fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.34

"Ti, kdo mají silnou touhu překonat oceán hmotné existence, se nesmějí stýkat s kvalitou nevědomosti, neboť hedonistické činnosti jsou těmi největšími překážkami v realizaci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.35

"Nejvyšší Pán prostupuje vším, ale zároveň je projevený v různých druzích těl, které vznikají kombinací hmotné přírody, času, tužeb a předepsaných povinností. Tímto způsobem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.21

"V písmech se po zralé úvaze dochází k závěru, že konečným cílem co se týče dobra lidské společnosti je odpoutanost od tělesného pojetí života a zvýšená, stálá připoutanost k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.15

"Závidíš Pánu Śivovi, který je přítelem všech živých bytostí ve třech světech. Obyčejnému člověku plní všechna přání a vysoce postaveným osobnostem, které vyhledávají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.40

"Zosobněné Vedy řekly: S úctou se Ti klaníme, ó Pane, který jsi útočištěm kvality dobra, a tudíž zdrojem všeho náboženství a askeze. Jsi transcendentální všem hmotným kvalitám a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.34-36

"Vykonáváním plodonosných činností a obětí, rozdáváním milodarů, odříkáním, studiem různých písem, filozofickým bádáním, ovládáním mysli, podrobením si smyslů, přijetím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.1.1

Śrī Maitreya řekl: "Svāyambhuva Manu zplodil se svou ženou Śatarūpou tři dcery, které se jmenovaly Ākūti, Devahūti a Prasūti." Śrīmad-Bhāgavatam 4.1.1

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.1

Osobnost Božství Kapiladeva pravil: "Pod dohledem Nejvyššího Pána a podle výsledků své práce se živá bytost neboli duše dostává prostřednictvím částice mužova semene do lůna...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.12-13

"Existuje pět hrubých prvků — země, voda, oheň, vzduch a éter. Existuje také pět jemných prvků — vůně, chuť, barva, dotek a zvuk." "Poznávacích smyslů a činných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.23.55

"Společný život za účelem smyslového požitku je cestou vedoucí do hmotného zajetí. Společnost se svatou osobou však vede k osvobození, a to i v případě, že chybí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.23

"Je velice smutné, že nešťastní lidé nerozmlouvají o popisu vaikuṇṭhských planet, ale věnují svoji pozornost námětům, které nejsou hodny poslechu a matou jejich inteligenci. Ti,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.12

"Člověk má s jistotou vědět, že všechny hmotné prvky, činnosti, čas a kvality, jakož i živé bytosti, které toho všeho využívají, existují jedině Jeho milostí a jakmile se o ně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.3

"Stvoření šestnácti základních elementů, ze kterých se skládá hmota—pěti prvků (ohně, vody, země, vzduchu a éteru), zvuku, tvaru, chuti, vůně, doteku a očí, uší, nosu,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.5.26-29

"Přeměnou éteru vzniká vzduch a jeho vlastností je dotek. Stejně jako v předcházejícím prvku je i v něm zahrnut zvuk a základní principy života: smyslové vnímání a mentální a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.4-5

"Když můžeme ulehnout na rovné zemi, proč jsou nutné chýše a postele? Když si můžeme dát ruce pod hlavu, k čemu je nutný polštář? Když můžeme použít svých dlaní, proč je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.47

"Bezrucí jsou kořistí těch, kteří mají ruce; beznozí jsou kořistí těch, kteří mají čtyři nohy. Slabí jsou zdrojem výživy silných, a obecně platí zákon, že jedna živá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.6-7

"Päť hrubohmotných prvkov, falošné ego, inteligencia, neprejavené súcno, desať zmyslov a myseľ, päť zmyslových predmetov, túžba, nenávisť, šťastie, nešťastie, celok, príznaky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 10.4-5

"Inteligencia, poznanie, odpútanosť od pochybnosti a ilúzie, schopnosť odpúšťať, pravdivosť, ovládanie zmyslov, ovládanie mysle, šťastie, zármutok, zrodenie, smrť, strach,...

ČÍTAŤ VIAC