fbpx
logo
Teória všetkého Pretvárky v duchovne Jóga a meditácia

Skutočná yoga (Teória všetkého, 10. časť)

🕐 13 min

Kto sa dočítal až sem, bude mojim vysvetleniam rozumieť (aspoň by mal), a kto začal len týmto v poradí desiatym článkom, môže mať s tým trocha problém, takže odporúčam ísť po poradí. Budem tu pracovať už s pojmami a tvrdeniami, o ktorých predpokladám, že im čitateľ chápe a nebudem sa teda zdržiavať opätovným vysvetľovaním logiky, ktorá ich podopiera.

 

Jóga nie je gymnastika

Pomôžem si tu citovaním jednej časti brožúrky, ktorú som vytvoril, kde o jóge píšem nasledovné:

„Často ju vnímame ako cestu k fyzickému zdraviu, ale v skutočnosti ide oveľa ďalej. Aj keď je dôležité byť zdravý, bez duchovnej praxe nám bude vždy niečo chýbať.  Jóga v jazyku Sanskrit znamená „spojenie“. Toto spojenie medzi živou bytosťou (dušou) a Najvyšším je konečný cieľ našej existencie, odstraňuje všetku nahromadenú karmu a zaručuje vyslobodenie z materiálneho sveta.“

Vskutku, v dnešnej dobe je jóga veľmi obľúbená, pretože je to moderný spôsob fyzického cvičenia, ktorý je jednak trendový, ale dáva bežnému materialistovi pocit, že je to niečo viac ako len cvičenie.

To je, samozrejme, pravda. Je to viac, keď od toho človek chce viac a vie, ako to docieliť. Čo je cieľom jógy je napísané v tom úryvku, ktorý som tu vypísal. Žiaden iný cieľ jógy nie je, nikdy nebol a nebude. Pokiaľ niekto slovom jóga označuje niečo, čo nemá tento cieľ, nehovorí o jóge, ale o vlastnej špekulácii, na ktorú pojem jóga zneužíva. Rovnako ako existujú rôzne marketingové výmysly ako Hot yoga, power yoga, yoga smiechu a pod., ktoré so skutočnou jógou majú spoločnú len časť názvu.

Toto slovo yoga pochádza z Véd a popisujú ho doslova tisíce veršov, ku ktorým sa bežný „jóga cvičenec“ pravdepodobne nikdy nedostane. Bežný cvičenec jógy je niekto, kto keď si myslí, že sa do nej vyzná, začne sa zaraďovať do kategórie aštanga jógy alebo špecifickejšie hatha yogy. To by bolo ale aspoň niečo, ale v realite necvičí ani to. Systém osemstupňovej „aštanga (8-údov)“ jógy má už zo samotného názvu osem stupňov, ktoré sa musia cvičiť postupne, pretože sú to niečo ako levely, ktoré na seba nadväzujú.

Podobne ako táto séria článkov. Je nepravdepodobné, že niekto bude správne chápať veci, ktoré hovorím, pokiaľ nečítal predošlé články a aj tie musí chápať a vedieť prečo ich chápe a na čom sú dané argumenty položené. Rovnako, keď niekto nemá zvládnuté tie najzákladnejšie princípy jógy a prvé stupne, jeho prax vyšších stupňov bude nedokonalá, a aj keď po dlhej dobe mechanickej praxe tieto zvládne, šanca, že sa dostane vyššie je takmer nulová. Všetko má totiž svoj dôvod.

Začnem teda tým, že sem vypíšem tých osem stupňov a k tým základným dám svoj výklad v súlade s tým, čo hovoria Védy (aj keď to spravím len stručne, lebo na každý by sa dala napísať kopa samostatných článkov). Vychádzať budem z Patanjaliho systému, ktorý je takým najrozšírenejším zjednodušením pre jednoduchých západniarov.

 

Yama

Sem patrí absolútny základ, ktorým sú kvalifikácie toho, aby človek vôbec mohol mať vhodné predispozície ísť po tejto ceste jógy. Je to niečo podobné ako keď sa chce žiačik zapísať do prvej triedy na ZŠ, tak musí vedieť chodiť na WC, t.j. nepocikávať sa, samostatne sa najesť s príborom, chodiť, rozumieť jazyku učiteľov a pod. Rovnako, pokiaľ sa osoba nekvalifikuje na študenta jógy základmi, ktoré robia z človeka ľudskú bytosť a nie len dvojnohé materialistické zviera, tak potom akákoľvek ďalšia prax bude takmer neúčinná a neponesie svoje pravé ovocie. Je to ako keby ste učili papagája rozprávať a tancovať, ale unikol by mu obsah viet, ktoré má naučené, alebo význam tanca a pod. Tieto pravidlá yamy sa v stručnosti zaoberajú civilizovaným životom a morálnym správaním adepta na yogu. Patria sem: 

 • Ahimsa – Nenásilie. V skratke, adept musí byť minimálne striktný vegetarián. Pokiaľ nie je, Védy a jógový systém ho nepovažujú ani za ľudskú bytosť, nieto ešte za učenca vyšších vied. Áno, môže to znieť kruto, ale také sú fakty, bez ohľadu na niečie názory alebo sentiment. Keby niekoho zaujímalo pár argumentov v skratke, nájde ich tu – Argumenty pre vegetariánstvo.
 • Satya – Pravdivosť. Od adepta sa očakáva dobrý charakter a morálna integrita, kde patrí pravdovravnosť a úprimnosť. Vylučuje to dvojtvárnych a falošných ľudí. Patria sem aj zdanlivo nenápadné hobby ako gambling či hazardovanie akéhokoľvek druhu, vrátane hazardovania so zdravím, vzťahmi a pod. Keď niekto riskuje, spadá to pod porušenie pravdivosti.
 • Asteya – Nekradnutie. V praxi to neznamená len to, že človek nemá kradnúť fyzické veci, ale nesmie jednať a rozmýšľať podvodným spôsobom. Patrí sem aj fakt, že musí obetovať všetko jedlo, ktoré konzumuje, Bohu – viac v predošlom článku. Jednoducho, keď si niekto myslí, že má právo brať si z prírody veci na udržanie svojho tela a zároveň byť ateista, Védy to považujú za krádež a trestajú to v podobe negatívnej karmy. Aj zvieratá chápu, že z prírody si majú brať len to, čo im je pridelené a čo nevyhnutne potrebujú a nič viac. Akékoľvek hromadenie alebo snaha o nadmerný zmyslový pôžitok Védy popisujú ako krádež.
 • Brahmacharya – Celibát. Pre väčšinu adeptov je práve toto absolútna diskvalifikácia, keď celibát nedodržujú. Védy dovoľujú sex iba s vlastnou manželkou a za účelom plodenia potomkov. Keď si niekto myslí, že môže ísť po ceste jógy a ovládnuť tak svoju myseľ, zmysly a dosiahnuť duchovnú dokonalosť, a pritom mať medzi prioritami hobby ako šúchanie genitálií ako pes, tento prístup nie je, bohužiaľ, kompatibilný. Samozrejme, nad týmto výrokom mnohí pokrútia hlavou a úplne vám rozumiem. V tomto prípade, keď sa človek nechce (aspoň teoreticky a postupne) vzdať sexu a zároveň ale chce tvrdiť, že robí yogu, dá sa tento konflikt vyriešiť tým, že prestane tvrdiť, že robí yogu a nazve to nejak inak. Pretože zbytočne budete nahnevaní na to, že vegetariáni nejedia mäso, je to proste fakt. Nemôžete byť vegetarián a zároveň jesť mäso. A áno, možno ste chodili do vegetariánskych skupín, kde mäso veselo jedli, ale v skratke ste boli oklamaní a nikdy ste k vegetariánom nepatrili, len ste sa na nich hrali. A detto s yogou. V skutočnosti yoga nie je zábavka pre materialistov, ale je to pradávny vedecký proces, ako opustiť kolobeh reinkarnácie. Nič viac, nič menej. Viac o tejto téme v článku – Sex, príčina nekonečného utrpenia.
 • Aparigraha – Nesebeckosť, nehromadenie majetku, t.j. v princípe asketický jednoduchý život založený na hlbokej filozofii a obmedzení hmotných potrieb na nutné minimum. Neznamená to, že jogín musí žiť v jaskyni a živiť sa korienkami, pretože to v dnešnej dobe na západe nie je možné, ale čo možné je, je naozaj žiť skromný život alebo aj keď máme dostatok financií, používať ich pre duchovné účely a nie pre zmyslový pôžitok.

Niyama

Do kategórie niyama patria sľuby, ktoré definujú vyšší štandard ľudského života, keď sa už človek dodržiavaním yamy kvalifikoval na civilizovaného človeka. Patria sem:

 • Saucha – Čistota. Sem patrí abstinencia od akýkoľvek omamných látok, či už alkohol, cigarety, ale aj káva či víno. To zaručuje vnútornú čistotu tela. Vonkajšou sa myslí pravidelná hygiena, ktorá obnáša aspoň 2x denne sprchu a pravidelné očisty, ideálne pomocou ayurvédy.
 • Santosha – Spokojnosť a vyrovnanosť za akýchkoľvek podmienok. K tomu, aby sa človek kvalifikoval na potrebnú úroveň aj v tomto bode je nevyhnutné, aby praktizoval meditáciu, študoval Védske písma ako napr. Bhagavad-Gíta a ďalšie.
 • Tapas – Odriekanie zmyslového pôžitku. Ľudské telo nie je určené pre zmyslový pôžitok a ani ho nedokáže poskytnúť tak ľahko a v takej miere, v akej to majú prístupné napríklad zvieratá. Preto človek, ktorý nevyužije túto vzácnu formu ľudského zrodenia na postupnú duchovnú sebarealizáciu, je predurčený v ďalšom živote poklesnúť do nižších životných druhov, kde ho už nejaké odriekanie alebo jóga nemusia „otravovať“ v jeho hedonizme.
 • Svadhyaya – Štúdium védskych písiem a nasledovanie duchovných autorít. Keďže jóga patrí pod komplexný systém Védskeho učenia Sanatana-dharma, všetky usmernenia sa zároveň vzťahujú aj na ňu.
 • Išvara pranidhana – Uznanie existencie Boha a snaha o znovuobnovenie vzťahu s Ním. To potom hraničí dosiahnutím tejto úrovne v poslednom 8. stupni aštanga yógy. Na čiastočné oboznámenie sa s tým, kto je Boh, odporúčam prečítať si predošlé články z tejto série.

Keď niekto zvládne a osvojí si aj úroveň Niyama, môže pokračovať na ďalšie stupne, konkrétne na stupeň Asana, čo poznáme obecne na západe pod pojmom „jóga“. Sú to fyzické cviky a sedové pozície.

Keď niekto začína s asanami bez toho, aby bol pokročilý v Yama a Niyama úrovniach, nie je možné, aby dokázal zvládnuť asány tak, aby pokročil na vyšší level. To môžeme vidieť na dnešných tzv. yoga guruoch, obzvlášť v EU a USA, kde títo inštruktori sami nikdy úroveň asána neprekonali. Pokiaľ sú totiž zvládnuté správnym spôsobom, aj samotné asány sú podporené pranayamou, t.j. ovládnutím dychu, kde dochádza k mechanickému ovládnutiu mysle, ale zároveň pomáha aj vykonávať asány, na ktoré už od tohto levelu nie je potrebná až taká fyzická sila, ale využíva sa na to prána (v čínskej tradícii napr. známa aj ako „čchi„). Pokročilé asány sa jednoducho bez pranayamy cvičiť nedajú, rovnako ako sa len pomocou fyzickej sily neudržíte len na malíčku jednej ruky v stojke – čo, samozrejme, pomocou ovládania prány možné je aj omnoho viac.

Samozrejme, yoga nie je o predvádzaní podobných kúskov a stále sa bavíme len o zvládnutí prvých štyroch úrovní, ktoré sú stále iba materiálne. Tie jemnohmotné či duchovné sa realizujú potom u pokročilých jogínov a sú to už spomínaná Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana a Samádhi.

„O yogīnovi, ktorý pomocou vykonávania yogy usmerní činnosť svojej mysle a ktorý odvrátený od všetkých hmotných túžob spočíva v transcendencii, sa hovorí, že pevne zotrváva v yoge.“ Bhagavad-gíta 6.18

Úroveň samádhi je, ako som spomínal, cieľom yogy a to je skutočná yoga.

„V stave dokonalosti, nazývanom samādhi alebo vnútorné vytrženie, je myseľ vďaka cvičeniu yogy celkom odpútaná od všetkých hmotných mentálnych činností. Túto dokonalosť charakterizuje schopnosť nazerať na svoje „ja“ prostredníctvom čistej mysle a žiť a tešiť sa vo vlastnom „ja“. V tomto radostnom stave prežíva človek neobmedzené transcendentálne šťastie poznané transcendentálnymi zmyslami. Keď človek dosiahne túto úroveň, nevzdiali sa už nikdy od pravdy a nemyslí si, že by mohol získať niečo cennejšie. V tomto stave ním nepohnú ani tie najväčšie ťažkosti. To je vskutku ozajstné oslobodenie sa od všetkých trápení pochádzajúcich zo styku s hmotou.“ Bhagavad-Gíta 6.20-23

Prirovnajme si to k tomu, že si nazveme nejaký proces Banská Bystrica. Ten ale pozostáva z toho, že musíme vedieť, že ten proces je dostať sa tam a čo nás tam čaká. A táto BB pozostáva z toho, že musíš vedieť, kde sa nachádza, v ďalšom stupni potrebuješ mať auto, v ďalšom sa na ňom rozbehnúť, v ďalšom poznať značky a vedieť preraďovať, v ďalšom ísť po diaľnici a udržať istú rýchlosť, sústredenie, ovládať navigáciu a pod. Potom sa dostaneš do cieľa procesu BB. Inak nie. Tvrdiť ale, že robím Banskú Bystricu a pritom viem maximálne tak ísť 10km/hod. po parkovisku so zaradenou jednotkou a ani neviem, prečo alebo čo je cieľom by bolo asi dosť povrchné a pochabé. Čo myslíte? Človek si môže myslieť, že to je všetko a v istom bode si proste užíva samotnú jazdu a výhľad. Takíto nováčikovia autoškoly, ktorá ani nie je autorizovaná, sú potom na tom istom parkovisku všetci pokope, a tí, ktorí to vedia o niečo lepšie, si myslia, že sú pokročilí, majú certifikáty a sú inštruktori.

Je úplne bežné, že keď pôjdete do Indie do Hrišikéša, uvidíte tam „jogínov“ z celého sveta s ich značkovými jóga mathkami (podložky), vo farebných legínach so znakom Óm, náramkami a afektovaným akcentom, ako platia miestnym Indom a pseudoguruom tisíce dolárov, aby dostali certifikát, že sú jogíni a vedeli si potom u seba doma otvoriť centrum, v ktorom sa bude učiť „staroveká jóga“… V praxi sa tam bude ale väčšinou diať iba druhotriedna gymnastika, ktorá síce používa nejaké yogové výrazy a názvy, ale v praxi si odnesú adepti v najlepšom prípade dobrý pocit, zvýšené ego, že idú s dobou alebo robia niečo pre svoje telo a postavu, ale reálnejší výsledok budú skôr len prehĺbené cvičené zlé stereotypy, svalové nerovnováhy a budúca práca pre fyzioterapeutov. Určite tomu nepomáha ani fakt, že sa tieto cvičenia robia masovo a inštruktor, aj keby bol vzdelaný a skúsený vo fyzioterapii či kineziológii, jednoducho všetkých zďaleka neustriehne.

Čo tu reálne v praxi máme a označuje sa poväčšine podvodne pojmom jóga? Neautorizovaných učiteľov, ktorí majú certifikáty od iných neautorizovaných „guruov“, ktorých máte v Indii v princípe na každej ulici dvadsať, ktorí neučia jógu a zďaleka nezačínajú jej základnými stupňami, ale rovno skáču na gymnastiku, ktorá môže z dlhodobého hľadiska často viac telu uškodiť ako pomôcť, a aby to bolo zaujímavé a nevolalo sa to naivno-ezoterická rýchlokvasená gymnastika, tak tomu dajú zázračnú nálepku Yoga. A hurá, tým pádom tam môžu schovať čokoľvek.

Chápem, že to nie je príliš pozitívna vyhliadka, a najmä pre tých, ktorí si myslia, že jógu cvičia a sú nafúknutí, akí sú dôležití a pokročilí, ale skutočná jóga je niečo diametrálne odlišné. Niekto si môže povedať, že dobre, ale mne toto stačí, cítim sa zdravšie, mám viac pohybu, som ohybnejšia atď. A to môže byť, samozrejme, pravda. Preto to ešte človek nemusí volať jóga. A keď teda nasilu chce, lebo je to cool označovať sa védskymi starovekými termínmi, ktoré po miléniá znamenali úplne niečo iné, nech sa páči. Tento trend už asi nezvrátime. Keď k fyzickému cvičeniu pridáte vonné tyčinky, počúvanie mantier (z ktorých by väčšina nevedela preložiť ani jedno slovo – nieto ešte ich chápať alebo praktizovať) alebo obrázky Ganeša, ešte stále z toho nevznikne nič duchovné. Pre objasnenie odporúčam článok – Čo určite nie je duchovno.

Prečo nie je každý jóga guru?

Védy popisujú takzvaný jógový rebríček od tých, ktoré sú na najnižšej úrovni až po najvyššiu. To ale neznamená vždy úroveň náročnosti praktizovania. Napríklad, na najnižšej úrovni stojí už spomínaná Aštanga jóga, ale pritom jej praktizovanie je v tomto materialistickom veku zároveň najťažšie (keďže už aj yama a niyama sú príliš ťažké). Je to teda vždy zlá voľba. Pokiaľ ju niekto ale chce využiť iba ako fyzické cvičenie, tak by si mal nájsť aspoň učiteľa, ktorý mu tým nezničí telo. Hľadať skutočne kvalifikovaného jogína asi príliš veľký zmysel nemá a určite ho nenájdete v Hrišikéši vyberať príspevky.

Aj keď mnohí tzv. guruovia tvrdia, že aštanga je ten správny smer a vonkoncom nie je ťažký alebo nestojí na najnižšej úrovni, je to pravdepodobne preto, lebo inak by si nevedeli zaobstarať živobytie. Nebudú predsa vyberať poplatky za kurzy za niečo, o čom by tvrdili, že je veľmi nepraktické. V tom lepšom prípade majú proste len nedostatok poznania a nechápu, ako fungujú rôzne veky – yugy, a v čom spočíva metóda sebarelizácie pre každý z vekov – tzv. Yuga-dharma. Toto Védy jednoznačne popisujú a nedávajú priestor na špekulácie.

Samozrejme, niekto si môže povedať, že predsa taká kopa „jogínov“ v Indii sa nemôže mýliť. Pravdou ale je, že sa mýlia a drvivá väčšina z nich nevie, o čom hovorí, alebo majú len veľmi úzky pohľad na problematiku vďaka sekte, ktorú reprezentujú. Takto je v Indii v princípe v každej dedine trošku iná odnož filozofie, trošku iné pravidlá atď., pričom pre nich je hinduizmus v princípe ritualistické náboženstvo, ktorého podstatu praktizuje naozaj málokto, pričom väčšina sa k nemu oficiálne hlási. Je to naozaj obdobné tomu, že na Slovensku máme oficiálne asi štyri a pol milióna kresťanov, ale asi ťažko by sme našli takých, ktorí tým naozaj žijú a snažia sa dosiahnuť úroveň, akú mal Ježiš. Je to proste iba zvyk, kultúra, mytológia.

Našťastie, Védy zachované sú a dajú sa nájsť aj dokázateľné originálne verzie a výklady a potom všetci špekulanti môžu akurát tak ostať ticho. Jeden príklad za všetky je, že medzi mojimi siedmimi tripmi do Indie, ktoré som zatiaľ absolvoval, som počas jedného z nich navštívil mesto Puškar, kde je jediný chrám poloboha Brahmu na Zemi. Miestni chrámoví rituálni uctievači Brahmu si vášnivo obhajovali to, že práve Brahma je Boh, nie Višnu, teda Krišna. Keď som im začal ale citovať védske verše, kde sa ich „pán“ Brahma modlí ku Krišnovi a skladá Mu poklony a označuje sa za Jeho služobníka, zrazu nemali protiargument. Je to tým, že oni vo svojej lokálnej kultúrnej spoločnosti študujú len niektoré verše dookola, pričom ani nepoznajú rozsah Véd, ich kontext a ďalšie stovky a tisíce veršov, kde Brahma sám o sebe tvrdí, že je služobníkom Krišnu. No a na tomto prípade som chcel len ilustrovať to, že to, či sa niekto v danej téme vyzná, záleží na jeho štúdiu danej témy a nie na tom, že sa narodil v krajine, kde sú tieto knihy zachované a tradícia pretrváva – alebo skôr dožíva.

Môj bod teda ešte raz je, že keď sa niekto prezentuje ako učiteľ jógy, jogín, guru a pod., neznamená to v princípe nič. Prvý a najjednoduchší systém, ako si overiť jeho učenosť a príslušnosť k Védam je ten, aby označil svoju príšlušnosť k védskej parampare – tradícii, t.j. reťazi učiteľov. Ale nestačí len meno jeho gurua, ale musí dokázať celé napojenie. Zjednodušene, keď niekto tvrdí, že nasleduje Aštanga jógu tak ako ju učil Patanjali, tak musí ukázať strom, t.j. rodokmeň duchovných učiteľov, ktorí idú až k Patanjalimu. Keď to preukázať nevie, znamená to, že tam linka neexistuje. Každé predávanie vedomostí v ktorejkoľvek časti Véd je založené v prvom a poslednom rade na parampare. A to neplatí iba pre oblasť Aštanga yogy, ale v prvom rade pre duchovné školy.

 

Aké „jógy“Védy poznajú?

V prvom rade objasním jednu vec, ktorá ušetrí mnohým ilúzie o tom, že typ jógy, ktorý sme si doteraz spomínali, je akokoľvek duchovný. Vec sa má tak, že Védy jógu popisujú vo viacerých formách a typoch praxe, z ktorých je fyzická jóga (aštanga, hatha) len jednou podkategóriu jógy, ktorá patrí medzi najťažšie a to až natoľko, že samotné Védy jednoznačne zakazujú jej praktizovanie v tomto veku Kali. Kto sa stretol s konceptom yug, t.j. yuga – obdobie na planéte, vo vesmíre a pod., ten sa stretol už aj s Kali-yugou, ktorá by sa zjednodušene a priamočiaro dala zhrnúť ako „vek materializmu a ateizmu“. Viac v tomto článku.

„Potom, ó králi, bude den za dnem silným vlivem vĕku Kali ubývat zbožnosti, pravdomluvnosti, čistoty, snášenlivosti, milosrdnosti, délky života, fyzické síly i pamĕti.“ Śrímad Bhagavatam 12.2.1

Inými slovami, v rôznych vekoch, ktoré sa cyklicky opakujú, sú duše na Zemi v rôznych štádiách duchovného pokroku, pričom v Kali-yuge nie je takmer žiaden. A tým sa nemyslí, že je tá úroveň nízka, ale doslovne je takmer nulová. Inkarnujú sa sem duše, u ktorých prevláda materialistický koncept života (viď predošlé články). Títo dnešní obyvatelia Zeme sú v nevedomosti, neustále ich ženie dopredu slúženie ich zmyslom a mysle hmotných tiel, nemajú správne vedenie, výchovu, poznanie, majú nízku inteligenciu ohľadom duchovných tém, krátku dobu života (v porovnaní s predošlými vekmi – a tým sa nemyslí pár tisíc rokov dozadu) atď. V skratke, dnešný človek nemá na to praktizovať túto fyzickú odnož jógy, keďže je pre neho takmer nemožné ovládať svoju myseľ a zmysly. A aj tí, ktorí to do istej miery majú zvládnuté, stále nie sú ani na úrovni, ktorá by im dovoľovala spĺňať kritéria yama a niyama a ostanú zaseknutí na asánach, čo v princípe je len telocvik.

To je presne dôvod, že potom si títo materialisti vyberú rovno asány a z nich sa nikam nepohnú. Celá pointa jógy je tým stratená. Im to stačí, ale o tom teraz reč nie je.

 

Poďme si teda v skratke ukázať, aké typy jógy Védy popisujú, najskôr od nepraktických, až po reálne praktizovateľné s výsledkom:

 

 • Aštanga-yóga, príp. Hatha-yóga, kategória, ktorú sme si spomínali doteraz. V tomto veku je prakticky nepraktizovateľná. Jej podstatou je prísna mentálno-fyzická disciplína a neskôr ovládanie dychu, pomocou čoho sa dá mechanicky ovládnuť myseľ. Po jej ovládnutí dokáže vnímať seba ako dušu, dosiahnuť pokoj a potom sa zameriava na Krišnu a dokáže realizovať Jeho aspekt Paramátma. Tento proces obvykle aj v predošlých vekoch trval jednotlivcovi stovky a tisíce rokov. Samotné Védy popisujú tento proces ako nesmierne náročný.
 • Jnana-yoga – Pomocou védskeho poznania, inteligencie a meditácie sa snaží analytickým spôsobom rozbiť falošné ego a všetky materiálne koncepty. Začína sa pochopením a praktizovaním poznatku, že duša je oddelená od tela a materiálny svet je len ilúzia skladajúca sa z rozmanitých hmotných a jemnohmotných prvkov (sankhya-yoga).
 • Karma-yoga – Je to postupný duchovný proces, pomocou ktorého sa človek zbavuje karmy tým, že vykonáva svoje bežné činnosti s duchovným poznaním a odpútanosťou. Takto obetuje výsledky svojich činov – viac v predošlom článku Karma je zdarma. Zbavuje sa svojho falošného ega tým, že chápe, že jediným vlastníkom všetkého je Boh (článok Kto je Boh). Takto pomocou činností karma-yogy (najskôr sakama-karma-yoga a potom nishkama-karma-yoga) postupne zmenšuje svoje hmotné túžby a sebecké motívy, až prirodzene prejde do najvyššej úrovne Bhakti-yoga.
 • Bhakti-yoga – Tento typ jógy Védy odporúčajú ako jediný vhodný na praktizovanie pre tento vek Kali-yuga. Jeho cieľom je nasledovať pokyny Krišnu, ktoré uvádza v Bhagavad-Gíte a neskôr v Śrímad Bhagavatame, aby duša postupne obnovila svoj večný vzťah s Krišnom a znovuzapočala svoju službu Najvyššiemu (viď predošlé články). Hlavnou metódou pokroku na ceste Bhakti-yogy je Mantra-meditácia, kde pomocou transcendentálnej zvukovej vibrácie duša postupne zobúdza svoje spiace vedomie.

Tieto rôzne stupne popisujú Védy nasledovne:

„Ten, kto porozumie tejto filozofii o hmotnej prírode, živej bytosti a vzájomných účinkoch kvalít prírody, zaiste dosiahne oslobodenie. Nezávisle na svojom súčasnom postavení sa v tomto svete už nikdy nenarodí.

