fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.33

"Pán Śiva se obrátil na Nejvyšší Osobnost Božství s následující modlitbou: Sláva Tobě, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvznešenější ze všech seberealizovaných duší....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.39

"Můj drahý Pane, jsi gigantická vesmírná podoba, která zahrnuje všechna individuální těla živých bytostí. Jsi udržovatelem tří světů, a jako takový se staráš o mysl, smysly,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.56

"Stačí, aby Pán pozdvihl Své obočí, a zosobněný nezdolný čas může okamžitě zničit celý vesmír. Hrozivý čas se ovšem nepřiblíží k oddanému, jenž se zcela odevzdal Tvým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.64

"Můj drahý Pane, poté, co Svými vlastními energiemi stvoříš hmotný svět, vstoupíš do něho ve čtyřech druzích těl. Jelikož jsi v srdcích všech živých bytostí, znáš je a víš,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.65

"Můj drahý Pane, Tvoji absolutní autoritu nelze přímo vnímat, ale z pohledu na svět je zřejmé, že vše je časem zničeno. Čas je velice silný a vše je zničeno něčím jiným — tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.37

"Sanat-kumāra poradil králi: Proto se, můj milý králi Pṛthu, snaž pochopit Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jenž sídlí v srdci každého společně s individuální duší. Žije v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.38

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se projevuje jako totožný s příčinou a důsledkem v rámci tohoto těla. Ten, kdo však na základě důkladného uvážení — kterým si vyjasnil, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.34

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je transcendentální a neznečištěný tímto hmotným světem. Je soustředěnou duší bez hmotné rozmanitosti, ale přesto pro dobro podmíněné duše...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.39

"Nejvyššího Pána, který je věčně nezávislý a sídlí v srdci každého, velice těší ti, kdo kráčejí v Jeho stopách a bezvýhradně slouží potomkům brāhmaṇů a vaiṣṇavů,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.21

"V písmech se po zralé úvaze dochází k závěru, že konečným cílem co se týče dobra lidské společnosti je odpoutanost od tělesného pojetí života a zvýšená, stálá připoutanost k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.12.6

"Plně se zaměstnej v oddané službě Pánu, který jediný nás může vysvobodit ze zapletení v hmotné existenci. Pán je připoutaný ke Své hmotné energii, ale současně Ho neovlivňují...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.17.29

"Planeta Země pravila: Můj milý Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tvé postavení je transcendentální a Svou hmotnou energií se expanduješ do různých podob a životních druhů...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.17.32

"Můj milý Pane, i když jsi jeden, Svými nepochopitelnými energiemi se expanduješ do mnoha podob. Prostřednictvím Brahmy jsi stvořil tento vesmír, a jsi tedy přímo Nejvyšší Osobnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.17.33

"Můj milý Pane, prostřednictvím Svých energií jsi původní příčinou hmotných prvků, jakož i činných nástrojů (smyslů), těch, kdo řídí smysly (vládnoucích polobohů),...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.31

"Pán Brahmā pravil: Můj drahý Pane, ten, kdo se Tě snaží poznat prostřednictvím různých metod získávání poznání, nikdy nepochopí Tvou věčnou podobu. Jelikož zcela transcenduješ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.39

"S úctou se klaníme Nejvyššímu, Jenž vytváří rozmanité projevy, které umísťuje pod vliv tří kvalit hmotné přírody, aby umožnil jejich tvoření, udržování a ničení. On Sám...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.40

"Zosobněné Vedy řekly: S úctou se Ti klaníme, ó Pane, který jsi útočištěm kvality dobra, a tudíž zdrojem všeho náboženství a askeze. Jsi transcendentální všem hmotným kvalitám a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.44

"Vidyādharové řekli: Drahý Pane, lidská životní podoba je určená k dosažení nejvyšší dokonalosti. Živá bytost se však pod vlivem māyi, Tvé vnější energie, mylně ztotožňuje s...

ČÍTAŤ VIAC