fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.1.6

"Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je vždy transcendentální vůči hmotným vlastnostem, a proto je popisován slovem nirguṇa, “bez vlastností”. Jelikož je nezrozený, nemá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.5

"I když jsou stíny, ozvĕny a přeludy jen klamné odrazy skutečností, přesto vytvářejí představy smysluplných a pochopitelných vjemů. Stejné je to se ztotožnĕním se podmínĕné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.26

"Každému, kdo dělá sebemenší rozdíly mezi sebou a jinými živými bytostmi na základě svého rozlišujícího pohledu, způsobuji velký strach jako planoucí oheň...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.20

"I když může hmotný objekt přijmout různé podoby a jména, jeho podstatná složka je vždy přítomna jako samotný základ jeho existence. Podobnĕ je Nejvyšší Absolutní Pravda spojenĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.8

"Duše v tĕle je samovyzařující a oddĕlená od viditelného hrubého a neviditelného jemného tĕla. Zůstává jako pevný základ mĕnící se tĕlesné existence, tak jako je éterické nebe...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.7

"Lampa plní svoji funkci pouze spojením jejího paliva, nádoby, knotu a ohnĕ. Hmotný život založený na ztotožnĕní duše s tĕlem je podobnĕ rozvinut a zničen činnostmi hmotného dobra,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.6

"Hmotná tĕla, vlastnosti a činnosti duchovní duše jsou vytvořeny hmotnou myslí, jež je stvořena klamnou energií Nejvyššího Pána. Tímto způsobem duše přijímá hmotnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.5

"Když je rozbita nádoba, část nebe, který v ní byla, zůstává nebem tak jako předtím. Stejné je to se živou bytostí uvnitř hrubých a jemných tĕl, která po jejich smrti znovu nabyde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.4

"Ve snu může človĕk vidĕt, jak mu byla useknuta hlava a pochopit tak, že jeho skutečné já stojí mimo zážitek ve snu. Podobnĕ může v bdĕlém stavu vidĕt, že jeho tĕlo je výtvorem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.2-3

"Ó králi, vzdej se zvířecí mentality „záhy zemřu“. Ty jsi se na rozdíl od tĕla nenarodil. V minulosti se nikdy nestalo, že bys neexistoval a nebudeš zničen ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.35

"Zkušení znalci jemných funkcí přírody prohlašují, ó přemožiteli nepřátel, že existují trvalé procesy tvoření a ničení, kterými všechny stvořené bytosti počínaje Brahmou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.31

"Moudrá osoba, jejíž vĕdomí je upřené na vlastní já, si ani nevšímá činností svého tĕla. Když stojí, sedí, kráčí, leží, močí, jí nebo provádí jiné tĕlesné úkony, ví,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.7

"Můj milý Uddhavo, hmotné tĕlo a mysl složené ze tří kvalit hmotné přírody se tĕ drží, ale ve skutečnosti jsou klamem, protože se projevují jen v přítomnosti, a původní ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.14

"Osoba je považována za zcela osvobozenou od hrubohmotných a jemnohmotných tĕl, když všechny činnosti její životní energie, smyslů, mysli a inteligence probíhají bez hmotných tužeb....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.11

"Osvícená odpoutaná osoba používá své tĕlo k ležení, sezení, chození, koupání se, dívání se, dotýkání se, čichání, jedení, poslouchání a tak dále, ale nikdy se tĕmito...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.9

"Tak jako oheň může podle stavu paliva vypadat různĕ – jako zahalený či projevený, slabý, zářivý a podobnĕ – i duchovní duše vstupuje do hmotného tĕla a přijímá určité...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.8

"Tak jako se oheň, který spaluje a osvĕtluje, liší od dřeva, které má být spáleno, aby dalo svĕtlo, pozorovatel v tĕle, duchovní duše osvícená sama sebou, se liší od hmotného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.29

"Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích živá bytost obdrží vzácné lidské tĕlo, které je sice dočasné, ale dává možnost dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Proto by mĕl rozvážný...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest