Védanta

Védánta (zo sanskrtu. zakončenie, zavŕšenie véd) je jedna zo šiestich škôl (daršan) klasickej indickej filozofie, nábožensko-filozofické učenie, ktoré vzniklo na základe upanišád. Védánta má dôležité postavenie vo filozofii hinduizmu.

Védánta je záverom véd (véda-anta = konečné poznanie): stanovisko stúpencov upanišád; je to systematické spracovanie divergujúcich učení upanišád pod vrcholným pojmom bráhmanu; Základné poučky védanty prvý raz vyložil Bádarájana vo svojich Védánta-sútrach (Brahmasútra). Védantu ďalej rozvíjali komentáre k tomuto dielu a k upanišádam najmä od Šankaru.

Vo védánte existujú tri smery: advaita, višišta-ádvaita a dvaita.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016