fbpx
logo
logo
Bhagavad-Gītā 8.10

Ten, kto v okamihu smrti stiahne životný dych silou yogy medzi obočie a s oddanosťou uprie neochvejne myseľ na Najvyššieho Pána, určite dospeje k Najvyššej Božskej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.8

"Ten, kto o Mne rozjíma ako o Najvyššej Božskej Osobnosti, koho myseľ neodbieha a je neustále zamestnaná spomínaním na Mňa, príde, bezpochyby ku Mne." Bhagavad-Gītā 8.8

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.5 & 8.7

"Ten, kto v okamihu smrti opúšťa svoje telo a myslí len na Mňa, ihneď dosiahne Mojej prirodzenosti. O tom niet pochýb." "Preto pri vykonávaní svojich predpísaných povinností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.13-14

"Nech drží telo, hlavu a krk vzpriamené a nehybne uprie pohľad na špičku nosa. S mysľou ovládnutou a nerušenou, zbavený strachu a zotrvávajúci v sľube celibátu nech takto uprie svoje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.35

Śrī Kṛṣṇa pravil: "Ó synu Kuntī, válečníku mocných paží, ovládnout neklidnou mysl je nepochybně velmi těžké, ale lze toho dosáhnout náležitým cvičením a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.33-34

Arjuna pravil: "Ó Madhusūdano, systém yogy, který jsi shrnul, se mi zdá nepraktický a nezvládnutelný, protože mysl stále těká a nevydrží v klidu." "Ó Kṛṣṇo, mysl je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.10

"Transcendentalista by mal neustále zamestnávať svoje telo, myseľ a svoje „ja“ vo vzťahu k Najvyššiemu, žiť osamote v ústraní a vždy pozorne ovládať svoju myseľ. Mal by sa...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.19

"Tí, ktorých myseľ zotrváva v rovnováhe a v harmónii, prekonali už zrodenie a smrť. Sú bezchybní ako Brahman, a preto už zotrvávajú v Brahmane." Bhagavad-Gītā 5.19

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.17

"Tí, ktorých myseľ, viera a inteligencia sú uprené na Najvyššieho a ktorí hľadajú u Neho útočisko, sa dokonalým poznaním celkom očistia od všetkých pochybností, a takto kráčajú...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.43

"Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, keď si takto spoznal, že si transcendentálny voči hmotným zmyslom, mysli a inteligencii, mal by si pomocou rozvážnej duchovnej inteligencie (vedomím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.40-41

"Zmysly, myseľ a inteligencia sú sídlom žiadostivosti, ktorá nimi zatemňuje skutočné poznanie živej bytosti a mätie ju." "Ó, Arjuna, najlepší z Bharatovcov, preto ovládaním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.56

"Kto napriek trojakému utrpeniu zostáva pokojný, kto sa nedá strhnúť šťastím a zbavil sa záľub, strachu a hnevu, je svätcom vyrovnanej mysle." Bhagavad-Gītā 2.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.6

"Pre toho, kto si podmanil svoju myseľ, je táto najlepším priateľom, no pre toho, kto ju neovládol, je myseľ najväčším nepriateľom." Bhagavad-Gītā 6.6

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.60

"Zmysly sú také mocné a búrlivé, že násilne unášajú aj myseľ múdreho človeka, ktorý sa ich snaží ovládnuť." Bhagavad-Gītā 2.60

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.42

"Činné zmysly sú nadradené mŕtvej hmote, nad zmyslami stojí myseľ, ešte vyššie než myseľ je inteligencia a zo všetkého najvyššia je duša." Bhagavad-Gītā 3.42  

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.24-26

"Yogu treba vykonávať s neochvejnou rozhodnosťou a vierou. Yogín musí úplne odvrhnúť všetky hmotné túžby, ktoré vznikajú z mentálnej špekulácie, a samotnou mysľou ovládnuť všetky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.51-53

"Kto sa očistil pomocou svojej inteligencie a vytrvalo ovláda myseľ, kto sa zriekol predmetov zmyslového pôžitku a zbavil pripútanosti i odporu, kto zotrváva v ústraní, málo je, ovláda...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.20-23

V stave dokonalosti, nazývanom samādhi alebo vnútorné vytrženie, je myseľ vďaka cvičeniu yogy celkom odpútaná od všetkých hmotných mentálnych činností. Túto dokonalosť...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest