľa v originálnej duchovnej postupnosti (parampará).

kali-yuga

 

Kali-yuga – prvých 10 000 rokov

 

Bola predpovedaná v Brahma-vaivarta Purane 4.129.*. Štvrtá časť Brahma-vaivarty sa volá Krsna-janma-khanda. Kapitola 129 je nazvaná Golokarohanam, pretože opisuje, ako sa Krišna vrátil do svojho domova. Ústredný rozhovor sa odohráva medzi Narayanom a Nárada munim. Tento zvláštny rozhovor je medzi Krišnom a Matkou Gangou. Verš 49 je otázkou položenou Matkou Gangou, verše 50-60 sú Krišnovou odpoveďou.

Text 49:

bhaagiirathy uvaaca
he naatha ramaNaSreStha
yaasi golokamuttamam
asmaakaM kaa gatiScaatra
bhaviSyati kalau yuge

„Ganga povedala: Ó, ochranca, Najvyšší utešiteľ, si na odchode do dokonalého domova, na Goloku, no potom, aké bude moje poslanie počas veku Kali-yuga?“

Text 50

Srii-bhagavaan uvaaca
kaleH paMcasahasraaNi
varSaaNi tiSTha bhu-tale
paapaani paapino yaani
tubhyaM daasyaMti snaanataH

„Najvyššia Osobnosť Božstva povedala: Zostaň na Zemi 5 000 rokov veku Kali-yugy. Hriešnici budú zmývať svoje hriechy v tvojej vode.“

Text 51

man-maMtropaasaka sparSaad
bhasmibhutaani tatkSaNaat
bhaviSyaMti darSanaac ca
snaanaad eva hi jaahnavi

„Pohľadom, dotykom a kúpaním sa toho, kto Ma uctieva Mojou mantrou, všetky tieto hriechy budú zničené na prach, Ó, Ganga.“

Text 52

harernaamaani yatraiva
puraaNaani bhavaMti hi
tatra gatvaa saavadhaanam
aabhiH saarddhaM ca SroSyasi

„Budú oslavovať meno Hariho a čítať Puránu. Nájdi takéto miesto a pozorne načúvaj.“

 

Text 53:

puraaNa SravaNaaccaiva
harernaamaanukiirtanaat
bhasmibhutaani paapaani
brahma-hatyaadikaani ca

„Hriešne skutky ako sú zabitie bráhmanu môže byť vynulované tým, že budete načúvať Puráne a ospevovať meno Hariho ako jeho oddaní.“

Text 54:

bhasmibhutaani taanyeva
vaiSNavaaliMganena ca
tRNaani SuSkakaaSthaani
dahaMti paavako yathaa

„Práve tak ako suchá tráva zhorí v ohni, v objatí vaišnavu (jogína, ktorý praktizuje bhakti) všetky hriechy zhoria.“

Text 55:

tathaapi vaiSNavaa loke
paapaani paapinaamapi
pRthivyaaM yaani tiirthaani
puNyaanyapi ca jaahnavi

„Ó, Ganga, celá planéta sa stane pútnickým miestom v prítomnosti vaišnavov aj napriek tomu, že bola plná hriešnikov a hriechov.“

Text 56:

madbhaktaanaaM SariireSu
santi puteSu saMtatam
madbhaktapaadarajasaa
sadyaH putaa vasundharaa

„V tele Mojich oddaných prebývam večne. Matka Zem sa očistí prachom z nôh Mojich oddaných.“

Text 57:

sadyaH putaani tiirthaani
sadyaH putaM jagat tathaa
man-maMtropaasakaa vipraa
ye maducchiSRbhojinaH

„Tak isto to bude aj v prípade pútnických miest a celého sveta. Tí inteligentní veriaci Mojej mantre, ktorí požijú pozostatky môjho jedla, očistia všetko.“

Text 58

maam eva nityaM dhyaayaMte
te mat praaNaadhikaaH priyaaH
tad upasparSa maatreNa
puto vaayuSca paavakaH

„Tí, ktorí každý deň meditujú len nado Mnou, sú Mi milší než Môj život. Vzduch a oheň sa očistia jednoducho len ich nepriamym dotykom.“

[Poznámka: Šástra hovorí, že všetky materiálne prvky, oheň a vzduch sú vždy čisté. Aj keď vzduch obsahuje nejaké nečistoty, vždy ostáva sám osebe čistý. Tento verš chce naznačiť, že vaišnava očistí dokonca aj čisté prvky ohňa a vzduchu, takže očisťujúca sila vaišnavov (oddaných Krišnu) sa vzťahuje v tomto verši nie na matériu, ale na duchovno. T.j. vzduch a oheň už sú hmotne čisté, takže čistota vaišnavu je duchovná a nie hmotná.]

Text 59:

kaler daSa-sahasraaNi
madbhaktaaH saMti bhu-tale
ekavarNaa bhaviSyaMti
madbhakteSu gateSu ca

„Počas 10 000 rokov veku Kali takíto Moji oddaní budú na Zemi. Po odchode Mojich oddaných tu bude len jedna varna [vydedenec].“

Text 60:

madbhaktaSunyaa pRthivi
kaligrastaa bhaviSyati
etasminnaMtare tatra
kRSNadehaadvinirgataH

„Zbavená Mojich oddaných, Zem bude spútaná vekom Kali. Dopovedajúc, Krišna odišiel.“

 

Horeuvedené je podložené v 4.90.32-33:

kalau daZa-sahasrAni
haris tiSThati medinI
devAnAM pratimA pUjyA
ZAstrANi ca purANakam

„(Šrí Krišna povedal:) Najvyšší Hari zostane na tejto Zemi prvých 10 000 rokov veku Kali-yugy. Počas tohto obdobia božstvá polobohov budú uctievané a Purána a písma tu budú tiež.“

 

tad-ardham api tIrthAni
gangAdinI su niZcitam
tad-ardham grAma-devAZ ca
vedAZ ca viduSAm api

„Počas polovice tohto času Ganga a iné sväté miesta tu budú tiež. Počas polovice tohto času miestne chrámy budú existovať a Védy budú študované učenými brahmánmi.“

 

Vyplývajúca časová os:

 

3102 pred K. – Kaliyuga začína

+5000 – Ganga na Zemi (približne 1900 po K., 414 Gaurabda)

+5000 – oddaní na Zemi (približne 6900 po K., 5414 Gaurabda)

(= 10 000 – doba Gaura )

 

 

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

4.september 2012 4 regulácie podporujúce slobodu

V tomto svete podmienené bytosti považujú za šťastie jednoducho dočasné zabudnutie na utrpenie hmotnej...

ČÍTAŤ VIAC
12.máj 2019 Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri (Teória všetkého, 1. časť)

Človek je pevne presvedčený o tom, že bdie, ale v skutočnosti je chytený v sieti spánku a ilúzií, ktoré si...

ČÍTAŤ VIAC
9.jún 2015 Čomu verí ateista?

Ateizmus sa bežne chápe ako bezbožnosť. Teda konkrétne je to neviera v Boha, dušu a nič čo by bolo...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom