fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.17

"Tato neovládnutá mysl je největším nepřítelem živé bytosti. Pokud ji člověk zanedbá a nechá jí volnost, mysl bude čím dál mocnější a nakonec ho porazí. I když není skutečná,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.16

"Mysl jakožto označení duše je příčinou všeho utrpení v hmotném světě. Dokud podmíněná živá bytost nezná tuto skutečnost, musí přijímat strastiplné podmínky hmotného těla a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.12

"V mysli individuální duše, která postrádá vědomí Kṛṣṇy, vytváří vnější energie mnoho nápadů a činností. Ty existují již od nepaměti. Někdy jsou projevené — ve stavu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.10

"Zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně jsou předměty vnímání pěti poznávacích smyslů. Řeč, dotek, pohyb, vyměšování a pohlavní styk jsou funkce činných smyslů. Kromě toho existuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.9

"Existuje pět činných smyslů, pět poznávacích smyslů a dále je tu falešné ego. To vše představuje jedenáct oblastí působení mysli. Ó hrdino, předměty smyslového vnímání (jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.8

"Když se mysl živé bytosti pohrouží do smyslového požitku hmotného světa, způsobuje podmíněný život a utrpení v hmotné existenci. Jakmile se však od hmotného požitku odpoutá,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.7

"Mysl nutí podmíněnou duši v tomto hmotném světě putovat různými životními druhy, a živá bytost tak prožívá světské události v různých podobách — jako člověk či polobůh,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.6

"Materialistická mysl zahaluje duši živé bytosti a přenáší ji do různých životních druhů. To se nazývá pokračující hmotná existence. Živá bytost kvůli mysli trpí hmotným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.5

"Jelikož je mysl pohroužená v touhách po zbožném a bezbožném jednání, přirozeně podléhá proměnám chtíče a hněvu, a proto ji přitahuje hmotný smyslový požitek. Je tedy řízena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.4

"Dokud je mysl živé bytosti znečištěná třemi kvalitami hmotné přírody (dobrem, vášní a nevědomostí), je jako nezávislý, neovládaný slon a s pomocí smyslů pouze zvětšuje rozsah...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.6.5

"Mysl je hlavní příčinou chtíče, hněvu, pýchy, chamtivosti, nářku, iluze a strachu. To vše dohromady tvoří pouto k plodonosným činnostem. Který učený člověk by mysli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.67-68

"Někdy ve snu vidíme něco, co jsme v tomto životě nikdy neprožili a ani jsme o tom neslyšeli, ale všechny tyto události jsme zažili v různých dobách, na různých místech a za různých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.66

"Ó králi, nechť je ti osud příznivý! Mysl je příčinou určitého těla, které živá bytost získá podle toho, jakým způsobem je ve styku s hmotnou přírodou. Podle mentálního stavu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.6-7

"Pán pobývá jako Nadduše v srdci každé živé bytosti. Proč tedy činnosti živých bytostí vedou k neštěstí a utrpení?" "Ó velký a učený mudrci, má mysl je velice zmatena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.18

"Jak se bude mysl postupně zduchovňovat, odtáhni ji od smyslových činností a inteligencí ovládej smysly. Mysl příliš zaměstnanou hmotnými činnostmi je možné zapojit do služby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.39

"Mysl je třeba soustředit na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který Sám Sebe vkládá do mnoha projevů, podobně jako obyčejná bytost vytváří tisíce různých projevů ve svých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.2

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Zanechanie činností, ktoré sa zakladajú na hmotných túžbach, nazývajú veľkí učenci životným štádiom odriekania (sannyāsa). A...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.14-16

"K telesnej sebakázni patrí uctievanie Najvyššieho Pána, brāhmaṇov, duchovného učiteľa a nadriadených, ako sú otec a matka, ako aj čistota, prostota, celibát a...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest