fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.39

"Inteligentní človĕk, který ovládl svou mysl a pokořil strach, by se mĕl vzdát veškeré připoutanosti k hmotným objektům jako je žena, rodina a národ. Bez ostychu by mĕl volnĕ putovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.33

"Mysl je jako horkokrevný kůň, kterého nemohou ovládnout ani osoby, jež ovládly své smysly a dech. Ti v tomto svĕtĕ, kteří se snaží zkrotit neovládnutou mysl, ale opustí nohy svého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.32-33

"Stejnĕ jako človĕk právĕ probuzený ze spánku může dál meditovat o svém snu, i když je to iluze, tak medituje pomocí mysli o smyslových předmĕtech, které mohou smysly poté získat....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.42

“V době smrti dostane živá bytost určité tělo, které odpovídá myšlení, cítění a chtění mysli zapletené do plodonosných činností. Jinými slovy, tělo se vyvíjí podle toho, co...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.9.46

“Přestože polobozi užívají všech výhod plynoucích ze života ve vyšším planetárním systému, jejich mysl, smysly a inteligence jsou rozrušeny hmotnými vlivy. Ani tyto vznešené...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.32-34

"Učený yogī provádí dechová cvičení technikami zvanými pūraka, kumbhaka a recaka — ovládá nádechy a výdechy a pak obojí zastaví. Přitom si neustále hledí na špičku nosu. Tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.23-24

"Pohyb vody vyvolává dojem, že se pohybují stromy na břehu řeky, které se ve vodě odrážejí. Rovněž země se pro někoho zdánlivě hýbe, když se jeho oči pohybují následkem nějaké...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.15.25

"Živá bytost s tělesným pojetím života je zaujatá tělem, které je kombinací hmotných prvků, pěti poznávacích smyslů a pěti činných smyslů společně s myslí. Prostřednictvím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.17

"Tato neovládnutá mysl je největším nepřítelem živé bytosti. Pokud ji člověk zanedbá a nechá jí volnost, mysl bude čím dál mocnější a nakonec ho porazí. I když není skutečná,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.16

"Mysl jakožto označení duše je příčinou všeho utrpení v hmotném světě. Dokud podmíněná živá bytost nezná tuto skutečnost, musí přijímat strastiplné podmínky hmotného těla a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.12

"V mysli individuální duše, která postrádá vědomí Kṛṣṇy, vytváří vnější energie mnoho nápadů a činností. Ty existují již od nepaměti. Někdy jsou projevené — ve stavu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.10

"Zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně jsou předměty vnímání pěti poznávacích smyslů. Řeč, dotek, pohyb, vyměšování a pohlavní styk jsou funkce činných smyslů. Kromě toho existuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.9

"Existuje pět činných smyslů, pět poznávacích smyslů a dále je tu falešné ego. To vše představuje jedenáct oblastí působení mysli. Ó hrdino, předměty smyslového vnímání (jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.8

"Když se mysl živé bytosti pohrouží do smyslového požitku hmotného světa, způsobuje podmíněný život a utrpení v hmotné existenci. Jakmile se však od hmotného požitku odpoutá,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.7

"Mysl nutí podmíněnou duši v tomto hmotném světě putovat různými životními druhy, a živá bytost tak prožívá světské události v různých podobách — jako člověk či polobůh,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.6

"Materialistická mysl zahaluje duši živé bytosti a přenáší ji do různých životních druhů. To se nazývá pokračující hmotná existence. Živá bytost kvůli mysli trpí hmotným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.5

"Jelikož je mysl pohroužená v touhách po zbožném a bezbožném jednání, přirozeně podléhá proměnám chtíče a hněvu, a proto ji přitahuje hmotný smyslový požitek. Je tedy řízena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.4

"Dokud je mysl živé bytosti znečištěná třemi kvalitami hmotné přírody (dobrem, vášní a nevědomostí), je jako nezávislý, neovládaný slon a s pomocí smyslů pouze zvětšuje rozsah...

ČÍTAŤ VIAC