fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.49

"Hmotné tĕlo je v hmotném svĕtĕ vždy podřízeno rození a rozkladu. Životní vzduch (prāṇa) je sužován hladem a žízní, mysl je vždy plná obav, inteligence touží po...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.29

"Pro podmínĕné duše je velmi tĕžké získat lidské tĕlo a každým okamžikem o nĕ mohou přijít. Myslím si však, že i ti, kdo získali lidský život, jen vzácnĕ získají společnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.31

"Hmotná příroda ani duše, která si jí snaží užívat, se nikdy nerodí, a přesto živá tĕla vznikají, když se tyto dvĕ spojí, tak jako se tam, kde se voda setkává se vzduchem,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.19

"Zdánlivĕ vstupuješ do rozmanitých druhů živých bytostí, které jsi stvořil, a inspiruješ je k jednání. Projevuješ se způsobem odpovídajícím jejich vyššímu či nižšímu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.85.17

"Celý tento svĕt držíš v poutech lásky, a když tedy lidé uvažují o svých hmotných tĕlech, myslí si: „To jsem já,“ a když uvažují o svém potomstvu a dalších příbuzných,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.45-46

"Mé milé ženy, jsem počátek a konec všech stvořených bytostí a existuji jak v nich, tak mimo nĕ, tak jako jsou prvky éter, voda, zemĕ, vzduch a oheň počátkem a koncem všech hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.70.28

"Ó Pane, s tímto tĕlem podobným mrtvole a vždy plným strachu neseme břemeno relativního štĕstí králů, které je jako sen. Proto jsme zavrhli skutečné štĕstí duše, které pochází...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.45

"Žena, která si nedokáže vychutnávat vůni medu Tvých lotosových nohou, se stane naprosto pomatenou, a tak přijme za manžela nebo milence živou mrtvolu pokrytou kůží, vousy, nehty, vlasy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.47

"Zrození a ostatní promĕny podstupuje tĕlo, ale nikdy vlastní já, tak jako se mĕní fáze mĕsíce, ale mĕsíc nikdy, i když je možné nov nazvat „smrtí“...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.45

"Toto hmotné tĕlo, které má počátek a konec, je složené z hmotných prvků, smyslů a kvalit přírody. Tĕlo, uvalené na vlastní já hmotnou nevĕdomostí, je nutí vnímat kolobĕh...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.50

"Tĕlo, které nejprve jezdí na divokých slonech nebo kočárech zdobených zlatem a je známo pod jménem „král“, je pozdĕji Tvou nepřemožitelnou silou času nazýváno „výkaly“,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.20

"V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.24.16

"Každý jedinec je pod vlivem své podmínĕné povahy a musí tedy jednat podle ní. Celý tento vesmír se všemi jeho polobohy, démony a lidskými bytostmi, je založený na podmínĕné povaze...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.16.57

"Ó svrchovaný stvořiteli, to Ty tvoříš tento vesmír složený z rozmanitého uspořádání hmotných kvalit a v průbĕhu toho projevuješ různé druhy osobností a forem života, různé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.16.56

"Had Kāliya řekl: Již jen proto, že jsme se narodili jako had, jsme zlí, nevĕdomí a stále hnĕviví. Ó Pane, obyčejné bytosti se velmi tĕžko zbavují své podmínĕné povahy, na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.52-54

"Tĕm, kdo považují tĕlo za vlastní já, ó nejlepší z králů, nejsou vĕci, které jsou důležité jen proto, že mají vztah s tĕlem, v žádném případĕ tak drahé jako samotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.50-51

"Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, každé stvořené bytosti je nejdražší její vlastní já. Všechno ostatní – dĕti, bohatství a tak dále – je pro ni cenné jen proto, že si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.12

“Toto tělo je koneckonců vytvořeno neprojevenou přírodou, znovu zničeno a smíseno s přírodními prvky. Je tedy společným majetkem všech. Kdo jiný než darebák by za těchto okolností...

ČÍTAŤ VIAC