Šúdra

Šúdra je štvrtá spoločenská trieda v tradičnom védskom spoločenskom systéme. Bhagavad-Gita, 2. časť 44. slohy 18. kapitoly, o nej hovorí nasledovne:

 

paričarjátmakám karma

šúdrasjápi svabháva-džam

 

„… Šúdrom je vlastná práca a služba pre druhých.“

 

Trieda šúdrov je všeobecne považovaná za menej inteligentnú (vo vzťahu k chápaniu duchovnej pravdy; inak vo svojom odbore, remesle, umeniu a pod. sa od nich očakáva prirodzene zručnosť a znalosť.) Šúdrom je dané úprimne slúžiť trom vyšším zložkám spoločnosti, a touto službou môžu dosiahnuť všetkého životného pohodlia. Písma zvlášť nariaďujú, že šúdra nemá nikdy zbierať peniaze. Akonáhle šúdra nahromadí majetok, zneužije ho k hriešnym činnostiam – utratia ho za víno, ženy a hazard.

Súčasná spoločnosť je z védskeho pohľadu poklesnutá na úroveň šúdra a ešte nižšie (aj šúdrovia vo védskej spoločnosti vykazovali mnohé dobré vlastnosti). Celé ovzdušie je prestúpené chtíčom a lakomosťou. To dokonca vidíme aj medzi tými, ktorí majú tú zodpovednosť viesť obyčajný ľud správnym smerom. Každý chce ťažiť zo štátnych zdrojov až do svojej smrti a nikto neustúpi z politickej scény, kým k tomu nie je donútený. Ako môžu takí ľudia urobiť pre ostatných niečo dobré? Výsledkom je korupcia, intrigy a pokrytectvo. Dnešná spoločnosť sa nachádza v naozaj poľutovaniahodnej situácii.

 

Avšak Bhagavad-Gita (9.32) navrhuje riešenie:

 

„O synu Prithy! Tí, ktorí sa ku Mne uchýlia, hoci sú aj najnižšieho pôvodu, vaišjovia (obchodníci) a šúdrovia (robotníci), môžu dosiahnuť najvyššieho cieľa. „

 

Najvyšší Pán tu jasne hovorí, že v oddanej službe nie je rozdielu medzi ľuďmi vyššej a nižšej triedy. Toto rozdelenie platí v prípade hmotného poňatie života, ale na toho, kto preukazuje transcendentálnu oddanú službu Pánovi, sa nevzťahuje. Každý má právo dosiahnuť najvyššieho cieľa. V Šrímad-Bhágavatame (2.4.18) sa dočítame, že aj najnižšie stojaci ľudia zvaní čandálovia (pojedači psov) môžu byť očistení stykom s čistým oddaným. Oddaná služba a vedenie poskytované čistým oddaným majú takú silu, že útočisko u nich môže prijať ktokoľvek, bez ohľadu na svoje vyššie či nižšie postavenie. Aj ten najjednoduchší človek, ktorý sa uchýli k čistému oddanému, sa môže vďaka náležitému vedeniu očistiť. Proces oddanej služby má takú moc, že ​​čistý oddaný Najvyššieho Pána môže umožniť ľuďom všetkých nižších tried dosiahnuť najvyššiu dokonalosť života.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

89051