fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.37

"Jelikož tento vesmír neexistoval před svým stvořením a nebude existovat po svém zničení, vyvozujeme, že mezi tím není ničím jiným než projevem údajnĕ viditelným v Tobĕ, jehož...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.36

"Je možné předložit návrh, že tento svĕt je trvale skutečný, protože je stvořen z trvalé skutečnosti, ale tento argument vyvrací logika. Nĕkdy se vskutku neprokáže zdánlivá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.15

"Tento vnímaný svĕt je ztotožňován s Nejvyšším, protože Nejvyšší Brahman je konečným základem veškeré existence, který zůstává nezmĕnĕný, zatímco z nĕho vzniká vše...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.85.5-6

"Ó transcendentální Pane, sám ze sebe jsi stvořil celý tento různorodý vesmír a pak jsi do nĕj vstoupil ve své osobní podobĕ Nadduše. Takto, ó nezrozená Nejvyšší Duše, jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.85.3-4

"(Vasudeva pravil:) Ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, nejlepší z yogīch, ó vĕčný Saṅkarṣaṇe! Vím, že Vy dva jste osobnĕ zdrojem vesmíru i jeho složkami. Vy jste Nejvyšší Osobnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.74.20-21

"Celý tento vesmír spočívá na Nĕm, tak jako velké obĕti s jejich posvátnými ohni, obĕtinami a mantrami. Sāṅkhya i yoga smĕřují k Nĕmu, jednomu jedinému. Ó shromáždĕní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.29

"Klaním se Jemu, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž tvoří tento vesmír nepředstavitelným působením své hmotné energie a potom šíří různé kvality přírody tak, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.26

“Ó Ty, jenž jsi počátkem hmotné energie, toto úžasné stvoření funguje pod vládou mocného času, který se dělí na sekundy, minuty, hodiny a roky. Tento čas, který se rozpíná do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.28

“Ty, ó Pane, jsi bezprostřední příčinou tohoto hmotného světa, který je projeven ve své rozmanitosti jako původní strom. Jsi také jeho udržovatelem a po zničení jsi tím, v němž...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.24.58

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se prostřednictvím své hmotné energie věnuje stvoření, udržování a zničení tohoto vesmírného projevu jen proto, aby svým soucitem vysvobodil...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.17.27

"Ó můj Pane, jsi počátkem, projeveným stavem a konečným zničením tří světů a ve Védách jsi veleben jako zdroj nekonečných energií a Nejvyšší Osoba. Ó můj Pane, jako svrchovaný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.6.10

"Můj milý Pane, který jsi vždy zcela nezávislý, celý tento vesmírný projev vzniká z Tebe, spočívá na Tobě a končí v Tobě. Jsi počátkem, trváním a koncem všeho, tak jako země,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.3.5

"Když jsou pak časem zničeny veškeré vesmírné projevy — příčiny i důsledky, včetně planet a jejich vládců a udržovatelů — nastane hluboká tma. Nad touto temnotou však existuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.1.13

"Celý vesmírný projev je tělem Nejvyšší Osobnosti Božství, Absolutní Pravdy, Jež má milióny jmen a neomezeně mnoho energií. Pán vydává svou vlastní záři, je nezrozený a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.54

"Na své cestě vzhůru živá bytost prochází různými světy ohně, slunce, dne, konce dne, jasné poloviny měsíce, úplňku a severní dráhy slunce pod dohledem božstev, která jim...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.47

"Prostřednictvím autorizovaného védského poznání lze vidět, že formy příčiny a důsledku ve vesmírném projevu se vztahují k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, neboť vesmírný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.31

"Můj milý Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, jsi příčinou vzniku celého vesmírného stvoření a vesmírný projev je důsledkem působení Tvé energie. I když celý vesmír není nic...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.9.30

"Můj milý Pane, Ty sám se projevuješ jako celý vesmírný projev, neboť jsi existoval před stvořením, existuješ po zničení a jsi udržovatelem v období mezi počátkem a koncem. To vše...

ČÍTAŤ VIAC