Jedni v sebe vnímajú Naddušu meditáciou, iní pestovaním poznania, alebo konaním činov bez túžby po ich plodoch. Väčšine však chýbajú skúsenosti v duchovnom poznaní, a preto je pre nich jedinou cestou začať uctievať Najvyššiu Osobu, po tom, čo o Nej počuli od iných. Takto prekonajú cestu rodenia sa a smrti.“ Bhagavad-Gíta 13.24-26

Najvyšší stupeň, ktorým je obnovenie večného vzťahu duše s Najvyšším, Bhakti-yoga – skutočný cieľ jógy – vysvetľuje v nasledujúcich veršoch:

„Yogīn, ktorého myseľ je pripútaná ku Mne, iste dosiahne najvyššiu dokonalosť transcendentálnej blaženosti. Je nad kvalitou vášne, lebo realizuje svoju kvalitatívnu totožnosť s Najvyšším, a preto je oslobodený od všetkých následkov predchádzajúcich hriešnych činov.

Sebaovládnutý yogīn, ktorý sa takto neustále venuje yoge, sa oslobodí od všetkých hmotných nečistôt a dosiahne najvyššiu dokonalú blaženosť v trancendentálnej láskyplnej službe Pánovi.

Pravý yogīn Ma vidí vo všetkých bytostiach a všetky bytosti vidí vo Mne. Sebarealizovaný človek Mňa, Najvyššieho Pána, vidí všade. Kto Ma vidí všade a všetko vidí vo Mne, tomu sa nikdy nestratím a on sa nikdy nestratí Mne.

Yogīn, ktorý mi oddane slúži s poznaním, že Ja a Nadduša sídliaca vo všetkých tvoroch sme jedno, zotrváva vo Mne za všetkých okolností. Dokonalý yogīn je ten, kto v súlade s vlastným „ja“ vidí skutočnú jednotu všetkých tvorov, či už v ich šťastí, alebo v nešťastí, ó, Arjuna.“ Bhagavad-Gíta 6.27-32

Tu môžeme jednoznačne vidieť, že všetky jógové systémy smerujú k Bhakti-yoge a práve prax Bhakti-yogy je začiatok duchovnej praxe a života tak, ako to objasňujú Védy.

V predošlých článkoch sme si vysvetlili pomerne veľa teórie, ktorá je potrebná na to, aby adept vedel, kde sa momentálne nachádza a kam by sa mal chcieť dostať. Praktický spôsob, ako realizovať svoju duchovnú podstatu a oslobodiť sa zo zajatia hmoty, si vysvetlíme v poslednom 11. článku.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

10 komentárov Zanechať komentár
 • Ďakujeme, podrobné a zrozumiteľné, venujem sa teraz aj slovienskym viedam, kde som sa dozvedel, že sa rozšírili aj do Indie a iných krajín, čo je celkom zaujímavé. Hľadáme pravdu v iných kultúrach a pritom zabúdame na náš rodový pôvod. No pozitívne je, že už sme blízko. Spomína sa v indických védach odkiaľ prišlo toto poznanie?

 • Dobrý deň. Neviem či by to bolo možné, ale rada by som sa s Vami stretla a porozpravala o mojom a Vašom pohľade na jogu. Zároveň veľmi pekne ďakujem za rozsiahle vysvetlenia.

