Zoznam: N

Nawab Hussain Shah

mohamedánský vládca Bengálska, ktorý panoval v dobe zjavenia Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

nivṛtti-mārga

[nivrity-márga] Cesta odriekania vedúca k oslobodeniu. Jej najvyššou formou je bhakti-mārga – Cesta rozvíjania láskyplnej oddanosti Pánovi Kṛṣṇovi (Najvyššej Božskej Osobe). Opakom je pravṛtti-mārga, ktorá znamená cestu zmyslového pôžitku, obvyklá pre materialistov a zvieratá.

nārāyaṇa-para

[nárájana-para] Ten, kto odovzdal svoj život Najvyššiemu Pánovi    —    Nārāyaṇovi (teda Kṛṣṇovi).