fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.50

"Ten, kdo přijal útočištĕ výhradnĕ u Nejvyššího Pána, Vāsudevy, je zbaven ploduchtivých činností, které jsou založeny na hmotném chtíči. Ten, kdo přijal útočištĕ u...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.45, 48

"Śrī Havir řekl: Ten nejpokročilejší oddaný ve všem vidí duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu. Vše proto vidí ve vztahu k Nejvyššímu Pánu a ví, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.43

"Můj milý králi, oddaný, který s neutuchající snahou uctívá lotosové nohy neomylné Osobnosti Božství, získá neochvĕjnou oddanost, odpoutanost a realizované poznání Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.41

"Oddaný by nemĕl vidĕt nic jako oddĕlené od Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Éter, oheň, vzduch, voda, zemĕ, slunce a ostatní tĕlesa, všechny živé bytosti, svĕtové strany,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.40

"Zpívání svatého jména Nejvyššího Pána človĕka přivede na úroveň lásky k Bohu. Tehdy je oddaný upevnĕn ve svém slibu vĕčného služebníka Pána a postupnĕ rozvíjí silnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.36

"Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat Nejvyššímu s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.34

"Dokonce i nevĕdomé živé bytosti mohou velmi snadno poznat Nejvyššího Pána, pokud přijmou ty prostředky, které Pán sám předepsal. Metoda, kterou Pán doporučuje, je známá jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.33

"Śrī Kavi řekl: Myslím si, že ten, jehož inteligence je neustále rozrušená, protože se mylnĕ ztotožňuje s dočasným hmotným svĕtem, se může skutečnĕ osvobodit od strachu jedinĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.88.8-10

"Pán, Osobnost Božství, pravil: Pokud chci nĕkomu prokázat zvláštní přízeň, postupnĕ ho připravím o jeho bohatství. Potom příbuzní a přátelé tohoto zchudlého človĕka opustí a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.50

"On je Pán, který vĕčnĕ dohlíží na tento vesmír, který existuje před, bĕhem a po jeho projevení. Je vládcem neprojevené hmotné energie i duše. Po aktu stvoření do nĕho vstupuje a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.41

"Jelikož jsi neomezený, ani vládci nebes ani Ty sám nemůžete nikdy dospĕt ke konci Tvé slávy. Nesčetné vesmíry, každý uzavřený ve svém pokryvu, pohání kolo času, aby v Tobĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.40

"Když osoba realizuje Tebe, již se nestará o své štĕstí a neštĕstí povstávající z minulých zbožných a hříšných činů, neboť toto štĕstí a neštĕstí řídíš pouze Ty....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.35

"Mudrci prostí pýchy žijící na této Zemi navštĕvují svatá poutní místa a místa, kde Nejvyšší Pán vyjevil své zábavy. Jelikož tito oddaní v srdci chovají Tvé lotosové nohy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.34

"Tĕm, kdo u Tebe přijmou útočištĕ, se zjevíš jako Nadduše, ztĕlesnĕní veškeré transcendentální radosti. K čemu pak tĕmto oddaným jsou jejich služebníci, dĕti nebo tĕla,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.32

"Moudré duše, které chápou, jak Tvoje Māyā mate všechny lidské bytosti, konají mocnou láskyplnou službu Tobĕ, zdroji osvobození od rození a umírání. Jak může vůbec strach z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.31

"Hmotná příroda ani duše, která si jí snaží užívat, se nikdy nerodí, a přesto živá tĕla vznikají, když se tyto dvĕ spojí, tak jako se tam, kde se voda setkává se vzduchem,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.24

"Každý na tomto svĕtĕ se nedávno narodil a brzy zemře. Jak zde tedy nĕkdo může znát Jeho, jenž existoval přede vším ostatním a jenž dal vzejít prvnímu učenému mudrci Brahmovi a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.19

"Zdánlivĕ vstupuješ do rozmanitých druhů živých bytostí, které jsi stvořil, a inspiruješ je k jednání. Projevuješ se způsobem odpovídajícím jejich vyššímu či nižšímu...

ČÍTAŤ VIAC