fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.18.25

"Po smrti se těla všech vládců známých jako králové a velcí vůdci promění v červy, výkaly či popel. Když někdo kvůli ochraně takového těla zlovolně zabíjí druhé, lze o něm...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.33

"Nikdo Mu není velmi drahý a nikdo Mu není nepřítelem. Nikoho nemá za Svého příbuzného a nikdo Mu není cizí. Je ve skutečnosti duší duše všech živých bytostí. Je tedy přítelem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.31

"Ti, kdo oddaně slouží Pánu Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, přirozeně vlastní dokonalé poznání a odpoutanost od tohoto hmotného světa. Takoví oddaní se proto nezajímají o takzvané...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.30

"Stejně jako člověk mylně považuje girlandu z květin za hada nebo prožívá štěstí a neštěstí ve snu, tak v hmotném světě kvůli nedostatku důkladného uvážení rozlišujeme mezi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.29

"Živé bytosti jsou kvůli působení vnější (materiální) energie Nejvyššího Pána podmíněné, když jsou ve styku s hmotnými těly. Duality v podobě štěstí a neštěstí, zrození a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.24

"Ó matko, jsi nyní zbytečně rozhněvaná, ale jelikož je všechno mé štěstí a neštěstí předurčené mými minulými činnostmi, nežádám, abych byl zbaven tvého prokletí. I když...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.23

"Přestože Nejvyšší Pán není připoutaný k našemu štěstí a neštěstí, jež odpovídá karmě, a přestože nikdo není Jeho nepřítel či oblíbenec, prostřednictvím Své hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.22

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je rovnocenně nakloněn všem živým bytostem. Nikdo Mu proto není velice drahý a nikdo pro Něho není velký nepřítel; nikdo není Jeho přítelem a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.21

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden. Aniž by byl ovlivněn podmínkami hmotného světa, tvoří Svou osobní energií všechny podmíněné duše. Živá bytost je kvůli svému...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.20

"Tento hmotný svět připomíná vlny neustále plynoucí řeky. Co je tedy prokletí a co je projev přízně? Co jsou nebeské a co pekelné planety? Co je ve skutečnosti štěstí a co je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.19

"Ani sama živá bytost, ani druzí (přátelé a nepřátelé) nejsou v tomto světě příčinou hmotného štěstí a neštěstí. Z naprosté nevědomosti však živá bytost považuje za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.18

"Živá bytost, která je zmatena nevědomostí, putuje lesem tohoto hmotného světa a vždy a všude si užívá štěstí a neštěstí, jež pocházejí z jejích minulých činů. (Má drahá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.63

"Ti, kdo se snaží dosáhnout konečného cíle života, musí znalecky pozorovat Svrchovanou Absolutní Osobu a živou bytost, jež jsou kvalitativně totožné ve svém vztahu části a celku. To...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.61-62

"Člověk má chápat, že činnosti těch, kdo jsou pyšní na své hmotné zkušenosti, přinášejí pouze opak toho, co si tito lidé představují, když bdí, spí a tvrdě spí. Dále by měl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.60

"Muž a žena jako manželé společně plánují, jak dosáhnout štěstí a zmírnit neštěstí, a spolupracují mnoha způsoby, ale jelikož jsou jejich činnosti plné tužeb, nestávají se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.59

"Inteligentní člověk, který má na paměti velké strádání zakoušené na poli činností vykonávaných pro jejich plody a také to, jak jsou získané výsledky — ať už z hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.58

"Lidská bytost může dosáhnout dokonalosti v životě seberealizací prostřednictvím Ved a jejich praktického uplatnění. Tuto možnost má zvláště člověk narozený v Indii, zemi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.57

"Když si živá bytost myslí, že se ode Mě liší, a tak zapomíná svou duchovní identitu kvalitativní totožnosti se Mnou co se týče věčnosti, poznání a blaženosti, znamená to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.55-56

"Věz, že Já jsem Nejvyšší Brahman, všeprostupující Nadduše, díky Níž spící živá bytost chápe své snění a své štěstí mimo rámec činností hmotných smyslů — Já jsem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.53-54

"Když živá bytost tvrdě spí, sní a vidí v sobě mnoho jiných předmětů, jako například velké hory a řeky, nebo možná dokonce i celý vesmír, přestože jsou od ní daleko. Když se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.52

"Podmíněná duše považuje tento svět hmoty za složený ze zdrojů požitku, expanduje se v něm a myslí si, že je jeho poživatelem. Podobně se hmotný svět expanduje v živé bytosti jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.51

"Všechny živé bytosti, pohyblivé a nehybné, jsou Mé expanze a jsou ode Mne oddělené. Já jsem Nadduší všech živých bytostí, které existují proto, že je projevuji. Jsem podoba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.48

"Můj milý Pane, teprve poté, co Ty vynaložíš snahu, se Pán Brahmā, Indra a ostatní správci vesmírného projevu zaměstnají svými činnostmi. Teprve když Ty vnímáš hmotnou energii,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.47

"Můj milý Pane, jsi tím, kdo tvoří, udržuje a ničí tento vesmírný projev, ale ti, kdo jsou příliš materialisticky založení a neustále vidí vše odděleně, nemají oči na to, aby...

ČÍTAŤ VIAC