akáša

Akáša alebo kozmická pamäť je pojem, na ktorý narazí každý, kto sa zaoberá skúmaním duchovných skutočností. Všeobecný pohľad na akášu je ten, že je to určité kozmicko-informačné pole, kde sú uchované informácie o všetkých udalostiach, osobách, veciach, a myšlienkach, ktoré existovali v minulosti, ako aj pravdepodobný priebeh budúcnosti prameniaci z týchto minulých udalosti. Prístup k týmto informáciám majú prevažne len určití ľudia s danou predispozíciou – jasnovidci, ktorí sa môžu napojiť na toto pole a čerpať potrebné informácie.

Život duše na Zemi, jej činy, slová, myšlienky a pocity sa odrážajú v duchovných svetoch, ktoré nás priamo obklopujú. Akaša sa rozpína prakticky od éterickej cez astrálnu až po mentálnu úroveň, kde na každej úrovni zanecháva patričný druh záznamov prislúchajúci danej úrovni. Avšak naozajstnou akášou, vo vlastnom zmysle tohoto slova je až kauzálna sféra, ktorá sa nachádza nad mentálnou sférou. Je to sféra príčin, sféra nestvoreného, vo východnej mystike označovaná ako budhická sféra blaženosti, sféra z ktorej sa vytvorili ostatné tri jemnohmotné sféry potrebné pre vznik a fungovanie hrubohmotnej Zeme a hrubohmotného človeka, sféra mentálna, astrálna, a éterická. Nad ňou sa nachádzajú ďalšie duchovné svety, ale tie už sú mimo akášy, mimo zákona príčiny a následku, mimo zákona karmy, ktorý platí v hrubohmotnom zmysle iba v týchto svetoch.

Človek sa svojimi duševnými obalmi priamo zúčastňuje na živote éterickej, astrálnej a mentálnej sféry. Na každej z týchto úrovní sa tvoria akášické záznamy činnosti, cítenia a myslenia človeka, tvorené karmickými činmi. Existujú niečo ako knižnice záznamov, ktoré obsahujú uschované akési databázy, alebo lepšie povedané kľúče k databázam, ktoré si človek zvyčajne za pomoci a dohľadu anjela-knihovníka, ktorý stráži tieto záznamy prehliada a listuje v nich. Je to niečo ako obrovská až nekonečná mentálne-historická kniha, v ktorej sa ako prúd rieky valia jednotlivé obrazy udalostí, jedna za druhou, a princípom jasnovidectva je vedieť sa správne zamerať na jednotlivý obraz, zastaviť ten prúd a doslova skočiť do deja danej udalosti, ktorá sa dá prežívať tak, akoby ste stáli uprostred nej, ako nejaké trojrozmerné kino.

Človek ktorý skúma tieto záznamy najčastejšie narazí na udalosti, ktoré sprevádzalo najväčšie množstvo energie. Z tohoto dôvodu je najľahšie vidieť vojny a živelné pohromy. Energia obklopujúca tieto udalosti im dáva vyniknúť nad všetko ostatné. Ak nahliadneme do pravdepodobnej budúcnosti, lepšie povedané, určitej kvality budúceho času, vstúpime do zmäteného sveta symbolov zmiešaných zo súčasnými udalosťami. Tieto symboly sú symbolmi kultúry a náboženstva človeka, ktorý práve skúma záznamy budúcnosti a problémom je práve ich pretlmočenie do normálnej reči tak, aby boli zrozumiteľné pre bežných ľudí. Ale treba jasne povedať že proroci a jasnovidci vidia vždy iba pravdepodobnú budúcnosť a to väčšinou tú najhoršiu variantu, lebo tá ma najväčšiu energiu, a negatívna budúcnosť sa vždy dá zmeniť alebo zmierniť. To je problém výkladu všetkých proroctiev, a nikdy ich netreba brať úplne doslova, ale ako varovanie. Množstvo a kvalita údajov závisí od vyspelosti a hlavne morálnej čistoty jasnovidca, ktorý skúma dané záznamy.

 

97419