  • V podstate by som len pridala , že joga/ hoci podľa Vaseho obsiahleho vysvetlenia ju vlastne zrejme nik necvicí/,,,je nielen podľa môjho názoru, ale aj iných Cesta ako sa stať lepším človekom. Laskavejsim. Dr. Bholle to povedal a ja to tak citim tiež.
   Cvičenie tej gymnastiky ako hovorite, ma u množstva ľudí účinok, že sa rozprudi v tele celý energeticky system, oživia sa organy a čo je naj, otvori sa srdce. Stava sa citlivrjsim,,,teda ma sancu zacat vnimat yami a nyiami. Človek sa postupne zoznamuje a zaživa to o čom hovorí joga. O tych 8. Stupňoch. Podľa mňa, pokiaľ človek v tomto živote netúži, necíti potrebu stať sa svetcom,nieje vôbec zlé. Niekto este potrebuje preziť čosi, čo už má iný v živote prežité, možno v živote predtým.
   Joga je cestou k šťastiu, láske,k skromnosti a inym pozitivnym veciam- neveciam.
   Robim a ucim jogu seba a inych ako cítim.
   Čo je viac? Byť aspon o trochu lepšim človekom alebo zlym. / vravim, že ľudia niesu zlí a dobri,,,su nevedomí a vedomí/
   Vždy je lepšie byt lepsim aspoň o tú trošku. Učím a moja predstava nenásilia je taká ako mi raz krasne vysvetlil jeden nekomerčný Swami z Indie. Ak je pre niekoho násilím na sebe nejesť mäso, tak ho jedzte. Nejem mäso. No keď cítim, že ho potrebujem, malinke mnozstvo zjem.
   Povedal, že kvóli joge nemusite isť do Indie,,,staci si zapalit sviečku, sadnut k zrkadlu a spoznať seba zvonku a zvnútra.
   A to by zrejme stačilo. Cvičím jogu. Hoci niektorym pojmom a pismam čo sa týka Indie ozaj nerozumiem. No cítim, že je to joga. Hoci dokonalo nedodržiavam vsetky odporúčania. Robim ako citim. S laskou k sebe aj voci inym.
   A nehovorim si Jogin. Lebo ja som ja. Joga ma sprevadza, pomaha mne a dava mi silu pomahať inym. A keď je to poľa takeho vzdelaneho človeka akym sa zdate gymnastika, tak je to zazracna gymnastika. Tesim sa za kazdého, kto hoci len skúša a hľadá niečo v joge. Lebo vzdy je tu nadej, že bude jeho srce casom teplejsie a čistejsie. A z mojej vlastnej skusenosti ,poznania, vidim, že aj tie ,,cvičenia akože ásán,,,robia s ľuďmi zázraky.
   Ozaj, cvičim Hathajogu, a funkcný pohyb.
   Vďaka za prečitanie. A, ze ste odpisal. Radsej preferujem osobne rozhovory, nakolko vnimam ludi na zaklade pocitov. A mnohe napisane veci neobsahuju viac ako iba slovo. Prajem vsetko dobre. Verim, ze sa Vam vo Vašej jogovej praxi dari , 😉

   • To nie je moje vysvetlenie, ale to hovoria yoga sutry. Skutocna nauka o yoge. To, ze moderni rozmaznani zapadniari si to filtruju cez svoj sentiment a menia yogu na nieco ezotericko new age sladucko nedisciplinovane, to je problem nie yogy alebo Ved, ale neovladnutej mysle materialistov, ktori si svoj materializmus len posiluju takyimito recami. Uc co chces, ale s yogou to nema nic. Cela ta platforma vnimania pocitov vychadza z toho, ze cela tvoja filozofia je zalozena na pocitoch, a tie su premenlive, pretoze pochadzaju z mysle. O to viac, ked je mysel neovladnuta. Takze tomu sa povie byt otrokom mysle a zmyslov – senti-menty. A to neobsahuje ziadne poznanie. Resp. poznanie je ovplyvnene tym, ako sa zobudis. A prave yoga a Vedy maju za ciel povzniest sa nad tu uroven, co sa ti zjavne nedari. Takze este raz, yoga je len jedna, ale je vela ludi, co sa hraju na joginov a prekrucaju tisicrocne nauky a postupy, aby boli zaujimavi. Chapesm, ze sa to nepocuva dobre, ale je moja povinnost uviest veci na pravu mieru.

  • Ok, ale ako som písal, to nie je môj pohľad. Kto chce niečo vedieť o yoge, tak bude logicky študovať autora yogového systému, a ten jasne vraví tieto veci. To je realita. Keď má niekto iný „pohľad“, môže ho mať, ale nech si neberie do úst slovo yoga a neprisudzuje mu iné definície a funkcie, lebo je to plagiátorstvo.

 • Hari om . Neviem ci to mam tu písať, no spomína sa tontu na viacerých miestach, ze treba mat gurua a aj ten musí patriť do tej postupnosť saramsari.
  No len to sa mi vidí dost nerealizovateľné, ako mam postupovať? Ci musím dufat ze sa naroim do lepších podmienok pre duchovný zivot a ram natrafit na pravého gurua. Silne pochybujem ze tu na Slovensku by sa nejaký pravý guru nasiel, to všetko su len spekulanti ktorý si len chcú zarobiť

Mohlo by vás zaujímať

3.máj 2019 Mantra meditácia a dosiahnutie dokonalosti (Teória všetkého, 11. časť)

Toto je posledný z článkov, ktoré vysvetľujú "Všetko". Ako sa postupne náročnosť tém zvyšovala, tak práve...

ČÍTAŤ VIAC
12.máj 2019 Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri (Teória všetkého, 1. časť)

Človek je pevne presvedčený o tom, že bdie, ale v skutočnosti je chytený v sieti spánku a ilúzií, ktoré si...

ČÍTAŤ VIAC
11.máj 2019 Všetko, čo nás učili, je inak (Teória všetkého, 2. časť)

V prvom článku sme si zhrnuli, ako vyzerá život materialistu. K tomu, aby som sa znova o kúsok priblížil k tomu,...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom