fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.46

"Oddaný na střední neboli druhé úrovni oddané služby se nazývá madhyama-adhikārī. Svou lásku nabízí Nejvyšší Osobnosti Božství, je upřímným přítelem všech oddaných Pána,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.43

"Vítr spojuje shluky mraků, stébla trávy, chomáčky bavlny i částečky prachu, jen aby je všechny zase rozfoukal, a stejnĕ jedná stvořitel s bytostmi, které sám...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.74.40

"Každý, kdo ihned neopustí místo, kde zaslechne kritiku Nejvyššího Pána nebo Jeho vĕrného oddaného, jiste poklesne, zbaven svého zbožného kreditu." Śrīmad-Bhāgavatam 10.74.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.72.11

"Nikdo v tomto svĕtĕ, dokonce ani polobůh – o pozemském králi nemluvĕ – nemůže překonat Mého oddaného svou silou, krásou, slávou nebo bohatstvím." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.48

"Mysl nevĕrné ženy vždy touží po nových milencích, i když je vdaná. Inteligentní muž by nemĕl o takovou necudnou manželku pečovat, neboť jinak přijde o štĕstí jak v tomto tak v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.18

“Světci (sādhuové) myslí na Kṛṣṇu dvacet čtyři hodin denně. Nemají žádný jiný zájem. Proč by lidé měli opomíjet společnost tak vznešených duchovních osobností a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.38

“Stejně jako nemoc, která se zanedbá v jejím počátečním stádiu, přeroste později v akutní a neléčitelnou, nebo smysly neovládnuté na začátku se stanou později neovladatelnými,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.24.59

"I když se démoni, kteří se zmocňují vlády, oblékají jako vládci, neznají vládní povinnosti. Proto spolu tito démoni, disponující velkou vojenskou silou, řízením Boha bojují, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.15

“Když člověk nezávidí a nikomu nepřeje nic zlého, je vyrovnaný a všechny světové strany mu připadají plné štěstí.” Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.15

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.14.37-38

“Ženy všeobecně jsou nemilosrdné a úskočné. Nesnesou sebemenší urážku. Pro vlastní potěšení jsou schopny spáchat jakýkoliv bezbožný čin, a proto se nebojí ani vraždy věrného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.21.22

"Nikdo nedokáže překonat čas, zastupující Nejvyšší Osobnost Božství, pomocí hmotné síly, rad ministrů, inteligence a diplomacie či s využitím pevností, mystických manter,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.14.8

"Každý si může činit nárok na tolik majetku, kolik potřebuje k přežití, ale ten, kdo chce vlastnit více, musí být považován za zloděje a zaslouží si být potrestán...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.13.6

"Jelikož hmotné tělo čeká nevyhnutelný zánik a délka našeho života není jistá, ani smrt ani život se nemají velebit. Člověk by měl pozorovat věčný čas, ve kterém se živá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.48

"Ó Nejvyšší Pane, Ty jsi ve skutečnosti vzduch, země, oheň, nebe a voda. Jsi objekty smyslového vnímání, životními vzduchy, pěti smysly, myslí, vědomím a falešným egem. Jsi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.7

"Nepatrné množství živých bytostí se rodí v lidských druzích a další se rodí jako zvířata. I když se v obou případech jedná o živé bytosti, jejich vztahy jsou pomíjivé. Zvíře...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.15.5

"Ó králi, ty i my — tvoji rádci, manželky a ministři — a stejně tak vše pohyblivé a nehybné, co se v tuto dobu nachází v celém vesmíru, jsme v dočasné situaci. Před naším...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.10.6

"Ti, kdo si příliš hledí svých vlastních zájmů, žádají o něco druhé, aniž by znali jejich bolesti. Kdyby však žebrající znal potíže dárce, o nic by ho nežádal. Ani ten, kdo je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.11

"Bude-li se člověk stýkat s těmi, pro něž je Mukunda, Nejvyšší Osobnost Božství, vším na světě, může naslouchat o Jeho slavných činnostech a brzy je pochopit. Činnosti Mukundy...

ČÍTAŤ VIAC