fbpx
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Kázanie nie je príliš obtiažna vec – 117 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Hotel a ubytovanie zadarmo – 116 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Nemrhajte svojim vzácnym časom – 115 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Snažíme sa len sprostredkovať posolstvo Krišnu – 114 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Ušľachtilá Osobnosť menom Krišna – 113 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Ovládnuť jazyk je nesmierne obtiažne – 112 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Veci sa posudzujú podľa výsledku – 111 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Nasledujte pokyny a budete všade v bezpečí – 110 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Nasledujte Ačárju – 109 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Nestrpím žiadnych leňochov – 108 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Preklady musia pokračovať – 107 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Neprijímajte znovu žiadne hmotné telo – 106 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Choďte výťahom bhakti priamo ku Krišnovi – 105 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Tato veda je chápaná prostredníctvom učedníckej postupnosti Paramparā – 104 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Zastavte opakované rodenie a smrť – 103 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Nikdy sa nepokúšajte opustiť spoločnosť oddaných – 102 POZERAŤ
Prednáška
27. decembra 2019 Prabhupáda – Rýchlosť mysle – 101 POZERAŤ
Prednáška
30. novembra 2019 Prabhupáda – Naša prirodzenosť je užívať si večný život – 100 POZERAŤ

Pin It on Pinterest