fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 15.7

"Živé bytosti v tomto podmienenom svete sú Mojimi fragmentárnymi čiastočkami. Žijúc podmieneným životom, ťažko bojujú so šiestimi zmyslami, vrátane mysle." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.13

"Kto takto zotrváva v yoge a prednáša posvätnú slabiku oṁ, najvyššiu kombináciu písmen, a mysliac na Mňa, Najvyššiu Božskú Osobnosť, opúšťa telo, určite dospeje na duchovné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.8

"Ten, kto o Mne rozjíma ako o Najvyššej Božskej Osobnosti, koho myseľ neodbieha a je neustále zamestnaná spomínaním na Mňa, príde, bezpochyby ku Mne." Bhagavad-Gītā 8.8

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.5 & 8.7

"Ten, kto v okamihu smrti opúšťa svoje telo a myslí len na Mňa, ihneď dosiahne Mojej prirodzenosti. O tom niet pochýb." "Preto pri vykonávaní svojich predpísaných povinností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.13-14

"Nech drží telo, hlavu a krk vzpriamené a nehybne uprie pohľad na špičku nosa. S mysľou ovládnutou a nerušenou, zbavený strachu a zotrvávajúci v sľube celibátu nech takto uprie svoje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.35

Śrī Kṛṣṇa pravil: "Ó synu Kuntī, válečníku mocných paží, ovládnout neklidnou mysl je nepochybně velmi těžké, ale lze toho dosáhnout náležitým cvičením a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.33-34

Arjuna pravil: "Ó Madhusūdano, systém yogy, který jsi shrnul, se mi zdá nepraktický a nezvládnutelný, protože mysl stále těká a nevydrží v klidu." "Ó Kṛṣṇo, mysl je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.17

"Tí, ktorých myseľ, viera a inteligencia sú uprené na Najvyššieho a ktorí hľadajú u Neho útočisko, sa dokonalým poznaním celkom očistia od všetkých pochybností, a takto kráčajú...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.43

"Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, keď si takto spoznal, že si transcendentálny voči hmotným zmyslom, mysli a inteligencii, mal by si pomocou rozvážnej duchovnej inteligencie (vedomím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.56

"Kto napriek trojakému utrpeniu zostáva pokojný, kto sa nedá strhnúť šťastím a zbavil sa záľub, strachu a hnevu, je svätcom vyrovnanej mysle." Bhagavad-Gītā 2.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.6

"Pre toho, kto si podmanil svoju myseľ, je táto najlepším priateľom, no pre toho, kto ju neovládol, je myseľ najväčším nepriateľom." Bhagavad-Gītā 6.6

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.60

"Zmysly sú také mocné a búrlivé, že násilne unášajú aj myseľ múdreho človeka, ktorý sa ich snaží ovládnuť." Bhagavad-Gītā 2.60

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.24-26

"Yogu treba vykonávať s neochvejnou rozhodnosťou a vierou. Yogín musí úplne odvrhnúť všetky hmotné túžby, ktoré vznikajú z mentálnej špekulácie, a samotnou mysľou ovládnuť všetky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.51-53

"Kto sa očistil pomocou svojej inteligencie a vytrvalo ovláda myseľ, kto sa zriekol predmetov zmyslového pôžitku a zbavil pripútanosti i odporu, kto zotrváva v ústraní, málo je, ovláda...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.7

"Človek, ktorý ovládol svoju myseľ a našiel tak pokoj, dosiahol už Naddušu a neovplyvňujú ho radosti ani trápenia, chlad ani horúčava, pocty ani opovrhnutie." Bhagavad-Gītā 6.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.19

"Tak ako sa plamienok lampy nechveje, keď je v závetrí, tak i transcendentalista, ktorého myseľ je ovládnutá, zotrváva vždy v meditácii o transcendentálnom 'ja'." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.5

"Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše." Bhagavad-Gītā 6.5

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.36

"Pro toho, kto má neskrotenú myseľ, je sebarealizácia obtiažna, ale ten, koho myseľ je ovládnutá a kto o sebarealizáciu usiluje správnymi prostriedkami, má úspech...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest