fbpx
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 1.92

„Největším podvodem je touha po osvobození splynutím s Nejvyšším, protože způsobuje, že láskyplná služba Kṛṣṇovi navždy zmizí.“ Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.92

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 1.90

„Temnota nevědomosti se nazývá kaitava, neboli podvádění, a začíná zbožností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslů a touhou po osvobození.“ Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 8.39-40

„Obvyklou činností všech svatých osob je osvobozovat pokleslé. To je důvod, proč navštěvují lidské domovy, i když tam sami nic nepotřebují. Můj drahý Pane, velcí světci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.272-273

„Nejvyšší Osobnost Božství pohlédne na hmotnou energii a to ji vzruší. Tehdy ji Pán oplodní původním semenem živých bytostí. Pán se hmotné přírody za účelem oplodnění...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.263-264

„Pánova podoba, která sestupuje do hmotného světa za účelem stvoření, se nazývá inkarnace neboli avatāra. Veškeré expanze Pána Kṛṣṇy ve skutečnosti sídlí v duchovním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.45

„Díky štěstí může někdo získat schopnost překonat oceán nevědomosti, a když se délka jeho hmotné existence zkracuje, dostane příležitost sdružovat se s čistými oddanými. V...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.38

„Kṛṣṇa říká: ,Pokud Mi někdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu, ale zároveň chce bohatství hmotného požitku, je nesmírně hloupý. Ve skutečnosti je jako člověk,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 4.199-201

„Štěstí milujícího spočívá ve štěstí milovaného. Takový vztah není založen na touze po vlastním požitku. To je způsob, jakým se projevuje nesobecká láska. Zdroj lásky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.65

"Brāhmaṇa, který studuje Śrīmad-Bhāgavatam, získá pevnou inteligenci v oddané službĕ, král, který jej studuje, získá vládu nad zemí, vaiśya získá velký majetek a śūdra je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.10.20-21

"Obyvatelé a vládnoucí polobozi všech planet, spolu s Pánem Brahmou, Nejvyšším Pánem Harim a mnou, opĕvují, uctívají a pomáhají tĕm brāhmaṇům, kteří jsou svatí, vždy klidní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.30-31

"Existuje však svrchovaná realita, ve které klamná energie nemůže bez obav vládnout a myslet si: „Tuto osobu mohu ovládat, protože není poctivá.“ V této nejvyšší realitĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.46

"Oddaný na střední neboli druhé úrovni oddané služby se nazývá madhyama-adhikārī. Svou lásku nabízí Nejvyšší Osobnosti Božství, je upřímným přítelem všech oddaných Pána,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.43

"Vítr spojuje shluky mraků, stébla trávy, chomáčky bavlny i částečky prachu, jen aby je všechny zase rozfoukal, a stejnĕ jedná stvořitel s bytostmi, které sám...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.74.40

"Každý, kdo ihned neopustí místo, kde zaslechne kritiku Nejvyššího Pána nebo Jeho vĕrného oddaného, jiste poklesne, zbaven svého zbožného kreditu." Śrīmad-Bhāgavatam 10.74.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.72.11

"Nikdo v tomto svĕtĕ, dokonce ani polobůh – o pozemském králi nemluvĕ – nemůže překonat Mého oddaného svou silou, krásou, slávou nebo bohatstvím." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.48

"Mysl nevĕrné ženy vždy touží po nových milencích, i když je vdaná. Inteligentní muž by nemĕl o takovou necudnou manželku pečovat, neboť jinak přijde o štĕstí jak v tomto tak v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.18

“Světci (sādhuové) myslí na Kṛṣṇu dvacet čtyři hodin denně. Nemají žádný jiný zájem. Proč by lidé měli opomíjet společnost tak vznešených duchovních osobností a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.38

“Stejně jako nemoc, která se zanedbá v jejím počátečním stádiu, přeroste později v akutní a neléčitelnou, nebo smysly neovládnuté na začátku se stanou později neovladatelnými,...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest