fbpx
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.55

„Tak jako hmotné prvky vstoupí do těl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“ Śrī Caitanya...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.53

„Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.29-30

"Sūta Gosvāmī řekl: Slunce putuje mezi všemi planetami a tak řídí jejich pohyby. Bylo stvořeno Pánem Viṣṇuem, Nejvyšší Duší všech vtĕlených bytostí, skrze Jeho nekonečnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.5

"Vesmírná podoba Osobnosti Božství [virāṭ] zahrnuje devĕt základních složek stvoření počínaje neprojevenou přírodou a jejich promĕny. Jakmile je tato vesmírná podoba obdařena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.17

"Existují čtyři druhy vesmírného zničení  —  příležitostné, týkající se prvků, průbĕžné a konečné  —  ke kterým dochází vlivem neodmyslitelné energie...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.14

"V každém vĕku se neomylný Pán v tomto svĕtĕ zjevuje mezi zvířaty, lidskými bytostmi, mudrci a polobohy. Prostřednictvím činností tĕchto inkarnací ochraňuje vesmír a zabíjí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.12

"Druhotné stvoření, které existuje Pánovou milostí, je projeveným spojením tužeb živých bytostí. Tak jako z jednoho semene vznikají další, vytvářejí činnosti, které v konateli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.26

"Tak jako na nebi vzniknou mraky a pak jsou rozptýleny sloučením a rozpuštĕním složek, které je tvoří, je tento hmotný vesmír stvořen a zničen v Absolutní Pravdĕ sloučením a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.2-4

"Tisíc cyklů čtyř vĕků tvoří jeden Brahmův den zvaný kalpa. Bĕhem této doby přijde a odejde čtrnáct Manuů. Po jednom Brahmovĕ dni nastává stejnĕ dlouhá noc, bĕhem které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.31.11

"Můj milý králi, mĕl bys pochopit, že zjevení Nejvyššího Pána a Jeho odchod z tohoto svĕta, jež připomínají zrození a smrt vtĕlených podmínĕných duší, jsou ve skutečnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.21

"Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.20

"Když je do pole zaseto mnoho semen, pak z jediného zdroje – půdy – vyroste nespočet stromů, keřů, zeleniny a podobnĕ. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž dává život všem a je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.21

"Tak jako pavouk ze sebe ústy souká nit, nĕjaký čas si s ní hraje a pak ji zase spolkne, Nejvyšší Osobnost Božství ze sebe expanduje svou osobní energii. Takto Pán projevuje celý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.19-20

"Ó přemožiteli nepřátel, Osobnost Božství při stvoření expanduje svou transcendentální sílu v podobĕ času, tou vzruší svou hmotnou energii, māyu, složenou ze tří kvalit hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.16

"Nārāyaṇa, Pán vesmíru, je uctívaným Bohem všech živých bytostí. Bez vnĕjší pomoci, svou vlastní energií tvoří tento vesmír a v dobĕ zkázy ho ničí svou osobní expanzí v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.42

"Když živá bytost vidí, že celý vesmír je uchvácený hadem času, zvážní, přijde k rozumu a odpoutá se od všeho hmotného smyslového požitku. V tomto stavu je způsobilá být svým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.4.4

"V Jeho tĕle jsou podrobnĕ uspořádané tři planetární soustavy tohoto vesmíru a Jeho transcendentální smysly vytvářejí poznávací a činné smysly všech vtĕlených bytostí. Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.4.3

"Prvotní Pán Nārāyaṇa se stal známý jako Puruṣa poté, co z pĕti prvků, které projevil ze sebe, stvořil své vesmírné tĕlo, do kterého potom vstoupil svou vlastní úplnou...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest