fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.44-45

"Kvůli zrušení monarchistických režimů a pustošení majetku lidí bude docházet k velkým společenským rozkolům. Lidé budou zabíjeni a týráni a budou kradena zvířata a ženy. A my...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.17.24-25

"Ve věku Satya (pravdivosti) jsi stál pevně na čtyřech nohách díky čtyřem zásadám, jimiž bylo odříkání, čistota, milostivost a pravdivost. Vypadá to však, že máš tři nohy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-bhāgavatam 12.2.12-16

"Na konci vĕku Kali budou tĕla všech tvorů velmi zakrnĕlá a náboženské zásady následovníků varṇāśramy budou zničeny. Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.25

"Ve vĕku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-yugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a témĕř všichni jsou śūdrové a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.37

"Muži Kali-yugy budou bídní a ovládaní ženami. Zavrhnou své otce, bratry, příbuzné a přátele, aby se místo toho sdružovali se sestrami a bratry svých žen. Jejich představa o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.44

"Umírající vydešený človek se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a témeř si není vedom toho, co říká, může být zbaven následků svých karmických činů a dosáhnout...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.43

"Ó králi, inteligence lidí ve veku Kali bude svedena ateismem a témeř nikdy nebudou předkládat obeti Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který je nejvyšším duchovním mistrem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.16.22

"Takzvaní vládci jsou nyní zmateni vlivem tohoto věku Kali a uvedli všechny státní záležitosti do naprostého zmatku. Obyčejní lidé nyní nenásledují pravidla a předpisy pro jedení,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.41-42

"V Kali-yuze se budou lidé nenávidet dokonce i kvůli nekolika mincím. Vzdají se všech přátelských svazků a budou připraveni zemřít a zabít dokonce i své příbuzné." "Muži...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.38-40

"Necivilizovaní lidé budou jménem Pána vybírat milodary a živit se předstíráním askeze v převleku za žebravé mnichy. Ti, kdo nebudou vĕdĕt vůbec nic o náboženství, usednou na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.36

"Služebníci opustí pána, který přišel o svůj majetek, i když to bude svatá osoba vzorné povahy. Páni budou propouštĕt služebníky, kteří již nemohou pracovat, i když patřili k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.31-35

"Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat partnery." "Mĕsta budou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.26-30

"Hmotné kvality – dobro, vášeň a nevĕdomost – jejichž promĕny lze sledovat v mysli človĕka, jsou uvádĕny do pohybu silou času. Vĕk, ve kterém mysl, inteligence a smysly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.24

"Ve vĕku Kali zůstává pouze jedna čtvrtina náboženských zásad, která bude neustále se rozpínajícími zásadami bezbožnosti oslabována a nakonec zcela...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.4-8

"Králové a politici si představují: ,Nejdříve pokořím své smysly a mysl; potom své hlavní ministry a zbavím se trnů v podobĕ svých rádců, obyvatel, přátel a příbuzných....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.8-9

"Obyvatelé poté, co je jejich hrabiví a nemilosrdní vládci, kteří se budou chovat jako obyčejní zlodĕji, připraví o ženy a majetek, utečou do hor a lesů." "Lidé sužovaní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.6-7

"Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.4-5

"Duchovní postavení človĕka se bude posuzovat pouze podle vnĕjších znaků a na tomto základĕ budou také lidé mĕnit jeden duchovní stav za druhý. Způsobilost človĕka bude vážnĕ...

ČÍTAŤ VIAC