fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.37

"Sanat-kumāra poradil králi: Proto se, můj milý králi Pṛthu, snaž pochopit Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jenž sídlí v srdci každého společně s individuální duší. Žije v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.11

"Každý, kdo ví, že toto hmotné tělo, skládající se z pěti hrubých prvků, smyslových orgánů, činných smyslů a mysli, je pod dozorem stálé duše, má nárok na osvobození z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.13

"Není divu, že materialisté, kteří považují pomíjivé hmotné tělo za vlastní já, neustále znevažují velké duše. Jejich závist je prospěšná, neboť jim zapřičiní pád. Jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.45-46

"Když kvůli chorobnému zanícení očního nervu ztratí oči schopnost vidět barvu či tvar, zrak je umrtven a živá bytost, která je pozorovatelem očí i zraku, ztrácí schopnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.31-33

"Pro tělo, které je pro ni zdrojem neustálých potíží a které ji následuje, protože je spoutána pouty nevědomosti a plodonosných činností, vykonává živá bytost různé činy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.29-30

"S růstem těla živá bytost zvyšuje svoji falešnou pýchu a hněv, a tak vytváří nepřátelství vůči podobně chtivým lidem. Tímto způsobem ničí svoji duši." "Kvůli této...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.8

"Příčinou hmotného těla a smyslů podmíněné duše a vládnoucích božstev smyslů, polobohů, je hmotná příroda. Tak to chápou učení lidé. Pocity štěstí a neštěstí si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.24

Pán Brahmā řekl: "Moji milí polobozi, lidská životní podoba je tak důležitá, že po ní toužíme i my, neboť umožňuje dosáhout dokonalosti náboženství a získat plné poznání....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.31-32

"Všech sedm složek těla — tenký povrch kůže, kůže samotná, maso, krev, tuk, morek a kosti — je vytvořeno ze země, vody a ohně, kdežto životní dech je vytvořen z éteru, vody a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.6

"Když živá bytost a její sklon k podmíněnému životu splynou s mystickým spánkem Mahā-Viṣṇua, nazývá se to ukončení vesmírného projevu. Osvobození je trvalým stavem živé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.1

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: "Ó králi, pokud člověk není ovlivněn energií Nejvyšší Osobnosti Božství, pak nepřichází v úvahu spojení čisté duše, mající čisté vědomí, s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.46

Toto hrubohmotné tělo vytvořené z pěti prvků je již pod vládou věčného času (kāly), činnosti (karmy) a kvalit hmotné přírody (guṇ). Jak tedy může chránit druhé, když je samo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.10.21-22

Říkaly: "Tady je, původní Osobnost Božství, přesně tak, jak si Ho pamatujeme. Jen On existoval před projeveným stvořením kvalit přírody a jelikož je Nejvyšším Pánem, jen do Něho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.7

"Živé bytosti v tomto podmienenom svete sú Mojimi fragmentárnymi čiastočkami. Žijúc podmieneným životom, ťažko bojujú so šiestimi zmyslami, vrátane mysle." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.3-4

"Totálna hmotná podstata nazývaná Brahman je pôvodom zrodenia, ó, potomok Bharatov. Keď oplodním tento Brahman, umožním zrodenie všetkým živým tvorom. Ó, syn Kuntī, človek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.19-20

Týchto najnižších z ľudí, závistivých a zlomyseľných, vrhám do oceánu hmotnej existencie, do rôznych démonských druhov života. Život za životom sa tieto osoby ocitajú v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.2-3

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Ó, syn Kuntī, toto telo sa nazýva pole a ten, kto toto telo pozná, sa nazýva znalec poľa. Ó, potomok Bharatov, mal by si vedieť,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.75

"Působením jemného těla (mysl, inteligence, ego) živá bytost vytváří a opouští hrubá těla. To se nazývá převtělování duše. Tímto způsobem duše zakouší různé druhy...

ČÍTAŤ VIAC